Biblioteksdagarna 2015 – del 2. Förskolebibliotek kan det va nåt?

IMG_8873Under Biblioteksdagarna i Lund 6-7maj fanns det möjlighet att göra intressanta studiebesök, ett av dessa gick till förskolan Hedenhös i Lund och jag hängde på.

Bibliotekspersonalen i Lund upplevde att förskolebarnen kom i mindre grad till bilioteken, personalen tog med sig färre barn eller kom och lånade utan barn. Man frågade sig ”hur kommer biblioteket närmare barnen?” ”hur ska vi göra biblioteket och böckerna mer lättillgängliga?”
Idén om att ha bibliotek på förskolorna kom och med stöd av projektmedel från Kulturrådet (70 000) och egna medel (60 000) samt arbetstid startades 4 pilotbibliotek. Projekttiden var mellan december 2010 och juni 2011. Det blev en mycket positiv utvärdering, föräldrar, personal och barn fick tycka till. Nu finns det 11 förskolebibliotek och de är ordinarie verksamhet.

Förskolan Hedenhös har 72 barn och fyra avdelningar, barnen är i åldern 1-5 år. Det finns en arbetsgrupp med representanter från förskolan och lokalbiblioteket. Målet var att språket och boken skulle bli mer centrala, man ska arbeta mer medvetet med boken. Man har skapat ett rum i en lekhall (det finns två) rum i rummet i lekhallen. Möblerna är flyttbara för större flexibilitet. Innan man startade så förankrades biblioteket på arbetsplatsträffar och föräldramöten.

Om en förskola vill starta ett bibliotek så får man ansöka om det, bevilja det så får man 6000 kr till medier från stadsbiblioteket, (de tas från inköpsstödet från KUR), det egna beståndet kompletteras med långlån från närmaste filialbibliotek samt man förbinder sig att göra egna inköp på förskolan. Varje bok ska förtjäna sin plats i föreskolebiblioteket, vilket har lett till att man även gallrat förskolans bestånd och att man beslutat att inte ta emot gåvor från barn och föräldrar. Möblerna i förskolebiblioteket finansieras av FullSizeRender (10)förskolan. Man har ett nära samarbete med det lokala biblioteket som besöker förskolan en timme per vecka under försa tiden och stödjer förskolans urval vid medieinköp. Medierna i förskolebiblioteket är inte till hemlån men det finns bokkasssar till hemlån på förskolan. I Stångby där man haft ett förskolebibliotek sedan projektstart har besöken på biblioteket ökat sen man fått föreskolebibliotek. Personalen har inte minskat sina besök på filialerna och föräldrar har fått upp ögonen för filialen genom föreskolebiblioteket. Bokbussen har också särskilda turer till förskolornas entréer.

Mer bibliotek till barnen! Ja!

Läs mer:
Lärarnas tidning

Skolverket

/Kristina Hedberg BiBK

Annonser

Kulturrådsmedel till Barn & Unga Futurum.kom 2013

I förra veckan fick vi besked ett positivt besked från Kulturrådet om att projektet Barn & Unga Futurum.kom beviljats 200 000 kr för 2013! Planen för nästa steg i projektet är att detta år ska spetskompetensen, alla som arbetar på biblioteken med barn och unga-frågor få inspiration, nya kunskaper och kompetensutveckling.kulturradet_logo

Teman för spetskompetens 2013

Språk- och läsutvecklande metoder, läsfrämjande, barnbiblioteks roll igår, idag, 2020, Kreativ verkstad – med mer av boken/berättelser tillsammans med musik, drama, film, konst, slöjd med mera. Och så det som alla vill ha fler dagar och mer om – bemötande och delaktighet.

Julbild med barn och klappar

Det ska också ingå en inventering av goda exempel och metoder som redan används på våra bibliotek. På så sätt skapar

vi en gemensam idé- och metodbank av alla verksamheter som nu genomför. Allt publiceras på projektets blogg. Vi tänker att det är viktigt att visa upp hur mycket bra, spännande, roligt, läs- och språkfrämjande som redan görs. Sen kan var och en att sampla, låna, levla upp, utveckla det egna bibliotekets arbete med barn och unga.

