Hur angeläget är biblioteket för barn och unga – och finns rätt kompetens?

Under en seminariedag på Växjö stadsbibliotek i veckan diskuterade barnbibliotekspersonal från Kalmar, Kronobergs och Blekinge län frågan om ”Barnbibliotek och barnbibliotekarierollen – igår, idag och 2020”. Hur angelägna är biblioteken för barn och unga idag? Vad behövs för kompetens för att stärka yrkesrollen när omvärlden förändras? Hur blir barn och unga mer delaktiga och hur ser barnbiblioteket ut år 2020?

Lo ClaessonLo Claesson, bibliotekschef i Vaggeryd, inledde dagen med en tillbakablick på barnbibliotekariens roll och uppdrag och relaterade till tidigare erfarenheter som barnbibliotekarie och konsulent. Lo var den som vågade sticka ut hakan mest, och menade att biblioteket måste ut i kylan, sätta tuffare mål, samverka för att nå dessa och synliggöra utveckling. Barnbiblioteksverksamheten är på ett gungfly. Det måste finnas rätt kompetens och vilja för att kunna arbeta med barn och unga – och den kompetensen – eller viljan – finns inte alltid.

Frances Hultgren, från Bibliotekshögskolan i Borås började med att tala om vad BHS erbjuder ifråga om möjligheter till kompetensutveckling, för att sedan fortsätta att tala om professionen – barnbibliotekariens kunskapsdomän – utifrån ett forskningsperspektiv. Frances påtalade vikten av att samspela med barnens omvärld och att få barn och unga delaktiga i verksamheten och i biblioteksmiljön genom dialog och inflytande, och relaterade till sitt forskningsprojekt KUMBA som tittar på barns delaktighet i kulturskapande.

BalaganDelaktighet på ett mer handfast plan blev det när Anne Jönsson och Anna Falk från Malmö stadsbibliotek presenterade sin nya biblioteksavdelning för barn mellan 9 och 12 år – Balagan – ett ställe som ska vara ”ett stillsamt och actionfyllt häng”. Miljö och innehåll har arbetats fram i samverkan mellan personal, projektledare och barn i Malmö. Förutom det fysiska rummet, har de även arbetat med det digitala och det vidgade textbegreppet – och under våren kör ett transmedialt Berättarexperimentarium igång – att kunna experimentera med olika former av berättande med hjälp av ord, bild och ljud. ”Berättande barn blir även läsare”. Väldigt spännande!

Diskussion i grupp 8 - Martin Axelsson, Carl-Gustaf Hansson, Lars Strandbo, Rolf Andersson och Per Hagman.

Diskussion i grupp 8 – Martin Axelsson, Carl-Gustaf Hansson, Lars Strandbo, Rolf Andersson och Per Harryson.

Under eftermiddagen gavs också lite tid för samtal och reflektion kring frågorna – Hur angeläget är bibliotek för barn och unga idag? Det boklösa biblioteket? Vad behöver jag kunna för att hantera mitt jobb som barnbibliotekarie? Och Bibliotek för barn och unga år 2020?

Dagen som är en del i projektet ”Barn, unga, bibliotek.Futurum.kom”, där Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost samverkar, avslutades med en presentation av Pia Malmberg-Kronvall om vikten av fungerande biblioteksplaner och hur man ställer rätt frågor i arbetet med fokusgrupper.

Blev vi provocerade, kände vi oss uppgivna inför framtiden, är formatet oviktigt, kommer yrkesrollen att bli än viktigare? Åsikterna var nog blandade – men en bra sammanfattning av dagen kom från en av de deltagande  – Kändes som om det vi gör är bra och att jag duger, samtidigt som dagen gav inspiration att utvecklas.”

/Therese Emilsson, Länsbibliotek Sydost

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s