Bland varumärken och runda bord i Stockholm

Den 15 april hade Svensk biblioteksförening en seminariedag under namnet ”Bilder av biblioteket – om marknadsföring och varumärken”. Niclas Lindberg, generalsekreterare, Svensk Biblioteksförening inledningstalade och påpekade att marknadsföring och varumärke är två viktiga ingredienser för att påvisa bibliotekets möjligheter och värde. Detta innebär att biblioteken måste våga tänka nytt. Mediebruset är stort och utbud från TV och Internet har en tydlig konkurrenseffekt. Frågan är då naturlig: ”Hur syns och hävdar sig biblioteket i dagens mediebrus?”. Enligt Niclas Lindberg ska biblioteket och dess personal vara omtyckta och älskade och därmed skapa en position som gör biblioteken unika och oersättliga. Bibliotekets unikitet ska leda till att människor uppfattar biblioteket som den självklara mötesplatsen, som sätter kunden i centrum. Genom ökad individualisering blir vi hjältar för den enskilde brukaren. Här skapas en dialog, som är början till ett genuint varumärke.

Futurum.kom Låna dig rik    

Bo Melin från Innovaform var dagens gästföreläsare och rubriken var Bibliotek 2.0 ett starkt varumärke. Han talade bland annat om identitet och förtroende, något vi känner igen från våra dialogseminarier för nu ett år sedan. Stämmer den bild man har av sig själv överens med mottagarens? Vilka konkurrenter har biblioteken? Han tog också upp vikten av att göra en affärsplan.

Efter lunch var det dags för deltagarna att samlas kring runda bordssamtal. Lisa Lundqvist och Maria Lundqvist representerade Futurum.kom och delade med sig av regionens erfarenheter. Läs ett referat från dagen på Futurum.kom-bloggen.

Annonser

Debattartikel för Låna dig rik-kampanjen

För att förstärka budskapet i Låna dig rik-kampanjen och vända oss mot politikerna skrevs en debattartikel under rubriken Biblioteken viktiga för regional tillväxt och konkurrenskraft. Artikeln undertecknades av regiondirektörerna i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län och skickades ut till tidningarna i länen. Artikeln har nu varit publicerad i morgontidningar i alla tre länen.

Artikeln tarbland annat upp bibliotekets roll för formell och informell utbildning, biblioteket som mötesplats och arena, dess roll för bland annat nya svenskar och unga samt vikten av att öka den digitala delaktigheten.

Läs debattartikeln här >>

//Maria Lundqvist

Nu är kampanjen i luften!

Äntligen!
Efter en lång planering och många förberedelser kan vi äntligen köra igång Futurum.koms första kampanj med Låna dig rik-löftet. Det har varit en febril tid av förberedelser både ute på biblioteken och på Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar. Kampanjen syns i tidningsannonser, vid busshållplatser, på bussar, på affischer, roll ups, vepor. Kampanjen sprids också via ballonger, kassar, bokmärken, knappar.

Syftet med kampanjen är att stärka bilden av biblioteken och att visa den bredd av tjänster som biblioteken erbjuder. Det känns fantastiskt att få vara med och sjösätta ett projekt i den här storleken. Styrkan i att vara många är en tillgång för alla.

Mycket kommer att hända på biblioteken under kampanjtiden och Lisa Lundqvist och jag ser fram emot rapporter.

/Maria Lundqvist

Kom igång med strategisk kommunikation och marknadsföring…

…är titeln på en kursdag som Regionförbundet i Kalmar län bjuder in till den 7 december i Kalmar. Dagen hjälper dig komma igång med strategiskt kommunikation och marknadsföring. Kursen ger grundläggande kunskaper om hur du kan planera din kommunikation.

Antalet platser är begränsat men om intresset är stort är det möjligt att kursen återkommer till våren.

Program och anmälningsformulär finns här.

//Maria Lundqvist

Biblioteksfest i Emmaboda!

