Två nya ”maskiner” på stadsbiblioteket i Ronneby

Så har vi fått vår Mediejukebox till Ronneby bibliotek. Några nyfikna har fastnat framför den och spanat in utbudet. Vi hoppas på att de återkommer för att använda den! Snart kommer även en fjärdedel av utbudet att vara tillgängligt via vår hemsida.

Ut med den gamla och in med den nya! Vi pensionerar och skrotar vår återlämings- och sorteringsmaskin Tor-in. En ny ska in istället. Men den är av ett större format och ombyggnation av biblioteket blir då nödvändig. Vi stänger därför stadsbiblioteket den 11 november och öppnar åter på Luciadagen med pompa och ståt! Välkomna in om ni har vägarna förbi.

Liselott Mathisson, Ronneby bibliotek

Annonser

Mer om barn, unga, medier och world summit

Renee Hobbs har blivit en av mina favoriter efter att ha hört henne 3 gånger, nåja 4 om man räknar med intervjun som finns på youtube.   Här kan du också lyssna till henne:

Barn tar fram etiska riktlinjer till journalister – Media Monitoring Africa

Onsdag 16 juni inleddes med att William Bird från Sydafrika talade om hur barn skildras i media, utnyttjas de av media eller stärker man dem? Media Monitoring Africa arbetar med att ta fram etiska riktlinjer för hur media skildrar barn.  Riktlinjerna tas fram tillsammans med barn och journalister. Läs mer på deras webbplats om riktlinjer att ta hänsyn till när journalister rapporterar om barn. Svenska Rädda Barnen har varit med i arbetet.

Det finns inga digitala natives – David Buckingham

Och barn kan inte jobba med datorer per automatik bara för att de är barn. Tänka sig! Att även barn måste kämpa med att lära sig teknik och program.  Det barn har är en annan nyfikenhet och prestigelöshet när det gäller att ta itu med ”ny” teknik och ”nya” medier – än de flesta av oss vuxna. Även barn och unga finns bland de som inte är digitalt delaktiga. Därför måste vi inom skola och bibliotek se till att identifiera både svårigheter och möjligheter med ny media och teknik, lära ut detta tillsammans med verktyg för kritisk granskning. I detta ingår också att skydda barn och unga från medias negativa sidor.  Ett sätt är att vi lär oss mer och framförallt tillsammans med våra barn och unga.  David Buckingham är tydligen inte helt okontroversiell när det gäller hur han ser på unga och digital kultur.  För mig är han definitivt uppfriskande! Nu när jag börjat vänja mig vid engelska kan jag till och med tänka mig att läsa och köpa någon av  hans böcker. Eller låna…

Detta var bara dagens inledning – sen fick jag vara med om nya sätt att se vad videogaming innehåller för lärande och färdigheter samt hur man i Norge jobbat med digitala verktyg i förskoleverksamhet. MYCKET intressanta grejer – återkommer om det!

// Pia Malmberg-Kronvall på plats i Karlstad

Barn, unga och medier – världskonferens i Karlstad

World summit conference on children, youth and media – i Karlstad

1 100 delegater från 40 olika länder för att ta sig an och ta ställning till när, var och hur vi vuxna ska förhålla oss till barn, unga och medier. På olika sätt, ur olika vinklar, med exempel från skilda samhällen med olika utgångslägen. Media i detta sammanhang innebär tv, radio, press och Internet.

Protection or empowerment → både skydda och stärka

Renee Hobbs, USA, gav oss redan under öppningstalen en nyttig tankeställare med enkla medel – ett mynt och handuppräckning. Media är som ett mynt med 2 sidor. Antingen ska vi skydda/protect våra barn och unga från det… eller stötta samma barn och unga till att stärkas och utvecklas/empowerment.

Gissa när jag räckte upp handen? Givetvis på empowerment! Fast för 7-10 år sedan hade jag nog i första hand räckt upp handen för protection/skydd.

Hur jag borde gjort? Självklart borde jag räckt upp handen 2 gånger spontant. Vi vuxna måste se media-myntets bägge sidor. Vi ska både skydda och stärka.

Vi har livserfarenhet, tagit ställning till mängder av etiska, ideologiska, moraliska frågor. Vi har läst minst hundratals (minst) berättelser och böcker för att veta att det finns flera sätt att leva, att utvecklas, att känna igen och undvika faror, finna och skapa glädje och goda möten. Det har inte barn och unga hur tekniskt skickliga de än må vara vid datorer och på internet.

Därför måste vi bli duktigare, mer vana och ivrigare att som vuxna lära oss mer om barn och ungas medievanor, vad de gör och möter på internet. Vi måste utveckla våra metoder och miljöer, fysiska och digitala, för att våra barn och unga ska möta internet och media på våra bibliotek. Hur gör vi det? Gör vi det? Vilket stöd (empowerment) behöver vi vuxna för att skydda och stötta våra barn och unga?

MIL

UNESCO:s företrädare slog igår under inledningssessionen fast att vi tillsammans måste arbeta för medie- och informationskompetens (-literacy) för alla. Det är särskilt viktigt för barn och ungas utveckling, hälsa, självbild och för att delta i demokrati- och samhällsfrågor.

Biblioteken?

När jag snabbt ögnar genom deltagarlistan verkar det som om jag är rätt unik som representant från biblioteksområdet. Hur kommer det sig? Har arrangörerna inte tänkt på att vi är en målgrupp som ska bjudas in? Har vi inte varit uppmärksamma på att vi här i Sverige har en världskonferens på ett område som ingår i våra verksamheter?

