Svenskarna och internet 2013

Svenskarna och internet 2013I dagarna har den nya rapporten om ”Svenskarna och internet” släppts, sammanställd av Olle Findahl på uppdrag av .SE. Internetanvändningen har stabiliserats, medan tiden som läggs på mobilt internet i stället har mer än tredubblats på två år. Antalet som inte använder internet eller som använder det mycket sällan har minskat med 100 000 sedan förra året – men den digitala klyftan finns kvar.

Här ett utdrag ur sammanfattningen:

Allt flera, två av tre, använder en mobil för att koppla upp sig till internet, en ökning från 22 till 65 procent på tre år. De unga driver på utvecklingen av smarta mobiler. Det märks tydligast i åldern 12 till 15 år, där nu 78 procent dagligen använder en smart mobil. För bara två år sedan låg den siffran på fem procent. Det är de unga kvinnorna som tar över internet. I åldern 12 till 15 år känner sig flickorna mer delaktiga i informationssamhället än pojkarna.

Under de två senaste åren har spridningen av surfplattorna tagit fart. Var tredje svensk har idag tillgång. Det är främst den unga föräldragenerationen och deras barn som intresserat sig för surfplattan. Nära hälften av tvååringarna använder internet och bland förskolebarn är det 25-30 procent som är dagliga användare. Internet tar allt större plats i skolan. Hälften av skolbarnen över tio år använder internet för att göra skolarbete någon eller några gånger i veckan. Men mer än hälften av de som är yngre än tio år gör aldrig skolarbete på internet och en majoritet i åldern tio till elva år använder internet för skolarbete endast någon gång ibland.

De unga i åldern 16 till 25 år är mest aktiva av alla. Åtta av tio kommenterar vad andra publicerat och statusuppdaterar. Fem av tio postar inlägg och kommentarer på öppna diskussionsforum. En tredjedel, har fått nya vänner via nätet. Facebook håller fortfarande greppet. Två av tre av internetanvändarna, vilket motsvarar drygt halva befolkningen, besöker någon gång Facebook. Förra året var det 64 procent. Mest aktiva är man i åldern 16–25 år där 76 procent dagligen besöker Facebook. Bland pensionärerna är det mindre än tio procent som gör detsamma.

Sociala nätverk besöks av allt yngre barn. Redan när de är åtta år besöker 18 procent sociala nätverk. Vid nio år har det stigit till 30 procent och sedan går det fort och vid tolv års ålder är 81 procent användare och två av tre av flickorna gör dagliga besök. En tredjedel av de ungas internettid tillbringas på sociala nätverk. För de äldre 26 till 55 år sjunker andelen till en femtedel. Instagram används huvudsakligen av de unga. Drygt hälften av ungdomarna i åldern 12 till 19 år är där. Mest aktiva är flickorna i åldern 12–15 år av vilka sju av tio är användare. Totalt i befolkningen har 15 procent åtminstone någon gång varit på Instagram.

Det mobila internet har inte ersatt datorn. Så gott som alla med en smart mobil har också en dator och nästan alla med en surfplatta har både en dator och en mobil. Och även de som använder sin smarta mobil eller en surfplatta, använder sin dator minst lika mycket. En stor del av tiden på internet går åt till tidningar, tv och radio. Ungefär 40 procent av tiden som tillbringas på internet i åldrarna 25 till 65 år, går i genomsnitt åt till att ta del av innehåll från traditionella medier.

Den mobila utvecklingen skapar nya digitala klyftor. Nu är det ungdomar och den unga föräldragenerationen som är först medan de äldre är mer avvaktande. Även inkomst och utbildning spelar in så att andelen med smarta mobiler är betydligt högre hos de med hög inkomst och hög utbildning och mångdubbelt större när det gäller surfplattor. De som själva är aktiva på internet känner sig mest delaktiga i det nya informationssamhället. De är företrädesvis unga och välutbildade med god inkomst och intresse för att prova nya tekniska saker.

Internet har successivt övertagit rollen som den viktigaste nyhetskällan för de upp till 45 år och är helt dominerande bland de yngre upp till 35 år. Ju äldre man är desto viktigare blir traditionella medier som tv, dagstidningar och radio. Med ökande ålder avtar internets roll som nyhetskälla snabbt.

Få läser e-böcker och ännu färre har speciella läsplattor. En av tio läser någon gång en e-bok. De flesta som läser en e-bok gör det på datorn och nästan alla som läser e-böcker läser också vanliga pappersböcker. Speciella läsplattor är ovanliga. I jämförelse med USA ligger Sverige här långt efter.

Så, även om man nu kan se att allt fler använder sig av internet, så kommer förmodligen inte den digitala klyftan att försvinna. De nya teknikerna och modellerna anammas av de unga, medan de äldre avvaktar. Ekonomin kommer fortsatt att ha stor roll. Så bibliotekens uppdrag som digital folkbildare, kommer förmodligen att bestå… 

Läs hela rapporten Svenskarna och internet 2013 här.

/Therese Emilsson, Länsbibliotek Sydost

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s