Nya planer för mångspråkiga medier

ibInternationella biblioteket, IB, har tagit fram en ny medieförsörjningsplan för mångspråkiga medier. I den framgår det hur de arbetar med sitt uppdrag gällande kompletterande medieförsörjning av mångspråkiga medier. Länsbibliotek Sydost har i enlighet med den uppdaterat den regionala planen för mångspråkiga medier.

Nytt i IB:s plan är att det inte längre finns ansvarsspråk för länen. Istället anger de en rad språk (arabiska, bosniska, kroatiska, persiska, polska, ryska, serbiska, somaliska, spanska, thai och turkiska) där de främst kompletterar med enstaka titlar och ämnesbeställningar. Dessa språk bedöms vara stora/etablerade och går att köpa i Sverige.

Internationella bibliotekets plan

Länsbibliotek Sydosts plan

//Maria Lundqvist

Annonser

Rapport från mångspråksdag

bildDen 5 september hade Internationella biblioteket bjudit in medie- och inköpsansvariga på läns- och regionbiblioteken och deras värdbibliotek till en konferensdag med rubriken Mångspråkiga medier – var och hur? Förmiddagen ägnades åt Internationella bibliotekets verksamhet. Det handlade bland annat om den viktiga frågan vem som har ansvar för vad. På eftermiddagen fick vi olika exempel på samverkansmodeller. Dagen avslutades med en minimässa med leverantörer av mångspråkiga medier. Kristina Elding från Bibliotek, bildning och media på Region Skåne var också där. Här kan du läsa hennes blogginlägg från dagen.

På IB:s webb finns presentioner från dagen. Programpunkterna filmades också och kommer att läggas ut.

//Maria Lundqvist, Länsbibliotek Sydost

”Språka med barn” – nytt projekt i Lessebo

För nästan en vecka sedan kom beskedet från Kulturrådet om att Lessebo biblioteks projektansökan ”Språka med barn” -främja förskolebarns språkutveckling har beviljats med 50 000 kr.

”Projektets övergripande syfte är att främja språkutvecklingen hos barn i förskoleåldern. Samt att inspirera förskolepersonal i deras arbete med språkutveckling och flerspråkiga barn. Målet är att genom olika metoder och tillgång till material öka lusten hos barn, föräldrar och förskolepersonal att arbeta med språk och språkutveckling.” [citat ur ansökan]

Projektet har sin bakgrund i ett samarbete som inleddes mellan Lessebo bibliotek och förskolorna i Lessebo tätort under hösten 2010. Personal på förskolorna tog kontakt med biblioteket och föreslog ett samarbete kring flerspråkiga barn. Samarbetet fortsatte och vi började diskutera språkpåsar. Eftersom det inom biblioteksvärlden finns många goda exempel på språkpåsprojekt tyckte vi tillsammans att detta var en metod vi ville prova på. Språkpåsarna skulle utformas som en tygkasse med ca 5st böcker i varje. Förskolorna gjorde en inventering kring vilka språk som kunde var aktuella att ha som innehåll.

Då detta inledande arbete har gällt Lessebo tätort och inte hela kommunen ville vi i och med projektansökan utvidga och göra det i större skala. Tanken är att projektet utökas till att gälla alla förskolorna i kommunen.

En annan del i projektet är att erbjuda minibiovisningar till förskolorna. Minibio är en arbetsmetod som syftar till att, med samlingspunkt kring gemensam upplevelse av en film, ge barnen möjlighet att använda sig av sitt språk och tillsammans samtala om de filmer som ses. Samtalet kan sedan leda vidare i aktiviteter där barnen skapar kring filmens innehåll eller får agera och spela teater med och inför varandra, allt för att stimulera användningen av språket. I en liten skala har metoden prövats med en förskola i Lessebo och entusiasmen hos barnen och personalen är stor. Biblioteket kommer nu att kunna erbjuda denna arbetsmetod till övriga förskolor samt utvidga minibiomaterialet som kan användas.
Efter helgerna kommer planeringen av genomförandet att sätta igång och projektet att ta fart.