Breddseminarier om barn och unga 2012

Projektets fas 2 under 2012 var en stor del av inriktningen på projektet fokuserad på att ge mer kunskap, tankar, kompetensutveckling till ”en majoritet av all bibliotekspersonal i Kalmar, Blekinge, Kronobergs län” kring barn, unga, bibliotek. Vårens breddseminarier tog upp barn, barnperspektiv, barnkonventionen under våren. Under september och oktober handlade de om unga och deras syn på vuxenvärlden, samhället, bibliotek.

Runt 70 % av all bibliotekspersonal i Blekinge, Kalmar, Kronobergs län deltog på breddseminarierna! De totalt 4 uppdrag på hemmaplan som var kopplade till seminariedagarnas ämnen har tagits upp på arbetsplatsträffar och andra möten på varje bibliotek. Så projektets målsättning har uppfyllts gott och väl. Resultaten finns att läsa i sin helhet på projektets blogg under rubrikerna Rummet, Digitalt, Bemötande, Unga.

Vilken julklapp, inte sant?

Vi önskar er härmed härliga helger // Pia och Therese för Regionbiblioteket i Kalmar län och Länsbibliotek Sydost

6 bibliotek klara med uppdrag 1 i Barn & Unga Futurum.kom

Projektblogg Barn & Unga Futurum.komTorsås och Älmhult har gjort det. Hultsfred och Karlshamn likaså. Plus Mörbylånga/Färjestaden och så Växjö.

Man har tittat på sitt bibliotek ur barnperspektiv! Hur är entrén om man kommer in i barnahöjd? Om ögonhöjd är på runt en 1 meter – hur ser biblioteket ut som helhet? Å vilket är barnperspektivet på barnavdelningarna….!?

Det får du reda på via denna länk till projektbloggen Barn & Unga Futurum.kom

// Pia Malmberg-Kronvall & Therese Emilsson

Småungar och medier – föreläsning filmad

Medierådets rapport Småungar och medier 2010E-föreläsning om Småungar och medier med Johan Engdahl, Av-Media Kalmar

se föreläsningen i sin helhet via denna länk i Adobe connect.

Medierådets undersökning ”Småungar och medier 2010” visar att idag är debutåldern för internet cirka 4 år. Men till skillnad från äldre barn och ungdomar kan de små barnen ännu inte chatta eller kommunicera på sociala sajter. Deras användning är enklare och bygger mer på lek, bilder och knapptryck; att spela enkla spel och att titta på videoklipp, t.ex. på Youtube eller bolibompa.se.
En av de intressanta resultaten är att små pojkar och flickor använder medier på ett betydligt mer likartat sätt än vad de gör högre upp i åldrarna. Könsskillnaderna blir då alltmer påtagliga, inte minst när det gäller datorspelande.
Rapporten tar också upp hur föräldrarna tänker kring sina barns allt mer medietäta uppväxt och vilken roll de själva har i allt detta. Många av dem som nu har små barn började själva använda digitala medier under uppväxten. Hur förhåller sig biblioteken till detta? Gör vi det? Vad missar vi om vi inte arbetar aktivt och strategiskt med den frågan?

Bolibompa och läsfrämjande – och biblioteken?

Hur gör vi för att gifta ihop läsfrämjande, bibliotek och Bolibompa? Nog skulle väl kommunal ”public service” (biblioteket!) kunna få ta en lite ruta på statliga public service’s utmärkta och av barn mycket använda arena Bolibompa på webben? Vem ska ta ansvar och initiativ för att det ska bli verklighet?!

Och fram tills dess – hur jobbar man på biblioteken med webbsidor som har barn, deras föräldrar eller lärare som målgrupp? // Pia Malmberg-Kronvall

PS. Leken! Barn leker fortfarande! Runt 80 % av sin fria tid!

Barn och unga prioriterade målgrupper enligt folkbiblioteksstatistiken?

Häromveckan publicerades preliminära resultat av Kungliga biblioteks statistik för folkbiblioteken. Jag har roat mig med att titta på en del av resultaten utifrån perspektivet Barn & Unga Futurum.kom för vår region. En del i projektet handlar om att se på resurser för bibliotekens verksamhet för barn och unga.

Biblioteken, resurserna, barn och unga
Barn är ungefär en femtedel av vår befolkning när man räknar på individer från 0-17 år. Detta gäller både för riket och för våra län (18-20 %). Barn och unga står för minst hälften av alla utlån när det gäller böcker, tidningar, tidskrifter. Bokbestånd för barn och unga ligger på runt en tredjedel av det totala bokbeståndet. Bibliotekens aktiviteter riktar sig till tre fjärdedelar till barn och unga. En femtedel av personalen arbetar med bibliotekens verksamheter för barn och unga.

