En dag om Skapande skola, om vikten av kreativitet, samverkan och bildning

Region Blekinge och Skapande skola-nätverket i Blekinge inbjöd den 13 april till en konferens i Karlshamn – ”Skolor som skapar – skapar kunnande”, om betydelsen och vikten av kreativa uttrycksmöjligheter under ett barns uppväxt och vikten av samverkan mellan skola och omvärld.

Johan Söderman, bitr. prof. i musikpedagogik vid Malmö högskola inledde med att tala om barns- och ungas självvalda kultur- och musikutövande i relation till den skandinaviska folkbildningstraditionen. Han tog oss tillbaka till den tid då begreppet bildning uppstod i samband med folkrörelsernas framväxt. Då var utbildning få förunnat, men med möjlighet till förkovran via samtal i studiecirkeln fick många en skjuts mot en insikt och en kommande klassresa. Allt medan utbildning helt tagit överhanden, har bildning som begrepp nästan helt försvunnit ur vokabulären. Men inom hip hop-kulturen kan Johan Söderman nu se en folkbildningens renässans. Hip hopen är läs- och skrivfrämjande för de som kanske inte hittat sitt uttryck inom skolans svenskundervisning, hip hopens förgrundsgestalter som Afrika Bamtaataa och Petter är förebilder för de unga, man lär av andra och hip hopens texter blir politiska redskap.

Nättrabyskolans estetprofil visade därefter upp exempel på vad kulturinsatser i skolan kan innebära för elevernas uttrycksmöjligheter och självförtroende. I auditoriet satt även en stolt rektor.

Per Olsson, statssekreterare på Kulturdepartementet talade om regeringens vilja att satsa på kultur för barn och unga och bredda Skapande skola till att även omfatta förskolan. Ytterligare 10 miljoner är avsatta i vårbudgeten för detta. Regeringen önskar även genom att ta fram en nationell strategi få en samlad bild av Kulturskolans betydelse – och även icke att förglömma, en nationell biblioteksstrategi för att tydliggöra bibliotekens uppdrag. Myndigheten för kulturanalys har gjort en första utvärdering av Skapande skola och i den framkommer att det fungerar bra i de skolor där verksamheten även i övrigt fungerar väl, där det finns engagerade rektorer och lärare. Det framkommer också att det finns svårigheter för professionella kulturutövare och skolans representanter att mötas och att det krävs en ökad kunskap om varandras professioner. Över huvud taget, menar Per Olsson är det viktigt att skola och omvärld möts. Det läsfrämjande arbete som pågår på folkbiblioteken måste haka i det läsfrämjande arbete som pågår innanför skolans väggar. Samverkan ger synergieffekter.

BamfordDagen avslutades med Anne Bamford, professor vid School of Arts i London, som talade om vikten av att ge skapande verktyg till alla barn. Elever med sämre förutsättningar behöver extra bra lärare och extra bra stöd. Hon talade också om neuroplasticitet, där forskare upptäckt att hjärnan är ett föränderligt organ och har en förmåga till adaption i förhållande till sin omgivning. Så även om små barn har den bästa hjärnaktiviteten och kreativiteten, så måste skolan aktivt jobba med att ”trigga igång plasticiteten” hos eleverna.  Lek och kreativt arbete i skolan utvecklar innovativa barn. Ta eleverna från skolan, menade Anne vidare. Det finns ingen kontakt mellan skolan och omvärlden idag (och här kunde vi direkt knyta an till tidigare talare). Kreativa barn är en framtidssatsning. Framtiden ser ingen skillnad mellan arbete och lek. I London är idag 1 av 4 jobb inom en kreativ bransch. För att få framtidens jobb måste du vara bra på kommunikation, teamwork och ha ett bra självförtroende. Anne Bamford avslutade genom att betona artikel 27 ur FN:s deklaration för de mänskliga rättigheterna: Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst (samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner).

/Therese Emilsson, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

 

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s