//Cecilia Ungerbäck-Smith

Film från e-mötet med Internationella biblioteket

Nu kan alla som inte hade möjlighet vara med på e-mötet där Anna Gustafsson Chen presenterade Internationella bibliotekets hemsida och dess information och resurser se filmen. Den är 65 minuter lång. Klicka på länken:

http://bibliotek24.emea.acrobat.com/p16169474/

Filmen ger en bra möjlighet för all bibliotekspersonal att bekanta sig med vad som finns på hemsidan. Länken kan den som vill sedan komma åt på Länsbibliotek Sydosts hemsida under ”Arkiv” och ”Kurs- & konferensdokumentation”.

Lars Johansson

Googles globala internetbibliotek- kulturgärning eller hot mot upphovsrätten?

Att ”Google Boksökning”, som projektet att skapa ett globalt internetbaserat bibliotek med 80 miljoner titlar kallas, redan är igång känner ni säkert till. Kanske inte lika känt är det att man samarbetar med bibliotek världen över, t.ex. Harvard University och Oxford University och att man redan har skannat in runt 7 miljoner titlar. Att tillgängliggöra denna mängd titlar för alla via Nätet och på alla språk måste ju enbart ses som positivt? Det måste väl vara alla biblioteks våta dröm att kunna lotsa sina låntagare till 80-miljoner titlar av gratis e-böcker utan dyra nättjänstabonnemang? Eller?

Pelle Snickars, docent och forskningschef på KB kallar projektet för en kulturgärning ”av närmast bibliska mått”” medan Europeana (http://www.europeana.eu), det europeiska digitala biblioteket som vi rapporterat tidigare om här på Bloggen, tillkom som en reaktion på ”en från EU-håll uttalad rädsla för att tappa en stor mängd kulturskatter till Google”

Inte helt överraskande är frågan om upphovsrätten en stötesten. Hela böcker kan man automatiskt komma åt om upphovsrätten inte gäller längre. Gäller upphovsrätten och inga andra avtal finns, kan man som användare bara komma åt kort bakgrundsinformation och ett par kortare stycken ur boken. Man får också information om var boken kan köpas och på vilket bibliotek den finns. I USA har stämningarna för kränkningarna mot upphovsrätten haglat, men nu tycks man ha enats. Avtalet har mycket konkreta verkningar här i Sverige.

I dag hålls ett seminarium i Författarförbundets regi för att diskutera avtalet från en nordisk synvinkel. Författarförbundet verkar för en stark upphovsrätt men Google-avtalet är något helt nytt som man måste ta ställning till.

Är månne upphovsrätten inne i en ny fas eller är det måhända dess dödsryckning vi ser? Oavsett vad man tycker, öppnar sig helt nya möjligheter för e-böcker som företeelse och för kulturförmedling á la 2000-tal. Det blir ännu mer tydligt att bibliotekets monopol på litteraturförmedling sedan länge är brutet och att rollen som litteraturförmedlare blir ännu mer otydlig.

//Nils Grönlund

Strategi för mångspråkig litteratur

Här är några tankar som kom fram när Sveriges Länsbibliotekarier och Internationella Biblioteket diskuterade strategiska framtidsfrågor för mångspråkig litteratur 15/1 2009.

Det var många deltagare vilket tyder på ett stort intresse och att vi ser att det finns utrymme för förbättringar.

Det här kan man göra nu!

  • Använd IB:s webbplats!
  • Kartlägg språkgrupper, kopplat till beståndet i kommunerna.
  • Använd inköpsstödet till inköp av mångspråkig barnlitteratur!
  • Se låntagarna som individer.

Efter redovisning av gruppdiskussioner enades vi om att gå vidare med:

  • Aktionsgrupp
  • Nätverk på strategisk nivå
  • Nationell konferens inom ett år
  • Ansöka medel till kartläggning (SLB+länsbiblioteken)

Solveig Einarsdottir
Länsbibliotek Sydost