Folkbildningskonferens i Kalmar för att motverka den digitala klyftan

Den 11 februari inbjöd Kalmar Länsbildningsförbund, Regionförbundet och Folkbildningsrådet till en konferens på temat öka den digitala delaktigheten. Föreläsare var bl.a. riksdagsman Anders Åkesson, Christine Cars-Ingels, Folkbildningsrådet och Birgitta Callerud från CFL.

Vid konferensen presenterades också 5 projekt, med medel från CFL, som syftar till att öka den digitala delaktigheten i sydost. Ca 50 personer deltog på konferensen dagtid. Senare på kvällen sändes en något nedbantad version av konferensen från Högskolan i Kalmar, via länk, till 8 orter i Södra Sverige. På så sätt nåddes ytterligare ca 120 personer.

Tänk så mycket tid och utsläpp i miljön som sparades med hjälp av ny teknik! Dessutom var det en fullträff att anordna en konferens om digitala klyftan med just ny teknik, så att många fick se att det fungerar i praktiken. Om konferensen skall sammanfattas blir det så här: För att motarbeta klyftan måste folkbildning och bibliotek organisera ett nära samarbete.

Läs om projektet i Kalmar län: http://www.kalmar.regionforbund.se/Documents/Regionbiblioteket/digital-delaktighet.pdf

Christer Bergqvist

Annonser

Dokumentation från Framtidskonferensen

Nu finns dokumentation tillgängligt från den välbesökta Framtidskonferensen i Växjö 20 september. Gå in på http://www.lansbiblioteksydost.org/, välj Arkiv och sedan Kurs- & konferensdok. Det kan eventuellt komma till mer så kika gärna in där om ett tag igen.

Maria Lundqvist

Flexibel vägledning, Join IT/JoinBib

Det är fortfarande möjligt för intresserade bibliotek i Blekinge, Kalmar och Kronoberg att gå med i Nätuniversitetets projekt Flexibel vägledning (pdf), i filen finns bl.a. information hur man kan bistå studerande biblioteksbesökare att få öppen vägledning via Marratech måndagar kl. 14-16.

Bibliotek som är med  i projektet får också tillgång till projektets Marratechrum för egna möten. Dessutom får man möjlighet att vara med på intressanta utbildningstillfällen och få särskild utbildning på nybörjar- eller fortsättningsnivå i Marratech. Det är fortfarande flera utbildningstillfällen kvar under våren 2007, se webbkamerautbildning v2007 (word). I filen finns också tips om vem man kan kontakta om man behöver hjälp angående brandväggar.

Vill du veta mer eller anmäla dig till projektet, kontakta Ulf Redmo.

Öppet hus på högskolebiblioteket i Kalmar

Vi kommer att ha öppet hus på biblioteket den 8/12, och bjuder in alla intresserade. Vi kallar dagen ”Öppet hus på biblioteket – en mässa om digitala lärresurser”. Det kommer att bli utställningar/demonstrationer av olika resurser och presentationer av lärare hur de använder resurserna i sina utbildningar.

Anna Wolke, 0480-44 67 35

Att definiera lärmiljöer / lärcentra

Inför Regionförbundets samarbete med CFL och Microsoft skall vi definiera lärmiljöer / läcentra. 30 sådana miljöer i länet kommer bl.a. att få en gedigen utbildning av Microsoft och bli certifierade enligt Microsoft Academi. I diskussionerna i Mörbylånga, Torsås och Kalmar har vi haft följande definition.

Lärmiljö / lärcentra bör innehålla följande: bredband, internet, kamera, headset, datorer, marknadsförare, vägledning/validering, tillgänglighet och mötesplats.

Ser ni andra krav man kan ställa?

Unikt samarbete kring vuxenutbildning i Kalmar län

Samarbetet mellan myndigheten Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) och Regionförbundet ska utveckla kopplingarna mellan vuxenutbildning och regional utveckling i Kalmar län.

Läs mer på http://www.kalmar.regionforbund.se
(Under knappen ”Press” hittar du de senaste pressmeddelandena. Klicka på respektive blå rubrik för att läsa hela pressmeddelandet. Vill du söka bland alla pressmeddelanden klickar du på knappen Press)