Om nationella minoriteter – Karlskrona 5 maj

Sedan den 1 januari 2010 har de nationella minoriteterna i Sverige, samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer, särskilda rättigheter till information, skydd för sina språk och kulturer samt inflytande i frågor som berör dem. För att lära oss mer om det här viktiga området bjöd Region Blekinge och Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg in till en utbildnings- och inspirationsdag om nationella minoriteter den 5 maj i Karlskrona.

Helena CronsellFörmiddagen inleddes med att vi fick veta mer om den svenska minoritetspolitiken och lagen om nationella minoriteter. Det var Helena Cronséll från Länsstyrelsen i Stockholms län som gav oss en grundlig och engagerande genomgång. Hon började med en kort historisk tillbakablick och fortsatte sen med statusen i dag för nationella minoriteter i Sverige och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Helena tog också upp förvaltningsområdena och deras utökade ansvar. Sidan minoritet.se är en resurssida som  rekommenderas för den som vill veta mer och hålla sig à jour.
Här är Helenas presentation (pdf).

Finska föreningenDärefter presenterades sig Finska föreningen i Olofström som berättade om deras bokprojekt, ”Dessa våra stigar till Olofström”. Sabina Axelsson var projektledare och hon berättade att i Olofström är har sjätte invånare finskt påbrå. Under 1960- och 1970-talen kom en stor grupp finländare till Olofström. I projektet samlade de ihop 23 berättelser för att ta tillvara på upplevelserna att flytta till ett nytt land och för att bevara dem för barn och barnbarn. Berättelserna finns både på finska och svenska i boken och är personligt skrivna. Med gemensamma krafter och knapp budget blev boken precis klar till boksläppet som hölls 15 november på biblioteket i Olofström. Vi fick också höra smakprov ur boken. Berättelser som berörde.
Här är Sabinas presentation (pdf).

ceciliaEftermiddagen ägnades åt nationella minoriteter ur biblioteksperspektiv. Cecilia Bengtsson från Regionbibliotek Stockholm har gjort en förstudie om nationella minoriteter och bibliotek och utgick från den i sin presentation.  Att känna sitt lokalsamhälle är en viktig aspekt i arbete att nå målgruppen. Bibliotekslagen och kulturplaner tjänar som utgångspunkter för att förankra verksamheten. Det finns behov av att öka kunskapen och förståelsen kring nationella minoriteter på biblioteken.  Biblioteken behöver arbeta medvetet med medieinköp, program, aktiviteter och information gentemot de nationella minoriteterna. Hur och vad köper vi in? Hur placerar vi medierna? Frågor som inte alltid har raka svar. Cecilia diskuterade också interkulturellt förhållningssätt och delaktighet.
Här är Cecilias presentation (pdf).

Som avslutning på dagen var det tänkt att vi skulle ha en workshop med gruppdiskussioner men eftersom det inte var så många kvar tog vi diskussionsfrågorna i storgrupp i stället. Frågorna var:

  • Hur når vi nationella minoriteter i vårt län och hur inkluderar vi dem i vår verksamhet?
  • Hur kan våra organisationer samarbeta för att utveckla arbetet med nationella minoriteter?
  • Hur engagerar/informerar vi resten av kollegorna på vår arbetsplats om lagen och arbetet med nationella minoriteter?

Diskutera gärna de här frågorna på din arbetsplats!

Tack till alla ni som medverkade och deltog.
//Maria Lundqvist, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s