Enkelt avhjälpt – strategi för tillgänglighet

Enkelt avhjälpt – Strategi för genomförandet av tillgänglighetsmålen i nationella handlingsplanen för handikappolitiken är titeln på den nya strategi om hur målen för tillgänglighet ska nås fram till år 2010. Strategin presenterades av regeringen den 25 september och innehåller följande områden: enkelt avhjälpta hinder, tillgänglig kollektivtrafik och tillgänglig statsförvaltning. Strategin talar klart och tydligt om vad som ska göras och när, och hur mycket pengar som ska satsas.

I arbetsgruppen har ingått företrädare för Socialdepartementet, Näringsdepartementet, Miljödepartementet och Finansdepartementet. Regeringen har samverkat med Sveriges kommuner och landsting eftersom kommunerna bedöms ha en nyckelfunktion. Varken Kulturdepartementet eller kulturen ingår i strategin. Jag har ställt frågan varför till Socialdepartementet. Återkommer när jag får svar.

Pressmeddelande, sammanfattning, strategin i sin helhet och en webbutsändning från pressträffen finns på http://www.regeringen.se/sb/d/10901/a/112221

En för mig ny term (men inte ny fråga) dyker upp i strategin: frångänglighet, d v s hinderfria utrymningsvägar.

Hur är läget med tillgänglighetsarbetet på biblioteken? Kommer ni att ha uppnått målen till 2010? Vad är hindren? Vad är möjligheterna?

/Maria Lundqvist

Annonser

One thought on “Enkelt avhjälpt – strategi för tillgänglighet

 1. Maria Lundqvist skriver:

  Som jag skrev i mitt inlägg skulle jag återkomma när jag fått svar från Socialdepartementet. Jag hade nästan glömt bort det när svaret till slut dök upp igår.

  ”Hej Maria!
  Jag har fått i uppdrag att besvara ditt e-brev från den 30 september i år. Jag beklagar att svaret har dröjt.

  Bristande tillgänglighet är ett avgörande hinder för att människor med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället som andra. Riksdagen beslutade år 2000 om en nationell handlingsplan för handikappolitiken. Handlingsplanen beskriver prioriterade åtgärder för att förbättra till­gängligheten för personer med funktionsnedsättning i samhället.

  När regeringen tillträdde 2006 kunde det konstateras att arbetet på flera områden gått alltför långsamt. Därför beslutade regeringen att tillsätta en statssekreterargrupp med uppdrag att påskynda arbetet och ta fram en strategi för hur målen i handlingsplanen ska nås fram till 2010. Det bedömdes som särskilt angeläget att fokusera på följande tre områden:

  – arbetet med att undanröja enkelt avhjälpta hinder i lokaler dit allmän­heten har tillträde och på allmänna platser
  – tillgänglig kollektivtrafik
  – tillgänglig statsförvaltning.

  Frågan om tillgänglighet till kultur för alla oavsett funktionsförmåga är naturligtvis också en mycket angelägen och viktig fråga. Det är något som samtliga aktörer inom kulturområdet ska arbeta aktivt med enligt den nationella handlingsplanen för handikappolitiken. Det är samtidigt upp till varje kulturinstitution att anpassa sina verksamheter i enlighet bland annat med målen om tillgänglighet till kultur.

  På kulturområdet är Statens kulturråd och Riksantikvarieämbetet de sektorsansvariga myndigheterna med uppgift att samordna, stödja och driva på utvecklingen för att uppnå de nationella målen.

  När det gäller frågan om tillgängligheten till folkbibliotek gjorde Kultur­rådet en inventering för några år sedan. För mer information kring det fortsatta arbetet kontakta gärna Kulturrådet och Ingrid Hemström som arbetar med tillgänglighetsfrågor, via telefon 08-08-519 264 00 eller webb http://www.kulturradet.se/ .

  När det gäller arbetet med tillgänglighet och handikappolitik inom kulturområdet finns aktuella satsningar att läsa om i Budgetproposi­tionen för 2009, Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid, på regeringens webbplats http://www.regeringen.se/sb/d/10924/a/110942 .

  Vänliga hälsningar
  Anna Gralberg
  Kansliråd”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s