Rapport från Svenska Daisykonsortiets jubileumskonferens

SDKSvenska Daisykonsortiet, SDK, grundades 2003. För att fira tioårsjubileet bjöd SDK tillsammans med MTM in medlemmar och andra intresserade till en konferens i Stockholm den 28-29 november. Omkring 120 personer från hela Sverige (och några från Danmark) deltog. Titeln på konferensen var Tillgängligt! Tillgång till information som en fundamental rättighet.

Kjell Hansson, tidigare styrelseledamot i internationella DAISY Consortium, inledde genom att dela med sig av sina erfarenheter i den första, frustrerande, utvecklingsfasen av Daisy och grundandet av DAISY Consortium 1996. Det var ett hårt arbete men i slutändan betalade det sig.

sdk1En i taget talade de två direktörerna Michael Wright från Nota i Danmark och Roland Esaiasson, MTM, om utmaningar och framgångar. Nota är den danska motsvarigheten till MTM. I Danmark har de framgångsrikt lockat nya användare. Ändå letar de efter mer samarbete mellan institutioner och företag. I Sverige har antalet användare som laddar ner talböcker själva ökat mycket.

Jenny Nilsson, barnbibliotekarie på MTM, berättade om en studie som utförts av MTM om barn som beskriver användningen av talböcker. Barn i fokusgrupper har intervjuats och deras svar analyserades med Anna Hampson Lundh, Högskolan i Borås. Det har inte gjorts så mycket inom forskningsområdet för barn och talböcker och därför är den här värdefull. Rapporten finns här.

Magnus Nytell från den digitala avdelningen på Bonniers berättade om deras arbete med e-böcker. Mängden sålda och utlånade e-böcker har ökat från nästan 0 i början av 2010 till nästan 60 000 per månad i september 2013. Cirka 80 % är e-böcker som lånas ut på bibliotek. De arbetar med att digitalisera utvalda böcker från deras backlist.

Richard Orme, ex-Head of Accessibility på RNIB, Royal National Institute of Blind People, Storbritannien, avslutade den första dagen genom att hålla ett tal om hur tillgängliga dagens e-böcker är. Genom demonstrationer visade han att e-böcker i viss mån är tillgängliga men att det också finns en hel del som måste göras.

IMG_1411

Stephen King och Richard Orme

Den andra dagens huvudtalare var Stephen King, President för DAISY Consortium. Han höll ett mycket inspirerande tal om bristen på tillgängliga böcker och nya Marrakechavtalet som ska underlätta för länder att ta del av varandras anpassade medier.

I Sverige finns det cirka 160 tidningar som finns som taltidningar. Jesper Klein talade om MTM:s implementering av ett nytt system för att producera och distribuera taltidningar. Tidningarna digitaliseras av talsyntes och distribueras med hjälp av online-spelare för taltidningar.

Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening, höll ett eldigt tal om den nya bibliotekslag som träder i kraft den 1 januari 2014. En av paragraferna har stärkts jämfört med föregående bibliotekslag och säger: Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.

Hannes Eder, en av grundarna av Publit och Atingo, talade om nödvändigheten av metadata och vikten av att ansluta metadata till innehåll snarare än bara ”omslag”, för att på så sätt skilja användarvänliga och tillgängliga böcker från böcker som bara är tillgängliga.

Konferensen filmades och filmerna tillsammans med ppt-presentationer, program och deltagarförteckning finns på Svenska Daisykonsortiets webb.

Efter konferensen höll SDK sitt årsmöte. Bland annat omvaldes undertecknad som ordförande och Jesper Klein omvaldes som SDK:s styrelseledamot i DAISY Consortium.

Kultur i Västs tidskrift Framsidan var på plats och rapporterade från konferensen.

//Maria Lundqvist, Länsbibliotek Sydost

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s