Rapport från konferensen Enkelt – effektivt – engagerat!

ill2013Undertecknad var en av de 170 lyckliga som fick plats på konferensen Enkelt – effektivt – engagerat! Konferensen hölls på World Trade Center i Stockholm 15 april, handlade om fjärrlån, resursdelning och referensarbete och blev tidigt fullbokad. Övergripande tema var effektivisering, teknikstöd och mediesamarbete. Det var en välfylld dag med utblickar såväl nationellt som internationellt.

Marshall Breeding, teknikkonsult från USA, pratade om automatiserade bibliotekssystem och vikten av samarbete och resursdelning. Han följer utvecklingen av bibliotekssystem och företagen som bygger dem. Bibliotekens framgång beror på förmågan att använda och utveckla sina system. Det är viktigt att systemen byggs så att de är flexibla och kan utvecklas i takt med behoven. Så att vi inte målar in oss i hörn.

Tekniken är i ständig förändring. Vi har gått från stordatordrift till innehåll läggs i molnet. Breeding menar att vi måste ha ett ”mobile-first approach” till våra system. Användarna är mer mobila än datorbundna. Vi måste ha också ett mer integrerat tankesätt till informations- och serviceleverans. Det här gäller blandat annat för e-bokshanteringen. Breeding pekade också på fördelar med att slå samman bibliotekssystem såsom till exempel värmlandsbiblioteken gjort.
http://www.librarytechnology.org/ kan du läsa mer om hans arbete.

Hilda Androls, KB, jobbar med projektet Libris för folkbiblioteken – mot en nationell katalog.
Projektets grund finns i uppdraget i kulturutredningen om KB:s roll med nationell överblick och pågår till 2014 års slut. I Androls uppdrag ingår att konkretisera vilka behov folkbiblioteken har i en nationell katalog och utarbeta förslag på utvecklingsinsatser utifrån folkbibliotekens behov.

400 bibliotek har sedan 40 år tillsammans byggt upp Libris med sju miljoner fritt tillgängliga katalogposter. 20 procent av folkbiblioteken finns hittills i Libris.Uppmaningen till folkbiblioteken är: Gå med i Libriskollektivet!

Viktiga frågor för folkbiblioteken är poster (rätt, snabbt och av god kvalitet), support (stöd i inledningsfas och vid fortsatt arbete), lokala strategier (mot vilka argument kan förändringen säljas in), samarbete och standarder, hantera leverantörer (av system och poster) och organisation av samarbete.

Fördelarna är att en post katalogiseras bara en gång, att biblioteken samarbetar och att det ger tillgång till fria poster av hög kvalitet. Allt detta för att i slutändan kunna ge en jämlik tillgång till alla medborgare till bibliotekens samlade bestånd.

Johanna Olander berättade om KB:s arbete med att ta reda på vilka behov som finns för de olika målgrupper som använder Libris olika tjänster. De har skapat tre personor med olika beteenden. Det är den uppgiftsdrivna, den intressedrivna samt lustläsaren. Utöver det här finns bibliotekspersonalens behov. Den övergripande frågan är hur användaren kan stödjas. Användaren använder olika tjänster. Utforska och få access är två problemområden som står i fokus.

Samlad ingång är arbetsnamnet för KB:s planerade tjänst som ska ersätta för Libris webbsök men också innehålla andra delar. I år pågår förarbete och under 2014 ska tjänsten utvecklas och designas.

Enligt statistik som Elisabet Ahlqvist, KB, presenterades minskar fjärrlånebeställningarna i Libris, främst är det kopior som minskar. Men folkbibliotekens andel av fjärrlånebeställningarna ökar, 2012 utgjordes den av 52 procent. En möjlig orsak kan vara att antalet distansstudenter som använder sig av folkbibliotek ökar.

Poul Erlandsen arbetar på Det Kongelige bibliotek i Danmark och han berättade om fjärrlånesamarbetet i Danmark. Framgångsfaktorer är samarbete, den nationella katalogen Danbib, den danska biblioteksstyrelsen och bibliotekslagen från 1920. Deras nya riktlinjer för fjärrlån gavs ut 2012 och innehåller färre restriktioner än tidigare. Användaren kan välja leveransformat och leveransmetod.

