Nedslag i Biblioteksdagarna 2014!

umeå_välkommenUmeå är inte bara årets kulturhuvudstad det var också där årets Biblioteksdagarna ägde rum 7-8 maj.
Nästan 500 personer samlades för att ta del av föreläsningar, workshops och seminarier och för att träffa gamla och nya bekanta.
Länsbibliotek Sydosts utsända var Weine Sundell, Therese Emilsson och Maria Lundqvist. Här är en del av våra intryck från dagarna.

 

 

Viktigt att fundera på kring kvalitet!

Lars Strannegård, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan Stockholm, problematiserade kvalitetsbegreppet. Lars identifierar många problem med att låna in industrins kvalitetskriterier när kulturen ska kvalitetsäkras. Välmotiverad och välartikulerad subjektivitet är att föredra före ”objektiva” bedömningar kodade till siffror. Eiler Jansson har skrivit en sammanfattning.

 

Tänkvärt om framtiden/nutiden och hur man ska förhålla sig till den på biblioteken.

Magnus Kempe, Kairos Future, levererade mycket tankvärt för biblioteken att ta ställning till bl a: ”Den fysiska världen relativiseras, demokratiserat lärande, diversifierat bildnings- och kunskapsperspektiv, demokratiserat skapande, marknader blir monopol. Seminariet finns att titta på här.

Söka på golvet

Projektet för att hitta nya sökverktyg för bibliotek är ett samarbete mellan Umeå universitetsbibliotek, HUM-lab, Designhögskolan, Kulturverket samt Lövångers folk- och skolbibliotek. Lika intressant som att sökningen föregick på golvet var det cirkulära gränssnittet i sig. Det cirkulära gränssnittet bjöd verkligen in till tips, genrer eller att visa viktad relevans mellan olika medier. I länkarna nedan hittar du mer information om projektet.

Pressrelease
Västerbottens-Kuriren

 

#skaparbibblan – om makerspaces, digitala lab och skapande på bibliotek

Lära, göra, förstå och påverka. I korthet kan man säga att det går ut på att erbjuda en plats till människor att samlas på, dela kunskap och skapa saker med tillgång till verktyg som kanske inte finns hemma. Ann Östman, Länsbibliotek Gävleborg; Eleonor Grenholm, Länsbibliotek Uppsala; Lo Claesson, bibliotekschef för Vaggeryds kommunbibliotek berättar om sina erfarenheter. Seminariet finns att titta på här.

Verklighet, visioner och medieinköp

Workshopen Verklighet, visioner och medieinköp under ledning av Gullvor Elf, Högskolan i Borås, och Svensk biblioteksförenings utvecklingsråd för verksamhetsfrågor ville få oss att fundera på om det är långt mellan etik och praktik vad gäller mediearbetet på bibliotek. På BHS pågår en undersökning av svenska biblioteks medieplaner. Medieplaner samlas in och intervjuer och analyser görs för att se vad det finns för trender i bibliotekens mediearbete. Trender som kommit fram är ökad användarstyrning, förändringar i medieprocesser, regionalt samarbete som kräver nya mediestrategier och effekterna av inköp av e-medier. Problem eller dilemman som följer med det här är att ha kontroll eller inte kontroll över urval och mediebestånd samt hur man förhåller sig till kvalitet och allsidighet, yttrandefrihet och censur, opartiskhet och neutralitet. Utifrån IFLA:s internationella manifest diskuterade vi sen medieinköp i grupper. Det ska bli intressant att läsa rapporten från kartläggningen. När den skulle vara klar angavs inte.

Digisam och forskningsbiblioteken

Öka tillgång, användning och bevarande är det övergripande målet för den nationella strategin för digitalisering av kulturarvet. Rolf Källman, verksamhetsledare för Digisam vid Riksarkivet berättade om den modell för en gemensam infrastruktur som växer fram inom ramen för Digisams uppdrag vad det gäller, digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet. På Digsams hemsida finns viktig information för de bibliotek som har tänkt börja digitalisera själva. Här hittar man information om metataggar, standarder, upphovsrätt mm.

 

Läsa för att läraumeå_knappar

Karin Taube är professor emerita vid Umeå universitet och gjorde en intressant föreläsning under rubriken Läsa för att lära. Karin har tidigare varit nationell projektledare för PISA. Karin inledde med att prata om avkodning och hur jobbigt det är innan läsning blir en automatiserad process. Hon tog upp orsaker till att man inte förstår det man läser och vad som skiljer en god läsare från en svag.

