Bokcirklar.se – den självklara mötesplatsen för läsare

Det finns de som menar att bokcirklandet är på väg att bli en ny folkrörelse. Det tror inte jag. Jag tror att det har varit en stor folkrörelse länge redan, men i det tysta. Det finns ingen statistik över de boksamtal i grupp som äger rum på arbetsplatser, runt middagsbord eller på caféer. Vet man ens hur många bokcirklar som hålls på biblioteken? Men sant är att bokcirklandet har synliggjorts under det senaste året som aldrig förr, genom radio, i press och inte minst med allt fler träffpunkter för läsare på webben.

Bokcirklar.se startade redan år 2007 som ett fritidsprojekt. För mig har läsandet alltid varit socialt, och slutet på boken bara början. Inspirationen till sidan kom från den klassiska bokcirkeln, att genom att samtala med andra fördjupa sin förståelse av boken. Bibliotekarien i mig såg också det läsfrämjande med gemenskapen. Den som identifierar sig som läsare tillsammans med andra läser ännu mer och vill vidare i sin läsning.

Idag drivs Bokcirklar.se av landets läns- och regionbibliotek i samverkan. Det är ett biblioteksprojekt som kan involvera samtliga bibliotek.

Syftet med Bokcirklar.se är att stärka läsaridentiteten och främja läsarsamtalet. Bokcirklar.se hjälper läsaren fram till nya läsupplevelser men även till en gemenskap i vilken man kan diskutera det lästa. Målsättningen är att samordna och uppmuntra en stark läsrörelse med både fysiska och virtuella bokcirklar, uppmärksamma läsarnas röster och lyfta fram bibliotekens roll som stöd och samlingsplats för litteratursamtal, läsar- och författarmöten.

Den virtuella mötesplatsen gör det lättare att nå läsare som av olika skäl inte kommer till biblioteket för att bokcirkla. Dessutom gör sidan att läsare som inte skulle träffat varandra naturligt (säg småbarnsmamma i Borås möter pensionär i Umeå möter konststuderande i Växjö möter invandrad kvinna från Iran) plötsligt befinner sig i samma chattrum för att diskutera en bok de alla läst. En virtuell mötesplats för läsarsamtal är på många sätt mer jämställd än den fysiska eftersom vad som sägs hamnar i fokus på ett helt annat sätt än vem som säger det, när man inte ser varandra och inte känner varandra från början.

Det breddar även samtalet att ha med olika läsares erfarenheter. När vi pratar böcker pratar vi värderingar, och i boksamtalet blir det tydligt att en och samma bok är skilda böcker beroende på vem som läser. I boksamtalet möter vi andras perspektiv och kan diskutera stora existentiella och politiska frågor med människor vi kanske aldrig träffat tidigare. Det främjar demokratin.

Sidan är förstås läsarnas i första hand, men det är inte obetydligt vem som står bakom. Genom Bokcirklar.se kan bibliotekets betydelse som mötesrum för läsare och författare förstärkas. Läsarna får en förlagsoberoende gemenskap där deras upplevelser och möten med litteraturen står i centrum. Vi säljer inte, vi samtalar och det känns viktigt att kunna erbjuda ett alternativ till de många kommersiella webbforum som finns om böcker.

För att åstadkomma detta behöver vi bibliotekens samlade läsfrämjarkraft. Nästa steg för sidan är att mycket av det arbete som redan görs lokalt på biblioteken i form av boktips, genrelistor, författarpresentationer och liknande synliggörs nationellt och kan användas av fler. På liknande sätt gynnar deltagande i Bokcirklar.se även den lokala biblioteksverksamheten. Att delta aktivt på sidan ger en ökad medvetenhet om läsarsamtalets betydelse, ökad kompetens och erfarenhet i att inte endast bokprata utan även att boksamtala och leda bokcirklar, såväl fysiska (i det egna biblioteksrummet) som virtuella.
Vi måste visa att biblioteket är den självklara mötesplatsen för läsare! Vi kan visa det genom att aktivt arbeta för att biblioteket med Bokcirklar.se också blir den självklara mötesplatsen för läsare på nätet. Låt de lokala läsfrämjande satsningarna få synas nationellt, och bjud in läsarsamtalet till det lokala biblioteket.

//Nina Frid

Den 15 november arrangerar Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket i Kalmar län ett e-möte där Nina Frid medverkar. Mer information kommer under sensommar/höst.

//Lars Johansson

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s