Emmaboda i våra hjärtan
Onsdagen 27 oktober 2010  hade jag förmånen att närvara när biblioteket firade Sveriges bästa bibliotek och låntagare i Emmaboda. Ett heldags program med aktiviteter för de små, musik,släktforskning, bokpresentationer, poesi, hårdrock och fyrverkeri.
Och folk strömmade genom biblioteket från 13.30 till 21.00. Detta var verkligen biblioteket som mötesplats och vardagsrum. Kommunalrådet Ann-Marie Fagerström lyfte bibliotek och personal till skyarna. Ett varmt tack till Viveca med personal att jag fick nöjet att delta.
Du kan läsa hela programmet här på Emmabodas biblioteksblogg.
Lokaltidningen Östran skriver om ”Sverigebäst på boklån” 
 
//Christer Bergqvist, regionbibliotekarie Kalmar län

Besök- och Inflyttarservice på Högsby bibliotek

Biblioteket i Högsby och inflytt från NederländernaBiblioteket i Högsby arbetar i mycket nära samverkan med Turistbyrån och Besök- och Inflyttarservice. Verksamheterna ligger i samma lokal och personalen får ta del av de uppgifter som ingår i samtliga dessa områden.

Internationell inflyttning för ökad tillväxt
Vi har gemensamt deltagit i en emigrationsmässa i Utrecht, Nederländerna. Där marknadsförde kommunerna regionens attraktionskraft under namnet Southeast Sweden. Detta samarbete, som har tydligt internationellt fokus för regionens utveckling, kommer att knyta samman följande fyra områden: Inflyttning, Näringslivsutveckling, Kompetensförsörjning och Turism. En majoritet av kommunerna i Kalmar län är med i det samarbete som 2008 påbörjade ett nytt samarbete för internationell inflyttning i form av ett projekt ”Internationell inflyttning för ökad tillväxt i Kalmar län”

Uppskattad inflyttaraktivitet
Under augusti månad genomförde vi en intressant och rolig aktivitet i det nya länsomfattande projektet. Då erbjöd vi ett 3-dagars paket som ett återbesök främst för de människor vi mötte på senaste mässan i Nederländerna, men även andra intresserade. Det var Högsby, Mönsterås, Kalmar och Nybro kommuner som fick besök av potentiella inflyttare från framförallt Nederländerna och Tyskland.  Anledning var det inflyttararbete som vi lagt ner och de emigrantmässor vi deltagit på nere i Utrecht i Nederländerna. 

För vår del i Högsby och Mönsterås kommuner började besöket med en biltur i Mönsterås kommun inkl studiebesök vid en förskola. Bilturen avslutades vid Aboda Klint med på lunch på Aboda Café.

Move-to-us – Minimässa på biblioteket
Vi bjöd in till vår ”Move-to-us” minimässa på biblioteket. Där gavs information av bl.a. representanter från Högsby kommun (allmän information om kommunen samt skola, entreprenörskap och utveckling). Mäklare, bostadsförmedlare och banker var representerade samt Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Mittpunkt Högsby ek.för. och Företagarna i Högsby m.fl fanns också på plats i biblioteket.

Mässan blev mycket uppskattad av både besökare och utställare. De 14 holländare och tyskar plus 5 barn som gästade oss var väldigt intresserade av att flytta till vår region. Eftermiddagen fortsatte med middag på Staby Gårdshotell och kvällen avslutades vid Emåns kant, Ruda gård med bad i vedeldad tunna och i Emån samt sång och musik.

Biblioteket en samlad resurs för inflyttare
Målet för oss var förstås att människorna som kom till oss skulle bli inspirerade att flytta hit. Att de skulle få bilda sig en uppfattning och få bra kontakter och kunskap om vilka vägar som kan underlätta en inflyttning. Dagen uppskattades väldigt mycket och eftersom biblioteket och våra andra verksamheter befinner sig i samma lokal fick vi samtidigt möjlighet att visa gästerna de många resurser vi har här t.ex. böcker och tidskrifter, offentliga datorer, bok på cd, filmer och musik. Allt i en familjär och välkomnande atmosfär.

Minskande invånarantal
Kalmar län har en negativ befolkningsutveckling. Under den senaste 25-års perioden har länet minskat sitt invånarantal med nästan 3 procent samtidigt som riket i övrigt har ökat med drygt 11 procent. Därtill har länet en relativt hög medelålder beroende på en stor invånarandel är över 65 år. I Högsby kommun har vi ett sjunkande invånarantal och idag är vi ca 5 800 invånare.

Det handlar bl.a. om att finna fler entreprenörer som vill etablera sig i eller flytta sin verksamhet till regionen, finna den spetskompetens som arbetsgivarna i länet söker och få besöksnäringen att växa genom att locka fler internationella besökare som kanske så småningom bli nya länsinvånare.