Barn och unga är prioriterade målgrupper

Det står så i bibliotekslagen. Undrar om det finns en biblioteksplan, kulturplan, läsfrämjandeplan där det inte står så? Visar senaste folkbiblioteksstatistiken att det är så? Eller inte?

Hur kan vi mäta att vi verkligen prioriterar barn och unga? Nu när det nu står i nationella, regionala och lokala styrdokument.

Kvantitet och kvalitet
Statistik är statistik. Siffror och kvantitet. Kvaliteten då – hur mäter man den? Tja, det är väl ett forskningsområde som heter duga, mycket att fördjupa sig i som dessutom kräver omfattande resurser och tid. Kvantitetsmått kan dock på sitt sätt ge ingångar och fingervisningar till frågor kring kvalité.

Hur ska man exempelvis se på att procenttalet för andelen personal som arbetar med barn och unga ligger jämförelsevis lågt om man jämför utlåning och aktiviteter till samma målgrupp? Lånar barnböcker ut sig själva? Är den personal som arbetar med barn och unga så supereffektiva till självutplåningens gräns att de hinner med ”allt” trots små resurser? Har barn och unga inga kvalitetskrav?

Eller beror det helt enkelt på att det är lättare att nå målgrupperna barn och unga? Genom förskola, skola, fritids och för att de har mer fritid än vuxna? Krävs det faktiskt mer insatser och resurser för att nå målgruppen vuxna? Andra metoder? Annat utbud?

Nu till (de preliminära) siffrorna

Antal anställda (del- och heltid)
Blekinge 101 personer, 18 % män, andel biblioteksassistenter och övrig personal 41 %. 29 % arbetar med verksamheter för barn och unga.
Kalmar län 187 personer, 13 % män, andel biblioteksassistenter och övrig personal 51 %. 18 % arbetar med verksamheter för barn och unga.
Kronobergs län 145 personer, 12 % män, andel biblioteksassistenter och övrig personal 42 %. 12 % arbetar med verksamheter för barn och unga.
Procenttal för riket i genomsnitt: 16 % män, andel biblioteksassistenter och övrig personal 45 %. 19 % arbetar med verksamheter för barn och unga.

Andel av totalt antal av aktiviteter på inom bibliotek med barn och unga som målgrupp
Riket 68 %
Blekinge län 82 % (högst siffra inom ”sångstund”)
Kalmar län 72 % (högst siffra inom ”författarbesök”)
Kronobergs län 74 % (högsta siffror inom musik och teater)

Andel utlån till barn och unga av bibliotekets totala utlån av böcker, tidningar, tidskrifter
Riket 48 %
Blekinge län 55 %
Kalmar län 51 %
Kronobergs län 57 %

Andel av bokbeståndet som är till barn och unga
Riket 33 %
Blekinge län 38 %
Kalmar län 31 % (en kommun har ej redovisat utlån för facklitteratur)
Kronobergs län 37 %

Nyförvärv – procent av totala beståndet
Riket 5,9 %
Blekinge län 4,6 %
Kalmar län 5,0 %
Kronobergs län 5,1 %

Av nyförvärven går i genomsnitt 7 % till skönlitteratur för barn och unga. När det gäller facklitteratur är rikssiffran 7,2 %. Vår region ligger lägre där med 3,3-5,5 %.

// Pia Malmberg-Kronvall

Succé för Mini-bibblan i Oskarshamn

Lördagen 3 september 2011 hade vi Sommarbokfest på Oskarshamns bibliotek. Under sommaren har vi haft 2 tävlingar för barn och unga. Vi har haft Deckar-skoj på biblioteket. Barn varit deckare bland bibliotekets hyllor och prång. Tävlingarna bestod av att ta reda på både fot- och fingeravtryck och en tipspromenad. Sommarbokstävlingen kunde barnen göra hemma, på badstranden, varsomhelst och på biblioteket. Nu i lördags hade vi prisutdelning.