Alla offentliga bibliotek måste i Danmark måste ha sina bestånd i Danbib. Två miljoner fjärrlånebeställningar gjordes genom Danbib 2012. Biblioteken har transport sinsemellan fem dagar i veckan till priset av 5,50 DDK/bok. Det är gratis för användaren att beställa fjärrlån. Erlandsen menar att det är bättre att transportera böckerna till användaren än att de ska stå oanvända på biblioteken.

Anna-Gretha Johansson, Umeå universitetsbibliotek, har varit projektledare för ett projekt där Umeå universitetsbibliotek, ILS Malmö, Umeå och Stockholm samt Internationella biblioteket kartlade sina arbetsflöden genom att ta fram en modell. Det konstaderades att det finns mycket att lära genom att kartlägga sina flöden. Något som rekommenderas till det bibliotek som vill se var det går att effektivisera. Läs projektapporten här.

Eva Dahlbäcks, Stockholms stadsbibliotek, och Linda Lindströms, Karolinska institutets bibliotek punkter handlade om SAGA-systemet som används som teknikstöd för resursdelning som en förlängning av biblioteksdatasystemet. Systemet utvecklades av KIB 1997 och ska nu läggas ner. Det finns olika alternativ till ersättning som att bygga eget system eller upphandla. Inget är klart i nuläget.

Gunilla Fors från Malmö stadsbibliotek talade om fallgroparna med Google. ”Vi vet inte vad vi inte får fram i Google.” Vi befinner oss i en filterbubbla där Googles personalisering gör att vi går miste om sökträffar som kan vara värdefulla. Vi får mer av det vi redan visat intresse för. Beroende på vad du brukar söka på så kan ett sökresultat se olika ut beroende på från vilken dator du söker från.

Vad kan vi göra åt det här då? Vi kan skaffa oss mer kunskap, logga ut från Google-konton, radera webbläsarhistorik, gör inställningar för att söka inkognito och använda andra sökmotorer. Filterbubblan märks mest om man söker på engelska eller via google.com. Duck duck go är en webbläsare som inte lämnar några spår.

Fors talade också om den dolda webben och information som går oss förbi eftersom det ligger dolt i databaser. Hon gav exempel som Fornsök, Missoc, Litteraturbanken, Google böcker, International childrens digital library, Project Gutenberg, Digital public library of America, Open library, World digital library och Europeana.

Bibliotekarier kommer alltid att behövas! slog Fors fast.

På nätet finns också mängder av fritt tillgängliga lärresurser i form av filmer. Till exempel har Berkeley en egen youtubekanal. Samlingsnamn för resurserna är OER (open educational resources) och MOOC (massive open online course).

Anna-Stina Takala, Regionbibliotek Stockholm, arbetar som samordnare för Bibblans svarar och pratade om den uppsökande verksamhet som Bibblan svarar bedriver i sociala medier. Det här är ett sätt att markandsföra webbplatsen Bibblan svarar genom att söka upp frågorna där de ställs. Det här skapar en bild av bibliotek och bibliotekarier som moderna, kunniga och hjälpsamma.

Howard om Google

Anna-Stina Takalas avslutande bild. Allt kanske finns där men hittar jag det?

Takala utgick från Brit Staktons modell engagemangspyramiden i sitt resonemang kring hur människors engagemang på nätet kan se ut.
Längst ner finns den som observerar, därefter de som följer, gillar!, bidrar, ger kompetens och högt upp i toppen den som leder.

Det twittrades flitigt från konferensen på hashtag #ill2013. Bilder från konferensen finns på Instagram på hashtag #ill2013. De medverkandes presentationer kommer att läggas upp här, där också hela programmet finns.

Här kan du läsa Eiler Janssons, Regionbibliotek Halland, rapport från dagen.

Sammanfattningsvis en dag som gav tankar om vikten av att samarbeta, dela med sig och att tänka utanför bubblan.

//Maria Lundqvist, Länsbibliotek Sydost

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s