En god läsare förstår när den inte förstår, det gör inte en svag läsare och missar därmed väsentliga saker. Hon framhöll också bibliotekarier som viktiga för lässvaga elever och vikten av läsande förebilder, särskilt manliga.
Karins föreläsning finns att titta på här.

 

Folkbiblioteken i Libris – mot en nationell katalog/ Hilda Androls

Hilda Androls, projektledare på Kb för utveckling av Libriskatalogen ger en nulägesrapport kring arbetet med att göra Libris samkatalog till en nationell katalog och därmed även en angelägenhet för landets folkbibliotek.
Kungliga biblioteket har tagit fram en aktuell rapport som visar på nuläget – ”Libris för folkbiblioteken
Hur ser då nuläget ut?
Ett nytt katalogiseringsverktyg har tagits fram som ska göra det lättare att skapa poster, ett användarvänligt och självinstruerande webbaserat system. Strukturen bygger på de nya katalogieringsreglerna som heter RDA (Resource Description and Access) och som ska vara mer anpassade till ett digitalt system. Verktyget kommer att vara i drift 2015. En strategisk målsättning är att göra hela Libris databas tillgänglig under en öppen licens. Det gör det också lättare att kunna lägga in e-böcker i Libris. Kb har ju fått ett uppdrag att se över möjligheterna att förmedla och tillgängliggöra e-böcker via Libris.
Hilda Androlds berättade även att Kb nu ingått ett avtal med OCLC om medlemskap i WorldCat, som ju är en av världens största bibliotekskataloger, och därmed kommer Libris att få tillgång till en stor mängd internationella poster.
En viktig fråga för folkbiblioteken för att vilja lägga in sitt bestånd i Libris är förbättringen av posterna vad avser innehåll och mervärde. Där är samarbetet mellan biblioteken viktigt. Det finns en användargrupp för katalogisering och en referensgrupp för folkbibliotekens medlemskap.
Hur blir folkbiblioteken en del av Libris? Det finns nu en rutin på Kb för hur biblioteken tas emot, Libris biblioteksstöd. Det finns också en automatisk uppdatering av poster och rutiner för att få över sitt bestånd. Kb erbjuder utbildning och stöd i katalogiseringens ädla konst.
Det finns också en e-postlista, som är öppen för alla, där man kan diskutera, informera och utbyta erfarenheter.
Just nu står alla Götabiblioteken, Uppsala, Västerås och biblioteken i Örebro på tur att få in sitt bestånd i Libris.
Hilda Androls gav slutligen ett exempel på hur folkbibliotekens inträde i Libris växer baserat på Moores lag, som är uppkallad efter Intels grundare Gordon E Moore, och betecknar det fenomen att antalet transistorer som får plats på ett chip växer exponentiellt. Kan kanske för oss ”icke-matematiker” även kallas ”ketchupeffekt”.
2012 30 bibliotek
2014 60 bibliotek
2018 240 bibliotek?

 

Läsa för lite eller läsa för livet

Cay Corneliuson från Kulturrådet pratade om det uppdrag de fått för att arbeta med litteratur och läsfrämjande insatser. Riksdagen har slagit fast att litteratur och läsfrämjande är ett nationellt mål: ”Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.” Riksdagen beslutade också att litteratur och läsfrämjande från och med 2015 ingår som ett av de områden som kan tilldelas statligt stöd inom ramen för kultursamverkansmodellen.
Kulturrådet har gjort en första delrapport utifrån det här som är ett handlingsprogram för läsfrämjande.
Seminariet finns att titta på här.

 

Läsandets kultur

Johanna Koljonen berättar väldigt underhållande om PISA-rapporten, läsningens och bokhandelns kris. Frågan är mer komplex än att ungdomarna behöver spela mindre tv-spel. Hennes fördrag finns här.

 

Summering av biblioteksdagarna

Intervju med Niclas Lindberg som summerar Biblioteksdagarna.
Det var många intressanta programpunkter och eftersom en hel del skedde parallellt var det stundtals tufft att välja. Här är hela programmet. Det finns fler filmade föreläsningar från Biblioteksdagarna. Alla filmer finns här. Hashtaggen var #bibldag14. Det twittrades flitigt och på Instagram finns bilder. Umeå nya kulturhus med bibliotek är inte färdigt än men det ger oss ju anledning att komma tillbaka snart igen!

//Weine Sundell, Therese Emilsson och Maria Lundqvist, Länsbibliotek Sydost

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s