Projekt Futurum.kom – hur gick det?

SlutrapportFuturum.kom var ett treårigt förändrings- och marknadskommunikationsprojekt som drevs 2010-2012 av Regionbiblioteket Kalmar län och Länsbibliotek Sydost tillsammans med de 25 kommunbiblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Syftet var att skapa bilden av biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Målen var att skapa ett gemensamt varumärke för samtliga bibliotek i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län, öka intresset för bibliotekens tjänster och service hos allmänheten, höja beredskapen och kompetensen för extern marknadskommunikation hos all bibliotekspersonal i tre län samt skapa ett pilotsamarbete mellan biblioteken i tre län som är av nationellt intresse.

Metoden för att uppnå mål och syften var att i samarbete med en kommunikationsbyrå kompetensutveckla personalen och genomföra externa marknadsföringskampanjer, allt med ett inkluderande och ett underifrånperspektiv. Totalt genomfördes två övergripanade kampanjer och sex målgruppsinriktade kampanjer. Kampanjerna föregicks av dialogseminarier där samtlig personal fick fortbildning i marknadskommunikation och möjlighet att påverka valet av målgrupper för kampanjerna. Plattformen Låna dig rik och kärnvärdena kreativ, kompetent, entusiastisk och lyhörd togs fram. Kampanjerna arbetades fram i olika arbetsgrupper tillsammans med kommunikationsbyrån. Olika budskap och kanaler valdes utifrån de olika målgruppernas behov.

Under projektets gång har enkäter och utvärderingar gjorts. Statistik och pressklipp har samlats in. Projektet har ökat kompetensen och medvetenheten hos personalen när det gäller marknadskommunikation. Varje bibliotek har deltagit i minst en arbetsgrupp och på så sätt varit med i en utvecklande process. De externa effekterna har varit svårare att dra några slutsatser kring även om statistiken i viss mån pekade uppåt vad gäller utlån, besök och nya låntagare jämfört med tidigare perioder. Ett vetenskapligt utvärderingsarbete om projektet har gjorts av Linnéuniversitetet.

Här kan du ladda ner rapporten och läsa mer om projektet.

Även om projektet är formellt avslutat så fortsätter biblioteken i regionen att arbeta med marknadskommunikation. Snart är det dags för en nu omgång av dialogseminarier där vi fördjupar kunskaperna och vars resultat kommer att ligga som grund för det kampanjarbete som sker till hösten.

//Maria Lundqvist

Annonser

One thought on “Projekt Futurum.kom – hur gick det?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s