Hur fick jag reda på det hela? Jo då, visst, via Facebook. Peter Alsbjer la ut en länk före jul. Eftersom mina områden på Regionbiblioteket handlar om barn, unga, lärande och ”nya medier” nappade jag. Redan har jag fått mycket goda och användbara tankar, får uppleva att det verkligen är globala frågor för oss i västvärlden såväl som för Afrika, Asien, Australien, Nord- och latinamerika.

Uppdrag, utmaningar och behov i Kalmar län och Sydost?

Seminariet före lunch handlade om hur och med vilka man bör nätverka för att skapa nationella. Regionala, lokala råd för medie- och informationskompetens (-literacy). Skolor, radio, tv, press, internetbranscher bör samverka. Och visst måste vi i bibliotekens värld också ingå? Absolut! Någon som har goda idéer och intresse av att vara med?

// Pia Malmberg-Kronvall på plats i Karlstad

3-åringar på nätet

Jag har tidigare skrivit om ”Svenskarna och Internet 2009”. Nyss hittade jag en artikel från Lärarförbundets Lärarnas nyheter om 3-åringar som tar klivet ut på nätet. Man har i artikeln bland annat intervjuat Olle Findahl, på forskningsinstitutet wii utgivare av rapporten, och han säger:

En ganska vanlig invändning mot det frekventa surfandet och spelandet är att barnen inte längre läser böcker och att det hämmar barnens läskunskaper. – Jag tycker att internet handlar väldigt mycket om läsning, säger Olle Findahl. Barnen lär sig snabbt att skriva och känna igen bokstäver, så jag tror att det kanske kan påverka barnens läsförmåga positivt i stället. Det har exempelvis visat sig att barn som har svårt att lära sig läsa får hjälp av datorn och för barn som har begränsats av sin dåliga handstil har det öppnats nya möjligheter att uttrycka sig.

Lärarnas nyheter har även intervjuat Medierådet som just nu arbetar med en rapport kring Unga och Internet, 2-16 år som kommer till hösten. De kommer även att ta fram informationsmaterial riktat till förskolan.

 Vi måste börja rikta in oss på förskolan nu eftersom det är viktigt att alla som har med barn att göra följer med i utvecklingen. Annars förstår man inte barnens sätt att prata, tänka och lära sig, säger Ann Katrin Agebäck, kanslichef på Medierådet.

Den som är intresserad av frågor kring IKT för barn kan även ha glädje av att läsa denna bok – Arne Trageton. Att skriva sig till läsning : IKT i förskoleklass och skola. 

Om 2 veckor beger jag mig med stor nyfikenhet till Karlstad på World Summit Conference – om barn, unga och medier.  Och hoppas ha med mig tillbaka goda tankar kring ”Media literacy” bland annat.

Avslutningsvis vill jag bara betona att jag fortfarande håller hårt på boken som suverän språkstimulans, lästräning, läsupplevelse, närhet, kontakt, litteracitet. Samtidigt som jag anser att vi måste försöka ha god kunskap om allt som rör barn, unga och olika former av medier och att tänka i ett vidgat textbegrepp. Vad tycker du?
// Pia Malmberg-Kronvall

Unga analyserar

I början av juli blev Matthew Robson känd i världen för att ha skrivit rapporten ”How Teenagers Consume Media”. Orsaken till uppmärksamheten, som fick genomslag i nyhetsrapporteringen, var framförallt att han var 15 år och rapporterade från ”insidan” – det vill säga sin egen och vänners vardag.

I Sverige har vi Gustav Holmström som är 14 år och ett namn för de som arbetar med sociala medier, nya kommunikationsvägar och interaktiva tjänster. Han har bloggen Artoo där han delar med sig av tips, tankar och analyser av nya tjänster och nätets utveckling. Gustav har liksom Matthew skrivit en intressant text: ”Varför inte ungdomar Twittrar (eller hur ungdomar konsumerar media)”. Tack vare sitt inlägg om ungas  medievanor fick Gustav uppdraget att skriva en krönika om läsning hos Piratförlaget.

Gustav texter och slutsatser; unga vill inte betala för saker som finns gratis, många har låga tekniska kunskaper, svenska föredras framför engelska och man vill ha interaktiva upplevelser tillsammans med sina vänner, får mig att fundera på bibliotekens roll och framtid (som vanligt).

Vi behöver:

  • tydliggöra att vi jobbar med upplevelser.
  • jobba efter devisen att vi är lika gratis som Piratebay, sms och andra ”lågkostnadstjänster”.
  • vi måste börja jobba med mobilen samtidigt som vi arbetar med förändringar av OPAC:en, de kommunala webbplatserna och den sociala webben.
  • arbeta än mer med att stödja människors möjlighet till webbnärvaro.
  • arbeta mer med medskapande verksamhet.

Nytt på Kalmar SB – Spelkonsoller PS3 & XBOX360

Sedan i höstas har vi lånat ut TV-spel på biblioteket. Våra TV-Spelkvällar har varit välbesökta och många barn och ungdomar har frågat om man inte kan få komma och spela. Pga denna efterfrågan har vi nu installerat konsoller, PS3 och Xbox 360, så att man kan sitta här och spela. Vi byter spel varje vecka och den första veckan har vi Gran Turismo 5 och Kung Fu Panda.

På Sportlovet mellan 13 – 15 kan man komma och pröva många olika spel.

På Påsklovet har vi TV-Spelkväll, program kommer senare.

Välkommen!

Anna H och Amira