Kb, Kb, Kb

Kungliga biblioteket har varje år en bibliotekschefskonferens, tidigare var det lärosätenas bibliotekschefer som var inbjudna, numera är alla bibliotekschefer välkomna eftersom KBs uppdrag är ändrat. Att vara nationell biblioteksmyndighet förpliktigar. Årets konferens inleddes med att riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg talade om att KB fått i uppdrag av regeringen att utforma en nationell biblioteksstrategi. Programmet för dagen kändes mer anpassat för akademin men det fanns helt klart inslag som berörde oss som jobbar med folkbiblioteken. En utvärdering av KBs inflytandestruktur, där man har ett antal olika grupper, dessa har funnits tidigare och utökats med folk från folk- och regionbibliotek. Enligt utredaren Peter Almerud finns det saker som kan förbättra den och hans förslag kan man läsa mer om här. Utvecklingen av Libris och biblioteksstatistikenvar också uppe på agendan.

På eftermiddagen var det valbara seminarier om bl a KBs e-boksuppdrag, biblioteksplaner, digitaliserade dagstidningar, kvalitetsfrågor och Libris för folkbiblioteken. Dagen avslutades med Britta Lejon som pratade om biblioteken och demokratin. Det känns alltid bra att höra om bibliotekens viktiga demokratiuppdrag. Det är intressant att möte KB eftersom det nationella uppdraget gäller alla bibliotekstyper.

Kvalitetsdialog

Dagen efter konferensen hade KBs Elisabeth Ahlqvist en heldag med oss från de regionala biblioteken och folkbiblioteksrepresentanter från alla län (60 personer). Från Blekinge var Sofia Lenninger med och från Kronoberg Anette Ekström och Caroline Ahrgren. I en kafémodell diskuterade vi biblioteksplaner baklänges och framlänges.

Hur fungerar biblioteksplanen som ett konkret kortsiktigt dokument?

Hur viktig är processen att ta fram en plan?

Biblioteksplanen som en kommunikationskanal gentemot politiken och de som bor/befinner sig i kommunen?

Biblioteksplanen som marknadsföring?

Var några av frågorna. Dagen avslutades med att den strategigrupp som KB och regionala biblioteksverksamheten haft sen tidigare utvidgades med 15 folkbibliotekschefer från små, medelstora och stora kommuner. Det fantastiska var att hela Sverige blev representerat utan att vi behövde jämka! Strategigruppen kommer att träffas 3-4 gånger under 2015 och hela gruppen en gång i november för att fortsätta arbetet.

Materialet från dagen kommer att diskuteras vid nästa strategimöte som är i februari. Från Blekinge och Kronoberg är det ingen kommunrepresentant i den gruppen men undertecknad är med i gruppen.

Dessutom har det startats en grupp för folkbibliotekschefer på facebook, vill du vara med? https://www.facebook.com/groups/1553261411559141/?fref=ts

/Kristina Hedberg

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s