Om oss

Det är Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg (BiBK) som driver och ansvarar för, denna blogg.

BiBK arbetar med att utveckla och komplettera de 13 kommunbiblioteken i Kronoberg och Blekinge. Region Blekinge är huvudman. Läs mer på 

www.biblioteksutveckling.se

Ansvariga utgivare: Regionbibliotekarie Kristina Hedberg
Redaktionellt ansvar: Alla på BiBK
Tillgänglighetsansvarig: Joakim Larnö

Annonser