Om Libris för folkbiblioteken

Skriften Därför nationell bibliotekskatalogI Svensk Biblioteksförenings skriftserie På väg mot en starkare biblioteksnation har nu utkommit Därför nationell bibliotekskatalog: Om LIBRIS som en möjlighet för folkbiblioteken.

Syftet med skriften är att ge argumenent vid sidan om fakta för anslutning av folkbiblioteken till LIBRIS. Vinsterna med en gemensam katalog är många och folkbiblioteken betalar stora summar för bibliografisk service. Användarnytta, rättvisa, effektivitet och framtidsinriktning är ledorden.

Läs mer och ladda ner skriften här >>

//Maria Lundqvist

Annonser

På väg mot en nationell katalog

KB har gjort en plan för hur vi ska kunna få till en nationell katalog i Sverige. En katalog där alla offentligt finansierade bibliotek samlar sina bestånd. I en nyligen utkommen rapport beskrivs hur folkbibliotekens bibliografiska data och beståndsdata ska kunna integreras i LIBRIS. Hur ser folkbibliotekens behov ut? Hur kan de tillgodoses i LIBRIS? För att ta reda på det har en kartläggning med hjälp av intervjuer och studiebesök gjorts. Behoven och förväntningarna kan sammanfattas med kvalitet, snabbhet och rätt poster. Med en nationell katalog får användarna en samlad tillgång till alla samhällsfinasierade biblioteks resurser och biblioteken får tillgång till fria poster. Tanken att en post bara ska katalogiseras en gång i Sverige är en bärande idé.

Visionen Folkpost på tre sekunder har formulerats med målsättningen att år 2012 kunna ha ett sömlöst postflöde där LIBRIS-bibliotek får en användbar post in i sin lokala katalog direkt efter att ett inköp hos någon av de större medieleverantörerna. Redan nu finns det folkbibliotek som ligger i LIBRIS och alla är välkomna in. LIBRIS  kommer att ta fram ett startpaket för folkbibliotek som vill ingå i LIBRIS.

Under nästa år kommer TPB:s poster att bli tillgängliga i LIBRIS och från hösten kommer Svenska Barnboksinstitutet, som finns i LIBRIS, att sätta ämnesord på den svenska utgivningen av barn- och ungdomslitteratur senast en vecka efter utgivningen. Även poster med ljudböcker från Svensk Mediedatabas har börjat föras över till LIBRIS. Det här är utvecklingsinsatser som gagnar folkbibliotekens behov.

Här kan du läsa rapporten Folkpost på tre sekunder! En plan med sikte mot en nationell katalog.

I samband med att rapporten släpptes arrangerades ett seminarium, LIBRIS Vision 2012, om arbetet mot en nationell katalog. Seminariet filmades och finns att titta på här.

På mediedagen som arrangeras av Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län den 17 november i Växjö kommer Maria Hedenström från LIBRIS att medverka. Då kommer vi att få veta mer om hur folkbiblioteken kommer in i LIBRIS.

//Maria Lundqvist

Den nationella katalogen – fortsättning följer

Som jag skrev om tidigare har Libris avbrutit samarbetet med Btj om den nationella katalogen. Vad händer nu då? För den som vill hålla sig uppdaterad finns Librisbloggen att följa. De senaste inläggen handlar bland annat om den workshop som hölls nyss om den nationella katalogen och att några folkbibliotek i Värmland har lagt sina bestånd i Libris.

Anna Christina Rutquist, länsbibliotekarie i Värmland har en blogg där hon skriver om frågor kring den nationalla katalogen. 

//Maria Lundqvist

KB och BTJ avbryter samarbete

KB har bestämt sig för att avbryta samarbetet med BTJ och i stället på egen hand utveckla LIBRIS till en nationell katalog. Värdefull tid har gått förlorad i förhandlingarna.

– Vi väljer att gå vår egen väg nu. Vi anser att vi inte kan vänta längre – detta måste göras nu. Vi har försökt att göra det här gemensamt med BTJ under en tid, men under de senaste månaderna har förutsättningarna försämrats, dvs det känns som om vi ser det här som mer angeläget än vad BTJ gör, säger Gunilla Herdenberg, chef för Avdelningen för nationell samverkan.

