Fler nyutbildade bibliotekarier får jobb – skolbibliotekarierna lyfter…

Bibliotekshögskolan i Borås har i veckan meddelat resultatet av sin alumnundersökning, att fler nyutexaminerade bibliotekarier får jobb jämfört med förra året, dessutom får de anställning snabbare. Även arbetslöshetssiffrorna ser bra ut. Det är positiv läsning.

Alumnundersökningen har genomförts för andra året i rad, genom telefonintervjuer med studenter som gått bibliotekarieprogrammet i Borås 2008–2011. Svarsfrekvensen är hög, 82 procent. Svaren tyder på en förbättrad arbetsmarknad för BHS-studenter, och Alen Doracic, ansvarig för undersökningen, är försiktigt optimistisk. Han tycker att det är lite tidigt att prata om någon trend efter bara två undersökningar, men gläds åt siffrorna.

Fler har fått jobb. År 2011 var det 80,5 procent, jämfört med 66 procent år 2010. Och antalet som fått en anställning inom sex månader har också ökat: År 2010 var det 48,8 procent och år 2011 55 procent. Mest intressant i denna rapport är att den ökning som sticker ut, enligt Alen Doracic, är antalet anställda vid skolbibliotek – en ökning från 6,5 till 31,2 procent på ett enda år. Och detta är ju intressant att notera, men kanske lite för tidigt att börja spekulera i, om det kan ha något samband med den nya lagstiftningen om obligatoriskt skolbibliotek.

Denna undersökning som Bibliotekshögskolan gör genom att fråga tidigare studenter, är ett sätt att kvalitetssäkra sina utbildningar och se hur de teoretiska studierna fungerar i det praktiska arbetslivet. Huvudinriktningen för en bibliotekarie är fortfarande enligt BHS att strukturera, organisera och tillhandahålla information. Men frågan är – har alla bibliotekarieinriktningar samma behov? Måste en barnbibliotekarie vara expert på informationssökning eller behöver en skolbibliotekarie mer av en kompetens i marknadsföring, hur man säljer in skolbibliotekets betydelse i skolan?

Förutom en generell basutbildning, finns ett stort behov av specifika spetskompetensutbildningar, också kontinuerligt i yrkeslivet för att kunna skaffa sig nya kunskaper och bli bättre på befintliga, för att kunna vara bäst på det man är bäst på. Detta märker vi inom den pågående utbildningen ”Skolbibliotekarielyftet” som Länsbibliotek Sydost tillsammans med Regionbibliotek Kalmar och länsbiblioteken i Östergötland och Jönköping samarbetar kring, finansierad av EU-medel. Bland skolbibliotekspersonalen, som inte alltid har en bibliotekarieutbildning, utan kan ha en bakgrund som lärare eller förskollärare, finns ett behov av att hitta nya digitala vägar för informationssökning, lära sig att kommunicera och använda ny teknik, att arbeta med läsfrämjande, att vara en god pedagog och att kunna marknadsföra bibliotekets roll och skapa goda samverkansformer med andra yrkesgrupper på arbetsplatsen.

Efter att ha klarat av första terminen i ”Skolbibliotekarielyftet” tillsammans med Bibliotekshögskolan i Borås med samtal bland annat om skolans styrdokument, är det nu dags för en vårtermin, denna gång tillsammans med Linnéuniversitetet, med inriktning mot informationssökning och digital kompetens. Som en röd tråd under våren kommer även – att driva ett skolbibliotek – att finnas med, en tråd som tas upp igen och avslutar utbildningen och den sista terminen till hösten. Att verka i och driva ett skolbibliotek är verkligen inte bara att ha goda kunskaper i att organisera, strukturera och tillhandahålla information, utan kräver ett betydligt bredare kunskapsfält. Detta är någonting som även lärosäten som Bibliotekshögskolan i Borås och Linnéuniversitet bör tänka på när de kvalitetssäkrar och planerar sina utbildningar – att utbilda och fortbilda studenter som står väl rustade.

Läs mer om Bibliotekshögskolans rapport här.

/ Therese Emilsson, Länsbibliotek Sydost

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s