Olika syn på biblioteket

Svensk Biblioteksförening gav nyligen ut skriften Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal. Dels tittar man på tidigare forskning, dels presenteras en ny undersökning bland användare, icke-användare och personal där man frågat efter synen på biblioteket. Här framkommer att bilderna inte alltid sammanfaller.

Tidigare forskning
Tidigare forskning visar att inkomsten nästan inte spelar någon roll för hur ofta man använder bibliotek, medan utbildningen har stor betydelse. Känt är också att en svagt minskande andel av svenskarna besöker ett bibliotek varje år och där det vanligast skälet är att man istället köper böcker, ser mer på tv och använder internet. Det är oftast inte brister hos biblioteken som är anledningen till att man avstår från att använda bibliotek. Forskningen visar också att användarna och icke-användarna har en ganska traditionell lista på vad de vill ha ut av biblioteket. Det är kompetent personal som ger ett gott bemötande och god service, ett bra utbud av böcker och en bra miljö med god tillgänglighet. Att olika grupper använder biblioteket på olika sätt och olika ofta är inte heller något nytt.

Biblioteksföreningens undersökning
Men finns det skillnader mellan olika grupper? På uppdrag av Svensk Biblioteksförening har SKOP telefonintervjuat ungefär 800 slumpvis utvalda personer samt 100 personer som arbetar på folkbibliotek. Man ställde frågor kring personal och bemötande, tillgänglighet, utbud, miljö och aktiviteter.

Användarna
 Det allra viktigaste för användaren är personalen och bemötandet, därefter följer att bibliotekets tjänster är tillgängliga. På tredje plats kommer bokutbudet. Längre ner på listan hamnar bibliotekets hemsida och att man kan sköta sina biblioteksärenden via nätet. Längst ner på listan hamnar möjligheten att kunna umgås med andra på biblioteket och ett bra utbud av musik, film och tv- och datorspel.  Användare och icke-användare har ungefär samma prioriteringsordning men ju oftare man använder bibliotek, desto viktigare tycker man att de olika funktionerna har.

Personalen
Om vi tittar på personalens svar så är de överlag mer positiva än användarnas. Personalen har till stor del samma syn på vad som är viktigt som användarna. Samtidigt finns det skillnader. För personalen är hemsidan, möjligheter att surfa på internet och umgås med andra viktigare än för användarna. Den största skillnaden är betydelsen av en bra hemsida. Det är mycket viktigt för 83 procent av personalen men bara för 22 procent av användarna. Bibliotekspersonalen tycker också det är viktigare att kunna erbjuda en spännande och stimulerande miljö än vad användarna tycker. Användarna tycker att ett utbud av mer svåråtkomliga böcker är viktigare än vad personalen tycker.

Att fundera vidare på
Som sagt, skillnader finns med användarnas och personalen syn på vad som värderas högt på biblioteket. Hur ska biblioteken förhålla sig till det? Ska biblioteken sänka sina ambitioner på vissa punkter och nöja sig med att ge användarna det de frågar efter och tycker är viktigt? Nej, det tycker jag inte. Istället ska vi fortsätta jobba med bilden av biblioteket. Här kan vårt Futurum.kom-projekt förhoppningsvis göra skillnad i att bygga vidare på bilden av biblioteket. Samtidigt måste vi vara lyhörda för vad användarna önskar och se till att de hinder som kan upplevas krångliga undanröjs. Att skaffa sig kunskap om olika användargruppers önskemål och behov är viktigt och det har vi tagit fasta på i Futurum-projektet med de målgruppskampanjer vi jobbar med. Bibliotekspersonalen tyckte överlag att det mesta är viktigt på biblioteket medan användarna är mer tydliga i vad de anser är prioriterat. Har biblioteken svårt att ta ett kliv bakåt och betrakta verksamheten på avstånd?

Rapporten rymmer mycket mer än vad jag tagit upp här. Se det här som en aptitretare och läs vidare och diskutera med kollegor. Här är länken till rapporten igen.

//Maria Lundqvist

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s