Vilken sorts bibliotekarieexamen ska man efterfråga?

Vi ser i annonser och hör då och då att det finns vissa svårigheter och ibland funderingar när det gäller vilka examina en bibliotekarie kan eller bör ha. Det känns därför viktigt för oss som utbildare att försöka reda ut några av begreppen och klargöra vad de innebär. Mitt perspektiv är främst Högskolan i Borås, men jag omnämner även andra utbildningarna i landet.

Bibliotekarieutbildningen startade i Borås 1972 och den utmynnade i en bibliotekarieexamen (högskoleexamen) som var mer yrkesinriktad och inte så akademisk. Flertalet studerande då hade tidigare studier på universitetsnivå omfattande minst 4 betyg (motsvarar 2 år heltid) i olika ämnen.

I samband med att flera samhällsvetenskapliga utbildningar akademiserades förändrades utbildningen till en magisterexamen i Biblioteks & Informationsvetenskap från och med 1993. I denna förstärktes den vetenskapliga delen och ett omfattande enskilt uppsatsarbete ingick. Det fanns samtidigt möjlighet att stanna upp med en högskole- eller kandidatexamen, men de flesta studenter valde magisternivån. Denna utbildning finns inte längre.

2007 (indirekt på grund av Sveriges medlemskap i EU) genomfördes den så kallade Bolognareformen med tre nivåer: grund-, avancerad- och forskningsnivå. Examen på grundnivå krävs för att vara behörig till avancerad nivå.
Kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng och en masterexamen 120 hp. För att vara behörig att söka kandidatutbildning på distans i Borås krävs minst 60 högskolepoäng, medan för kandidat heltid campus krävs grundläggande behörighet. Vår campusutbildning kan alltså sökas direkt efter avslutad gymnasieutbildning. Huvuddelen (60 %) av campusstudenterna har dock tidigare akademiska studier och många har arbetslivserfarenhet innan de påbörjar studierna. För att vara behörig att söka till masterutbildning krävs att man har en kandidatexamen 180 hp. Att alla distanstudenter på bibliotekariekandidatprogrammet har minst 60 högskolepoäng är viktigt att uppmärksamma.

När du som arbetsgivare ska annonsera efter en bibliotekarie föreslår vi att ni formulerar att den sökande ska ha examen i biblioteks- och informationsvetenskap. Eftersom titlarna: kandidat, magister eller master innebär olika kunskapsnivåer och inte heller säger något om vad den sökanden har studerat före bibliotekarieutbildningen eller har för andra värdefulla kunskaper eller erfarenheter. Personer med den nya kandidatexamen har till skillnad från den tidigare bibliotekarieutbildningen gedigna kunskaper i akademiskt skrivande och förhållningssätt.

Lund har ett masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap (ABM) omfattande 120 högskolepoäng (hp). Krav på förkunskaper är kandidatexamen med valfri inriktning. Likaså Uppsala erbjuder ett masterprogram i ABM, med tre olika inriktningar. Programmet omfattar 120 hp och ger en masterexamen. Förkunskapskrav för alla mastrar är kandidatexamen. Växjö har kandidatprogram 120 hp, där krav på behörighet är grundläggande behörighet. Umeås kandidatprogram innebär 3 terminers studier på heltid, dvs 90 hp. Behörighetskrav: 90 hp i avslutade kurser. Efter kandidatexamen är det möjligt att studera vidare på magisterprogram två terminer.
Borås har alla utbildningsnivåer d v s även masterutbildningar, varav en internationell och dessutom forskarutbildning i Biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) med 20 doktorander.

Sammanfattningsvis vill jag informera er om de många olika examina som nu finns i B&I och vad de innebär, samt vad man bör vara uppmärksam på vid nyanställningar. Tag gärna kontakt vid oklarheter.

Margareta Lundberg Rodin
prefekt
Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap
Högskolan I Borås

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s