Mini-bibblan

Mini-bibblan Oskarshamn frågediskenSamtidigt med vår Sommarboksfest invigde vi ”mini-bibblan”. I mini-bibblan kan de allra minsta barnen leka bibliotek – det bästa sättet att lära sig ju!. Vi har byggt en informationsdisk och förstås en RFID-station. Till lekhörnan hör också ”lekböcker” som man kan låna, lämna tillbaka och sortera i bokhyllan om man vill.

Informationsdisken hittade vi ritning till i boken Fixarboken av Sara Hjelmstedt och sedan har våra vaktmästare byggt ihop den av material vi hade. RFID-stationen är en svart ruta målad direkt på väggen, en liten svart hylla, en miniräknare fastskruvad på hyllan och dataskärmen är ett laminerat A3-papper. Sedan har vi använt riktiga (ej fungerande) dataskärmar, tangentbord och handscannrar. Böckerna i lekhörnan har förstås fått egna mini-bibblan streckkodsetiketter. Stor succé!

// Karin Enocksson, Oskarshamns bibliotek

  Mini-bibblan Oskarshamn RFID-maskinen  Första sidan Nyheterna om Mini-bibblan i Oskarshamn 5 sept 2011  

Oskarshamns bibliotek bokfest och ballongdjur   Bokfest Oskarshamn 5 sept 2011   Karlsson på taket på Oskarshamns biblioteks bokfest 5 sept 2011   Mini-bibblan Oskarshamn artikel i Nyheterna 5 sept 2011

Barnaktiviteter under våren på Kalmar stadsbibliotek

Vår barnavdelning har under våren 2011 haft många uppskattade evenemang.

Kampanjdag – Futurum.kom

Lördag 22 januari hade vi kampanjdag i samband med Futurumprojektet. Under dagen fanns många olika aktiviteter att prova på. Helene Ingvarsdotter från Kulturskolan sjöng med barnen, Triangelteatern visade teaterföreställingen Pomperipossa, Rasmus Karlsson gjorde  ballongkonster och Kulturskolan hade teatersminkning för små barn.

Barnteater

Under våren har biblioteket haft flera barn- och musikteatrar. Föreställningarna har varit uppskattade och biljetterna har snabbt tagit slut. Teatrarna har visats både på Huvudbiblioteket, Smedbyfilialen och Kalmar teater. Arrangemangen har ordnats i samarbete med Länsmusiken och Kalmar teaterförening. Bl.a. har vi visat Buster- ett litet teaterliv, Tripp Trapp Trulloch jätte Dum-Dum och Häjkån Bäjkån.

Projektarbete och sportlovsaktiviteter

Ungdomar från Mjölnergymnasiet i Torsås spelar teaterMjölnergymnasiet visade sitt projektarbete på Stadsbiblioteket, en teaterföreställning som utspelade sig i havet och hette Skattjakten. Förställingen blev introduktion till påföljande vecka då vi hade Tema Havet i samband med sportlovet. Under veckan ordnades sagostund, tv-spelsvisning och olika tävlingar. Sportlovsveckan avslutades med tillverkning av bokmärken – mycket uppskattat och välbesökt.

 

Tv-spelskväll med KFF

En rolig kväll där barnen fick spela XBox 360, Playstation 3 och Nintendo Wii mot varandra och mot några av KFF:s spelare. Intresset för att låna olika tv-spel är stort då fler och fler låntagare upptäcker att vi lånar ut dessa. Nyligen började vi även med utlån av Nintendo DS. Reservationsköerna är långa och få spel står inne på hyllan.

 

Manga workshop

Manga workshop är en återkommande aktivitet på biblioteket. Lina Fagerström undervisade i mangateckning både på Huvudbiblioteket och på Smedbyfilialen. Samarrangerades med Folkuniversitetet.

Slöjdcafé

Detta var ett arrangemang för barn i åldern 9-14 år i samarbete med Kalmar läns hemslöjd och Studieförbundet Vuxenskolan. I anslutning till caféet visas just nu en fin utställning.

 

Påskaktiviteter

Under påsken hade vi tema Häxor och trollkarlar. Påskpyssel, bokmärkestillverkning, sagostund och tävlingar fanns för barnen.

 

Sommaravslutning med ballongkonster

Rasmus Karlsson kom och gjorde fina ballongfigurer till alla barn. Meningen var att han skulle stanna en timme på biblioteket med barnen kom i en strid ström och Rasmus stannade i hela två timmar!

/Caroline och Amira