Läsfrämjande Crossover i backspegeln: nu börjar skörden

Det här projektet började vi prata om och förbereda våren 2008. Blev det som vi trott och tänkt? Inte överraskande är svaret nej. Blev det vad vi hoppats? Ja, och mer än så.

Barnbibliotekarier och pedagoger samverkar
45 personer från 15 kommuner (Blekinge, Kronoberg och Kalmar) var med från början. Ett inte oväsentligt skäl till att så många deltog var antagligen de subventioner till kamerainköp som erbjöds inom ramarna för projektet.

Under resans gång har skaran decimerats något. Orsakerna var bland annat graviditetsledigheter, sjukdom, att man fått ny tjänst eller blivit övertalig. Någon upptäckte också att man gett sig in i något man inte ville eller kunde fullfölja.

”Bloggen”Cross-over redovisar
Om det som hände och vad som gjorts kan man läsa på bloggens olika avsnitt. Den är projektets samlingsplats för information och utgör även själva redovisningen. Här vill vi i stället ge några korta summerande reflektioner om det överraskande och det förväntade, om sådant som var positivt eller negativt.

Att filma
Helt klart hade vi inte förutsett problemen med filmtekniken tillräckligt. För problem blev det för flera och på många olika sätt och av många olika anledningar. I början av år två fick deltagarna därför extra utbildningar, ”Bonusdagar” i ämnet. Utdragen ur de loggböcker som publicerats ger en god bild av processen.

Att få tiden att räcka till
Inte helt överraskande upplevde många svårigheter med att få tiden att räcka till. Ibland var väl inte förankringen och förståelsen för projektet vad den borde vara på hemmaplan – detta trots att chefer/rektorer före projektet tagit del av och accepterat en överenskommelse om vad ett deltagande innebar och förutsättningarna för det.

Pedagogernas situation
Det var heller inte alltid lätt för samverkande kollegor från olika förvaltningar att praktiskt få ihop tider för gemensamt arbete, vilket återspeglas i flera loggboksutdrag. Även om det hos projektledningen fanns en medvetenhet om detta från början, borde vi funderat mer över pedagogernas ingång i projektet och tagit upp deras situation i klassrummet och i skolan.

Roligt och proffsigt
Härligt att se var den fina, prestigelösa och bjudande stämning som redan från början kom att prägla de tre projektgrupperna. Här blev det uppenbart hur många av deltagarna utvecklades och växte, hur säkerheten, tryggheten och självförtroendet gradvis ökade och den eventuella rädslan att uppträda inför publik försvann. Bokpresentationerna fick professionalism och tyngd, men det var hela tiden avslappnat – och roligt. Det parvisa samarbetet mellan olika yrkesgrupper och kompetenser blev, som vi trott och hoppats, positivt och gav rik frukt. Allt detta, återigen, finns väl dokumenterat i loggböckerna.

Skörden
Och så förstås de ca 40 – talet filmer som när detta skrivs finns samlade på bloggen!

Och ”såddverksamheten”, att sprida vidare och tillämpa projektets lärdomar och erfarenheter! Detta har sannerligen tagit sig många nya och överraskande former och vägar. Det är bara så roligt. Det är projektets stora resultat. Det pekar framåt och inspirerar andra. Är vi nöjda? Absolut! Men nu är det dags att gå vidare.

Efter sådd kommer skörd. Projektet är slut men verksamheten fortsätter. Det gör även Cross-over-bloggen. Den kommer nu övergå till att vara en inspirerande informations- och samlingsplats för all form av dokumentation om läsfrämjande och förmedling.

För detta behövs förstås ständigt nya bidrag. Välkomna alla läsfrämjarkollegor med det!

// Lars Johansson, Länsbibliotek Sydost & Pia Malmberg-Kronvall, Regionbiblioteket i Kalmar län

Annonser

One thought on “Läsfrämjande Crossover i backspegeln: nu börjar skörden

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s