Niclas Lindberg om framgångsfaktorer för bibliotek av idag

Vågen för Kalmar läns bibliotekSvensk biblioteksförenings generalsekreterare gav Kalmar läns bibliotek väl godkänt i fredags 1 oktober 2010 när det gäller hur långt man kommit för att nå visionen ”Sveriges bästa biblioteksregion”. Han menar att Kalmar län visar vägen.
I Kalmar län görs mycket av det som vi skulle vilja se mer av på många ställen. Det vill säga – samordning och samverkan.  

8 punkter som verksamheter kring bibliotek bör utveckla samverkan kring:

 • Definiera bibliotekets huvudfunktioner
 • Målformulering och uppföljning
 • Barns och ungas läsande
 • Ge bättre tillgänglighet till bibliotekets tjänster
 • Utarbeta ett nationellt biblioteksorgan
 • Stärka bibliotekets digitala tjänster
 • Stärka den tekniska infrastrukturen

Vad utmärker framgångsrika bibliotek? Vad förväntar sig folk när de kommer till biblioteket?

Framgångsfaktorerna är framtagna genom utfrågningar och intervjuer av användare.

 1. Ett aktuellt utbud
 2. Sakkunnig hjälp
 3. Bra öppettider
 4. Lätt att hitta det man letar efter
 5. Nära och lätt att komma till biblioteket/använda biblioteket (inrymmer även e-tjänster)

Vad är det man tycker är viktigt när det gäller personalen

 1. Att personalen är kunnig – handlar inte om att man ska ge lästips, man ska få hjälp
 2. Man vill bli väl bemött
 3. Ska vara välkomnande
 4. Snabb kontakt vid fråga  

Vad kan biblioteket vara stolt över

 • Biblioteket är den samhällsinstitution som samhällets medborgare har stort förtroende för (enligt SOM-undersökning)
 • 75 % tycker att biblioteket är i takt med människans tekniska behov
 • 93 % anser att biblioteken är viktiga för barns läsutveckling?

Måste minska klyftorna när det biblioteksanvändning

Vi behöver vara kritiska mot oss själva. Hur ska vi göra för att minska obalansen mellan könen som besöker biblioteket respektive inte gör det?

Vad gör vi för att minska klyftorna när det gäller biblioteksanvändning? De som behöver våra tjänster mest använder oss minst. Vi kan inte ha det så att de som tjänar mest också är de som använder våra gratis tjänster mest. vad gör vi åt det faktum att de som läser minst också är de som använder våra tjänster minst, samtidigt som det är dessa som skulle behöva våra tjänster mest. Hur ändrar vi på detta?

Utmaningar

Öka pojkarnas besök, öka barns läsning och minska digitala klyftan. Svenska barn läser allt mindre, svenska barns läsförståelse minskar och så har det varit sedan 1991. (se PIRLS jämförande undersökningar via Skolverket). Spelar det någon roll av vad man läser? Läsforskare menar att det spelar visst roll. Hur kan biblioteken bidra än mer och med större effektivitet för att stimulera läslust och främja kvalitetsböcker? Hur synliggör vi på bästa sätt våra goda tjänster?
//Jenny Englund, Pia Malmberg-Kronvall

Annonser

Överraskande marknadsföring av bibliotek? Partsinlaga i oväntad skepnad?

Hur gör vi allmänheten medvetna om allt biblioteken har att erbjuda? Hur förmedlar vi till beslutsfattare hur vi upplever konsekvenser av budgetåtstramningar? Kan humor vara ett sätt?

Peter Alsbjer är en strålande omvärldsbevakare med djup, bredd och – glimt i ögat. Han har nyligen tipsat om dessa Youtube-filmer från staten Virginia i USA:

Kortare versionen, inriktning marknadsföring

Längre versionen, inriktning konsekvensbeskrivning och marknadsföring

Trevlig helg! // Pia Malmberg-Kronvall

Företagsservice på bibliotek

Efter ett seminarium den 17/11 (med politiker, ansvariga för biblioteken i Borgholm och Mörbylånga samt kommunens näringslivsansvarige) med Katarina Forsström, Malmö stadsbibliotek, beslutade näringslivsenhet och biblioteken att inleda ett samarbete i liten skala kring företagsservice. Den 29/1 kommer Ulf Larsson från NUTEK till Borgholms bibliotek. Han kommer bl.a. att berätta hur man kan bygga upp en service för nystartare och småföretag på biblioteken och vilka informationsresurser som finns i tryckt form och på webben. Till mötet kommer personer från de båda biblioteken, Ölands näringslivsenhet och Regionförbundet. Andra företrädare för bibliotek och näringslivsenheter i länet hälsas välkomna.

OBS! Begränsat antal platser!

Anmälan till mig på:
Christer.Bergqvist@kalmar.regionforbund.se
senast den 23 januari

//Christer

Nypremiär för Ljungbyholmsbiblioteket

I Kalmars enda kommundel, Södermöre, omfattande de södra delarna av kommunen, finns det 3 biblioteksfilaler. Biblioteket i Ljungbyholm är en av dessa. Under några veckor har verksamheten där legat nere p.g.a. av flytt till nya fräschare och mer tillgängliga lokaler i direkt anslutning till Södermöreskolan. Visionen är att ”Biblioteket blir en verksamhet både mitt i skolan som mitt i samhället”. Den 10 november slogs portarna upp till det nya biblioteket.