Biblioteken och e-medierna – eftersnack!

collageAtt digitalisera material innebär att göra den tillgänglig på ett helt annat sätt jämfört med tryckt material. Det här är ett ämne som var temat för konferensen Biblioteken och e-medierna som samlade runt 50 personer från bibliotek i södra Sverige på Växjö stadsbibliotek den 28 april. Hur kan man göra? Vad ska man tänka på? Vad innebär det att sätta e- framför medier? Under dagen fick vi en överblick i att digitalisera och publicera ur olika perspektiv. Vi fick också veta mer om hur den digitala läsningen påverkar oss.

Alexandra Borg, doktor i litteraturvetenskap på Uppsala universitet, inledde dagen under rubriken Läsning 2.0 – boken och läsaren i det digitala samhället. Hon talade om boken som idé och vad det får för konsekvenser när texten digitaliseras. Gränsen mellan dator och bok börjas lösas upp. När det talas om bokens och läsningens död är det e-boken som ställs till svars och att maskinen kannibaliserar. E-boken ska inte bedömas som en pappersbok. De kritiska rösterna talar om att den digitala läsaren distraheras och läser sämre men de positiva talar om tillgänglighet och att läsningen görs social. Den tryckta boken är enhetlig och är en behållare för innehållet med statisk text. E-boken är dynamisk där innehåll och form är separerade och fordrar extern mjukvara för att kunna realiseras. Det digitala gränssnittet imiterar den trycka bokens. Alexandra tog också upp begreppen läsbarhet, läsförståelse och läserfarenhet.
Här är Alexandras presentation (pdf).

Andreas Cederbom är analysansvarig på Funka och talade om Digitalisering för alla. Tillgänglighet handlar om att ge så många som möjligt likvärdiga förutsättningar. Det är inte bara personer med funktionsnedsättning som berörs utan också de som är ovana vid teknik, som har svenska som andraspråk, är äldre eller är mobilanvändare. Informationstillgänglighet innefattar innehåll, teknik och pedagogik och där fokus inte ska ligga på det tekniska. Till exempel går det att säkra tillgängligheten i pdf:er rent teknisk men inte innehållsmässigt. Andreas talade också om WCAG 2.0, riktlinjerna för tillgänglighet på webben. Problemet med dem är att det är fokus på teknik och hjälpmedel och kan vara svårtolkade och är dåligt uppdaterade. Det saknas avsnitt om pekskärm och kognition. E-delegationens webbriktlinjer uppdateras däremot regelbundet. Det är på gång en europeisk upphandlingsstandard som omfattar all IT och som kommer att ge upphandlare av tillgängliga system bättre stöd. Andreas avslutade med att säga att tillgänglighet inte är en egen aktivitet utan ett kontinuerligt arbete.
Här är Andreas presentation (pptx).

Eftermiddagen var av mer praktisk karaktär. Eva Norling, bibliotekarie på Blekinge tekniska högskola bibliotek, och Christina Hansson, IKT-pedagogisk utvecklare på Blekinge tekniska högskolas Learning Lab, med rubriken Gör din egen e-bok – från färdig text till publicering och spridning, pratade och visade hur processen går till att göra e-böcker – skriv boken, gör layout, konvertera till e-bok, publicera, katalogisera, sprid och läs. Ju bättre förarbete, desto bättre resultat. Kom ihåg att licensiera dina verka med Creative commons. Verktyget Liberio är enkelt att använda om man gjort ett bra förarbete, dvs använt rubriker konsekvent. Pressbooks.com, bygger på WordPress, och kräver lite mer arbete. De visade också att det går att göra e-böcker på Wikipedia.
Här är Evas och Christinas presentation.

Per Andersson, bibliotekarie på Eslövs bibliotek, avslutade dagen med att tala om Digitalisering med små medel. Per berättade om hur han  en budget på 30 000 kr har jobbat med att digitalisera lokalhistoriskt material. Han deltog i Region Skånes projekt Ta makten över e-boken och har gjort studiebesök på Kungliga biblioteket. Per använder en enkel flatbäddsskanner och gör icke-destruktiv skanning, dvs skär inte upp böckerna. För efterarbetet använder han GIMP för bildredigering och Adobe Acrobat Pro för OCR-tolkning. Han använder Creative commons’ icke kommersiellt erkännande. För material med lokal anknytning är det i regel inte svårt att spåra upp författare och få okej. Per avslutade med att säga att ingen gör det här åt oss, vi måste göra det själva!
Här är Pers presentation (pptx).

Sammanfattningsvis, en dag som spände över ett stort fält från det akademiska till det praktiska via tillgänglighetsperspektivet. Tack till alla medverkande och deltagare för ert engagemang.

Hashtagen för dagen var #emedierväxjö.

//Maria Lundqvist, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s