Ljungby ger lättlästa boktips på YouTube

Ljungby bibliotek har i samarbete med Kulturfabriken gjort 4 fina filmer med boktips från Lättläst-förlagets utgivning. Projektet Cross-over som vände sig till barnbiblioteksfolk har inspirerat genom att man där fått idéer och lärt sig om tekniken. Filmerna är ett mycket gott exempel på hur man kan använda metoder från barnbibliotek som ett sätt att marknadsföra och tipsa om LL-böcker och all annan media. BRA JOBBAT, Ljungby bibliotek!  

Är det fler bibliotek som har gjort boktips- eller informationsfilmer? Tipsa oss! // Lars Johansson och  Pia Malmberg-Kronvall
Annonser

Är framtidens bokformat redan här?

Vad är en bok egentligen? Text och snygga pärmar, X-antal CD i en box, eller något man laddar ner och läser på elektronisk väg? Allt detta och mer därtill, så som vi känner boken idag.

Ett kort och koncist svar några år fram i tiden är mediahybriden Quillr, vilken mycket väl kan bli framtidens standardformat för böcker. Läs mer om detta och klicka er vidare här:
http://omvarldsspaning.blogspot.com/2008/10/vad-r-quillr.html

Som Orbiter skriver kan ju barn- och ungdomar vara en naturlig målgrupp (T.ex. Demoteket?), men jag tror också att detta kan vara något för talbokslåntagare, i synnerhet dyslektiker och personer med begåvningshandikapp.

//Nils Grönlund

Aspekter på tillgänglighet ur ett användarperspektiv

Det är inte lätt att föreställa sig hur det är att vara handikappad och inte ha tillgång till den information m.m. som en icke-handikappad ser som självklar eller till ett biblioteksbesök på samma villkor som alla andra. Dessa mycket korta informationsfilmer från Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, kan kanske fungera som en tankeväckare?
http://www.handisam.se/Tpl/Movies____654.aspx

//Nils Grönlund

DAISY Generator till biblioteken

Regionbiblioteket i Kalmar län och Länsbibliotek Sydost tecknar avtal med Phoneticom AB om DAISY Generator. Avtalet är för en testperiod på sex månader med start 1 april och ger biblioteken möjlighet att omvandla text till syntetisk inläsning.

DAISY Generator kan till exempel användas för att göra inläsningar av bibliotekens egenproducerade material (t ex låneregler, progamverksamhet boktipslistor), till inläsningstjänst och till andra dokument och texter man vill erbjuda i inläst format för personer med funktionshinder.

I avtalet ingår utbildning som kommer att hållas 12 april i Växjö och 13 april i Oskarshamn.

Mer om DAISY Generator finns att läsa på här.

Världens minsta Daisy-spelare!

Milestone_1 Vad sägs om en Daisy-spelare som bara är 14 mm tjock och endast väger 49 gram? Dessutom fungerar den som mp3-spelare och digitalt fickminne. Du kan lyssna på talböcker, ljudböcker och musik! Det räcker med att använda ena handen till att utnyttja alla funktioner eftersom den endast är 9×5 cm. Stora taktila knappar gör att det blir smidigt att utnyttja alla funktioner.
Läs mer på Iris Hadars hemsida!

Bibliotekens särskilda tjänster i morgon

Torsdagen den 12 oktober hade vi fyrlänsarbetsmöte för socialt biblioteksverksamma i Växjö. Dagen ägnades åt lärande samtal utifrån frågeställningen: Vad tycker jag är viktigt att ta med mig i morgondagens verksamhet?

Följande punkter kunde vi alla deltagare enas kring:

  • Planer
  • Marknadsföring/lobbying
  • Personliga mötet
  • Samverkan
  • Kombinerade tjänster

Bibliotek utan hinder

Just nu pågår projektet Bibliotek utan hinder som syftar till att underlätta för personer med läs- och skrivsvårigheter. I Linköping kommer man i höst att satsa på att köpa in ny teknik och anställa en tillgänglighetsbibliotekarie. Mona Quick är projektledare och hon har varit ute på biblioteken för att titta på hur väl anpassade de är för personer med olika läs- och skrivsvårigheter och vad som kan bli bättre.