Nystart för tillgängligheten!

Under september hade Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar en enkät ute för att undersöka läget med tillgänglighetsarbetet för personer med funktionsnedsättning på 5ny_til2kommunbiblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

För att redovisa resultatet av enkäten, diskutera vilka insatser vi behöver göra och hur vi ska gå vidare bjöds bibliotekspersonal in till ett eftermiddagsmöte den 22 oktober.

Här är sammanställningen av enkäten. Den visar att behovet av fortbildning inom den fysiska tillgängligheten inte är så stort. Genom åren har vi arbetet ganska mycket med just den delen. De flesta bibliotek bedömer att de har kunskap i tillräcklig utsträckning. Mötet ansåg att det är inte ska prioriteras i det fortsatta arbetet för tillfället.

Av enkätsvaren kan vi se att behovet av fortbildning inom området tillgänglighet på webben är lite större. Arena som alla bibliotek inom vårt område har eller kommer att ha uppfyller enligt leverantören tillgänglighetskraven. Men stämmer det i praktiken och hur arbetar vi med innehållet? Det kan vi behöva fördjupa oss i. Viktigt tyckte mötet men det kan komma längre fram när alla har kommit igång med Arena och jobbat in sig ordentligt.

Däremot är behovet som störst vad gäller bemötandedelen. Särskilt när det gäller bemötande av personer med neuropsykiatriska, psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Det är här vi främst ska lägga vårt fokus ansåg mötet. Under 2014 kommer därför läns- och regionbiblioteken att genomföra två fortbildningsdagar på temat bemötande. På hemmaplan kan biblioteken arbeta på olika sätt. En tipslista kommer att göras.

Det finns också behov av checklistor av olika slag som kan utgöra underlag för bibliotek som vill jobba med tillgänglighetsplaner, nya eller befintliga. Omvärldsbevakning är viktigt och denna blogg är ett av sätten att sprida nyheter och information.

Här följer en lista med länkar till bra resurser inom tillgänglighetsområdet. Här finns checklistor, skrifter och riktlinjer.

Lagar, konventioner och planer

Övergripande

Handlingsplan för tillgänglighet

Tillgänglig information och kommunikation

Programverksamhet

Fysisk tillgänglighet

Har du tips på länkar som vi missat och som borde finnas med här? Hör av dig!

//Maria Lundqvist och Lisa Lundqvist

Annonser

En reaktion på ”Nystart för tillgängligheten!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s