Bibliotek.se avslutas

Bibliotek.se lanserades 2001 och nu efter tio år kommer söktjänsten att avslutas. Den 22 november släcks Bibliotek.se ner. Läs mer på Librisbloggen.

Än så länge är det bara ett fåtal folkbibliotek som finns i Libris. För den som vill söka i folkbibliotekskataloger är Bibliotek24 ett alternativ. Här finns möjlighet till samsökning i 119 folkbibliotek och 17 forskningsbibliotek.

Kommer du att sakna Bibliotek.se?

//Maria Lundqvist

Annonser

Dewey? På Hyllan? Något för folk- och skolbibliotek? Och för dig?

16 februari 2010 arrangerade Biblioteksföreningen seminarium om Dewey och framtiden i svenska bibliotek. Någon kanske blir förvånad men faktum är att dagen snabbt blev fullbokad.

Nej, jag var inte där men för snart ett år sedan tog jag mig för att läsa rapporter från både Kungliga Biblioteket respektive Svensk biblioteksförening. Jag skrev om det på bloggen bibliskolorikalmarlan: ”Kommer det att finnas lika många hylluppställningar som det finns kommuner eller till och med bibliotek? Eller kan vi och bör vi göra ett någorlunda enhetligt system tillsammans? Ska det se likadant ut med hylluppställningen på skol-, gymnasie- och folkbibliotek?”

Därför Dewey

Beslutet att gå över till Dewey fattades av Kungliga Biblioteket november 2008. Eftersom det påverkar LIBRIS kommer det att påverka oss på folk- och skolbibliotek också. Min personliga tolkning är att det i mångt och mycket är ett tekniskt beslut som har stor grund i att underlätta hantering av litteratur för högskole- och universitetsbibliotek (80 % av all utländsk litteratur är Dewey-klassificerade) plus att Sverige är för litet för att underhålla och utveckla SAB-systemet.

Svensk biblioteksförening skrev december 2008 ”Val av klassifikationssystem och hylluppställningssystem fattas av varje enskilt bibliotek.” längre fram står det ”Det är av stor vikt att hålla samman det svenska biblioteksväsendet med ett gemensamt system för klassifikation. Det är också en stor pedagogisk fördel om folk/skolbibliotek också går över till Dewey, helst samtidigt som universitets- och högskolebiblioteken” Det är bara att hålla med för hur ska vi annars motivera våra användare att lära sig vårt klassificeringssystem?

Folk- (och skol!)biblioteksperspektiv – användarvänlighet!

System, klassificering, hylluppställningar blir användarvänliga först när användarna får möjligheter att förstå, och kanske till och med lära sig, systemet. Ur användarnas synvinkel kvittar det om det är SAB eller Dewey – till man fått grepp om systemets struktur.

Vi på biblioteken är i högsta grad också användare. Och vi är vana vid SAB. Plus att många av oss är mer vana vid bokstäver än siffror? Hur ska vi förhålla oss till att märka om media? Hur ska vi hinna? Hur många hyllmeter orkar vi flytta om? Eller ska målet istället vara att flytta om så lite som möjligt? Se och lyssna till Harriet Aagaards reflektioner från Dewey-dagen den 16 februari 2010

Tidplan för användarvänlig övergång

Varje bibliotek beslutar själv. Biblioteksföreningen spår att det kan ta upp till 10 år att helt genomföra övergången. Vågar vi i vår region avvakta tills vi fått se hur det gått för de bibliotek som tidigt valt att gå över? Är det först när man bygger nytt eller helrenoverar som vi behöver ta ställning till övergång och anpassning till Dewey?

Ska vi istället satsa kraft på att få användarvänligare hylluppställningar och kataloger där man i första hand söker på ämnesord? (Dewey-gruppen jobbar också med svenska ämnesord). Eller går det till och med att göra fiffiga tillägg med RFID-tekniken och koppling till katalog/hylla med pip eller ljusblink eller …?

Om vi jämför med bokhandlar på webben – hur klarar de sig utan SAB? Hur hittar folk/användare rätt bok och önskat ämne där? Hur hittar vi bibliotekspersonal det vi söker på stormarknader, byggvaruhus, Ullared och liknande? Knappast genom att söka i katalogen, eller? Snarare via kartor och skyltningssystem. Vad kan vi på biblioteken lära oss av detta?

Dewey-gruppen om Dewey – se filmen på Vimeo

Projektet startade sommaren 2009. Man har sedan dess jobbat med att kartlägga likheter och olikheter mellan SAB och Dewey. Vad måste anpassas till svenska förhållanden – det saknas Dewey-koder för ex bandy, renskötsel, samiska språk. KB tar fram förslag till Dewey-koder som sedan måste godkännas av Dewey-redaktionen i USA för internationell standardisering.

KB planerar att övergången till Dewey ska vara genomförd januari 2011. Det är troligt att vi kan se Dewey-koder i LIBRIS redan från hösten 2010, parallellt med SAB. 

Man planerar utbildning i Dewey längre fram i höst, 1-dagars på introduktionsnivå och en hel vecka för specialister.

Hur tycker du vi bör göra i vår region?

 // Pia Malmberg-Kronvall

Stort intresse för Freelib

Den 18 mars anordnade Regionbibliotek Kalmar en informationsdag om Freelib, Axiells skolbiblioteksdatasystem, på Kalmar stadsbibliotek. Ett 30-tal personer hade hörsammat kallelsen, både lärare och biblioteksanställda. Johanna Källgren och Claes Brissman, från Axiell, stod för presentationen av systemet. Vad man kunde konstatera efter presentationen är att Freelib är så mycket mer än en katalog och ett utlåningssystem. Framför allt måste systemets pedagogiska sida framhållas. I början av maj anordnas en liknande träff i norra delen av länet (Vimmerby) Efter dessa träffar kommer Regionbiblioteket att samla in anmälningar från skolor som vill gå med i systemet och göra en länsupphandling. Detta för attt kunna pressa priset. Läs och lär mer här:
https://bibliotek25.files.wordpress.com/2008/03/freelib-07-09_sem-aa.ppt

Christer Bergqvist

Användarstudie av folkbibliotekens hemsidor

Hur används bibliotekens hemsidor? En vetenskaplig undersökning av folkbibliotekens webbplatser har nu för första gången genomförts i Sverige. Else Nygren, forskare vid Uppsala universitet, har på uppdrag av Limit-projektet undersökt tio folkbiblioteks hemsidor.

40 testpersoner utrustade med lånekort och pinkod fick testa de tio webbplatserna och webbkatalogerna. Testpersonerna fick svara på 60 frågor under en timmes tid. Allt filmades för att kunna analyseras i efterhand.

TIBIS

Betyder Tillgänglig information på biblioteken i sydöstra Sverige och är ett sammarbetsprojekt mellan Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket i Kalmar län. Mona Quick från Spiralum kommunikation fungerar som tillgänglighetkonsult i projektet. Alla 25 biblioteken har fått sina trycksaker och webbsidor granskade ur tillgänglighets synpunkt. Läs mer på projektets webbplats (under projekt/pågående projekt) http://www.lansbiblioteksydost.org/

Bibliotek 2.0

Webb_20
-Idag är bibliotekens kunskap helt osynlig på webben. Jag vill göra upp med bilden av biblioteken som katedral med värdefulla böcker som vaktas av äldre damer, säger Mats Hernvall chef för det virtuella biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek . Hans vision om en öppen biblioteks­sajt, där personal och kunder möts i ett ömsesidigt kunskapsutbyte, håller efter två och ett halvt års idogt arbete på att realiseras.
Läs mer i InternetWorld