Migranter från Nederländerna
Under de senaste åren har potentiella nederländska migranter varit ett tydligt mål för svenska kommuner som önskar inflyttning. Anledningen till de svenska kommunernas intresse är att drygt 100 000 personer årligen emigrerar från Nederländerna. Den grundorsak till emigrationsflödet som oftast nämns är att Nederländerna är ett mycket ”trångbott” land.  

Sverige uppfattas som ett mycket attraktivt val av nytt hemland, inte minst på grund av dess miljö, natur, bostadsmöjligheter, offentliga service och närhet till det ursprungliga hemlandet. Men det är en matchning mellan kompetens och yrke eller möjligheterna till företagande för att inflyttningen ska kunna öka till länet. I jämförelse med andra regioner i Sverige har kommunerna i sydost fördelen att det geografiskt sett ligger nära Nederländerna.

År 2008 flyttade cirka 1200 holländare (mest barnfamiljer) till Sverige, huvudsakligen till landsbygdskommuner. Utflyttning från europeiska länder till Sverige sker även från andra länder som t.ex. Tyskland och Danmark. Även från Belgien kan vi förvänta oss utflyttning delvis p.g.a. samma orsaker som för Nederländerna.  
// Carina Hansson, Högsby bibliotek

Unga och bibliotek – tv-spel – tankar efter 1 september 2010 Kalmar del 2

Karolina Bruze och Fredrika Johansson gjorde förra året sin magisteruppsats ”Ett medium som alla andra? : folkbibliotekens marknadsföring av TV-spel mot ungdomar”. De kom till vår Unga och biblioteks-dag för att tala om uppsatsen, marknadsföring, unga som målgrupp och tv-spel. Jag rekommendera uppsatsen till alla inom bibliotek som arbetar med unga, medieinköp och/eller marknadsföring. Eftersom vi är fullt igång med projektet Futurum.kom bör det vara en hel del, inte sant?

TV-spel på bibliotek

Uppsatsen ger också många kloka och praktiska tips på hur bibliotek kan arbeta med tv-spel.  TV-spelsverksamhet på bibliotek är en metod att på sikt förändra ungas syn på vår verksamhet. TV-spel (och dataspel) är idag en stor del av ungas kultur. Genom att ha tv-spel på något sätt på våra bibliotek visar vi de unga att vi bryr oss om och är intresserade även av deras kultur. För det är vi väl?

Man kan gärna bygga upp ett bestånd av tv-spel tillsammans med målgruppen som är väldigt kunnig både på teknik och genrer. Det är viktigt att ett bestånd ständigt kan uppdateras. Hyllvärmare oavsett vilket medium ger bara negativ reklam för ett bibliotek.

Vi får inte heller glömma att tv-spel på bibliotek ger alternativ till de unga som inte går till fritidsgården eller idrottar.

TV-spel som evenemang och aktivitet på bibliotek

Om budgetläget är för stramt för ett aktuellt och brett tv-spelsbestånd, då är det bättre att göra tv-spelssatsningar på aktiviteter kring tv-spel. Man kan erbjuda spel på storbild – de flesta bibliotek har projektor och filmduk som en konsol kan kopplas till direkt. Tv-spelen ger också en social gemenskap.

På Kalmar stadsbibliotek har man haft TV-spelskvällar med lokala idrottskändisar och kvällar för särskilda spel. Anna Hallberg och Amira Samardzic har många idéer och positiva erfarenheter av detta.  

Alla måste inte vara experter på tv-spel och tekniken

Ett hinder för att köpa in tv-spel till bibliotek kan vara tekniken och att man på våra bibliotek inte känner sig tillräckligt kunnig om utbudet. Trots att tekniken inte är svårare än med vanliga datorer och varje bibliotek lär väl ha minst en hyfsat datorkunnig personal. Målgruppen för tv-spel är i regel oerhört kunniga om utbud och olika typer av spel – använd dem som tipsare och kunskapare. Genom att använda dem som fortbildare kring och experter på tv-spel får vi på köpet goda kontakter med våra unga.

Du kan hitta minnesanteckningarna från hela Unga och biblioteks-dagen via Regionbibliotekets webb
// Pia Malmberg-Kronvall