Läs mer här >>

//Maria Lundqvist

Bibliotekskataloger är inga ”kioskvältare”!

I Stockholm arrangerades den 5 oktober konferensen Nationell katalog i strategiskt perspektiv. Undertecknad var själv inte där men har pratat med Marie Folkesson Jonsson från Växjö stadsbibliotek som var det och har fått ta del av det som hon tyckte var viktigt. Frågan är högintressant inför den närmaste framtiden.

KBs nya uppdrag
KB har fått ett nationellt samordningsuppdrag för folkbiblioteken. Det som ligger överst på prioriteringslistan är en nationell katalog. Därefter följer att upphandla e-resurser, biblioteksstatistik och skolbibliotek. Enligt en undersökning av Sveriges kommuner och landsting instämmer 92% av kommunbibliotekscheferna helt eller mycket i att KB bör utveckla och driva en samkatalog.

Varför ska vi ha en nationell katalog?
Ett svar är att en post endast ska katalogiseras EN gång. Att katalogisera en post kostar 300-400 kr. Resurser sparas alltså. Det pågår intensiva diskussioner mellan KB och Btj i frågan (även om beskedet att vara igång i januari 2011 inte verkar kunna infrias.) Bibliotek.se försvinner under 2011 och istället öppnas Libris för folkbiblioteken nästa år. Stadsbiblioteken i Göteborg och Malmö är inmatchade och resultatet blev att 80% av deras material redan fanns i Libris. Om biblioteken i vår region skulle matchas in i Libris skulle säkert den här siffran bli ännu högre. Det kan t ex vara lokalt material som inte finns i Libris.

Användarvänlighet
Tekniken för en samkatalog är inga problem men viktigt är att den nya katalogen använder sig av öppna standarder. Libris vill arbeta med att förbättra gränssnittet och kunna erbjuda olika gränssnitt för olika målgrupper, t ex för barn och för studerande. Det konstaterades också att bibliotekskataloger inte är några ”kioskvältare” idag. Undersökningar visar att det är de som är äldre än 45 år som söker i kataloger. De yngre går direkt till Google. Därför är det viktigt att katalogdata öppnas och tillgängliggörs så att sökningar i Google ger träffar i bibliotekskataloger. KB kommer inte att erbjuda bibliografisk service men frågan är hur mycket underhåll av gamla katalogposter som behövs?

Biblioteksföreningens webb finns ppt-presentationer från konferensen. Läs gärna också Anna Christina Rutquists debattinlägg i frågan Biblioteksbladet 08:2010 (s. 30).

//Maria Lundqvist

En gemensam nationell katalog – lägesrapport

På KB:s blogg På väg mot ett nytt uppdrag finns ett intressant inlägg om planerna på en gemensam nationell katalog. Något som efterfrågats länge av många och där planerna nu äntligen konkretiserats. Dagsläget summeras i fyra punkter,  där de två första är de mest intressanta:

BTJ och KB är överens om att skapa en nationell katalog och det är Libris som gäller.

Att bygga vidare på något annat än Libris vore otänkbart för ett rationellt arbete på biblioteken.

Vi håller på att arbeta fram tekniska lösningar och en utvecklingsprocess på kort och lång sikt. En grundförutsättning är att alla poster ska vara fritt tillgängliga, allt annat ligger fel i tiden

Givetvis ska alla poster vara fritt tillgängliga. Det skulle vara märkligt att en del av posterna var fritt tillgängliga och andra hade en prislapp på sig för att använda.

Läs hela inlägget här.

//Maria Lundqvist

BURK + Libris = Sant!

Äntligen!

Nu är det klart att BURK och Libris går ihop i en ny nationell bibliotekskatalog. Det framgår av ett meddelande från BTJ igår. Med det här sätts användaren i centrum när två ingångar blir en. KB kommer att svara för driften och BTJ levererar bibliografiska data och ge service till biblioteken. Målet är att den nya katalogen ska vara klar i januari 2011.

Läs också Peter Alsbjers inlägg om den efterlängtade nyheten.

//Maria Lundqvist