Digidel på pilotbibliotek i Kalmar län

Digidel (tidigare IKT-lyftet) syftar till att få fler svenskar digitalt delaktiga. Det nationella målet är att nå 500 000 personer som idag inte alls eller i mycket liten utsträckning använder sig av Internet. Målet i Kalmar län är 5000 personer. Målet ska vara uppnått till utgången av år 2013.

Digidel – Pilotverksamheter med bibliotek och studieförbund i Kalmar län

I Kalmar län samarbetar folkbibliotek och studieförbund med Digidel. Försöksverksamheter inom projektet kör igång nu i vår på två av länets bibliotek, Borgholms bibliotek och Ljungbyholms bibliotek.

Prova på-träffar i Ljungbyholm

I Ljungbyholm har man redan påbörjat Prova-på-träffar på biblioteket. De som varit har blivit mycket uppskattade. Grupper, med omkring sju pensionärer i varje, får där en mycket grundlig introduktion till datoranvändning. Bland annat får deltagarna lära sig att hantera tangentbord och mus. Handledare är en bibliotekarie. Här ges också möjlighet att anmäla sig till en gratis studiecirkel. Cirkeln omfattar tre tillfällen 3×45 minuter. Varje grupp har max 9 deltagare. Deltagarna får här lära sig grunderna för att använda Internet i vardagslivet. Olika studieförbund håller i dessa cirklar.

Inspirations-träffar i Borgholm

På Borgholms bibliotek kommer man den 28 februari att arrangera en inspirationsdag. Detta för att locka och inspirera målgruppen att delta i prova-på-träffar och studiecirklar. Under inspirationsdagen kommer olika aktörer att bjudas in för att visa sin hemsida och prata om nyttan och nöjet med den. Vidare kommer information om projektet, om prova-på-träffar och om studiecirkeln att ges. Eventuellt kommer även andra aktiviteter under temat Internet att pågå under dagen. Besökarna får förstås också möjlighet att boka tid för en prova-på-träff och/eller anmäla sig till studiecirkeln.

Pilotverksamheterna på dessa två bibliotek ska utvärderas innan sommaren.

Oskarshamn digidel-inspirerar

Under våren kommer även Oskarshamns bibliotek, i samverkan med studieförbund, att komma igång med verksamheter inom Digidel.

Övriga bibliotek i länet påbörjar verksamheter under hösten. // Annette Mikkelsen

Annonser

WebbIT – en fortbildningsresurs på nätet

WebbIT är ett projekt som drivs av ILS och vars motsvarighet inte tidigare funnits. Sajten innehåller en rad fortbildningsresurser för bibliotekspersonal i form av film, ljud och text. Resurserna handlar om informationssökning, Internet, källkritik, sociala medier mm och fungerar utmärkt för självstudier.

Den 26 november höll Gunilla Fors från Informations- och lånecentralen i Malmö en presentation i Adobe Conncet om WebbIT. Presentationen spelades in och finns här att titta på.

Tidigare inspelade e-möten finns här.

//Maria Lundqvist

Bibliotek – pedagogisk verksamhet och kreativ miljö i lärandemiljöer

Begrepp kring bibliotek och lärandeGemensamma ledord för bibliotek med verksamhet förskola, grundskola, gymnasium och högskola/universitet

  • samverkan med pedagoger och rektorer
  • individorientering
  • informations-, sök-, medie-, digital kompetens → medievetenhet
  • färdigheter till elev/student för att känna till, värdera, bedöma olika informationskällor
  • språkutveckling och läsande (av olika former av texter)

Detta kom 36 deltagare från bibliotek i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län fram till i Växjö den 22 juni 2010 under dagen ”Röda trådar eller rött nystan? En dag om bibliotekssamverkan”.

Du som är intresserad av frågor kring bibliotek och lärande kan läsa minnesanteckningar från dagen, med länkar till dokument, informationskällor och litteraturtips via denna pdf-fil
// Pia Malmberg-Kronvall

”Paradigmskifte eller akademisk panik?”

Detta är titeln på en studie från Karolinska Institutets Universitetsbibliotek, vilket kanske inte säger så mycket.  Undertiteln ”Vad händer med biblioteket när nätgenerationen blir studenter?” är desto mer talande. Även om ni folkbibliotek kanske inte är den primära målgruppen för författarna, finns det  mycket som är relevant även för er.  T.ex. en beskrivning av nätgenerationen, unga och lärande och medievanor. Rapporten kan ni läsa här: http://www.kb.se/dokument/Bibliotek/projekt/paradigmskifte_el_akademiskpanik.pdf

Tack Thomas Olofsson på Kalmar stadsbibliotek för detta mycket intressanta tips! 🙂

//Nils Grönlund

Effektivare informationssökning på webben

Jag ringde upp Jonas Fransson, författare till den nyligen utkomna boken Effektivare informationssökning på webben : en handbok i konsten att söka information, för att ställa några frågor. Jonas arbetar som bibliotekarie på Ronneby stadsbibliotek och har dessförinnan varit gymnasiebibliotekarie där han på nära håll kunde studera informationssökande elever.

Boken handlar bland annat om olika typer av söktjänster, hur man väljer sökmotor, sökteknik, kommersiella aspekter, källkritik, osynliga webben och informationshantering. En anledning till att Jonas skrev boken var att han upptäckte att det fanns en lucka på området. Han har tidigare undervisat i ämnet på BIVIL i Lund och gjorde då ett material som fick ligga till grund för boken. Det fanns inget samlat material att tillgå. Jonas ser det också som en fråga för biblioteken att kunna hjälpa till med sökningar i fria söktjänster som Google.

På min fråga om vem Jonas tycker ska läsa boken svarar han alla bibliotekarier. Men även alla som söker information på nätet över huvudtaget. Boken används redan som kurslitteratur i Borås och Lund.

/Maria Lundqvist