Vi fick pengar: start för läsfrämjandeprojekt i februari

Länsbibliotek Sydost (projektägare) med Regionbibliotek Kalmar som samverkande part har beviljats pengar från Kulturrådet för projektet Nya medel – nya möjligheter: Läsfrämjande cross over.

Här följer ett avsnitt ur bilagan som skickades till Kulturrådet:

”Under 2000-talet har en markant förändring av barns och ungas medievanor skett genom den snabba utvecklingen av den digitala tekniken och framväxten av lättillgängliga, interaktiva medier och kommunikationsformer. Utvecklingen och dess konsekvenser för biblioteken finns bl a beskrivet i den danska rapporten Fremtidens betjening af börn (Biblioteksstyrelsen, 2008).

Samtidigt diskuteras läsfrämjande- och förmedlingsarbetet för barn och unga och behovet och möjligheterna att finna nya former och arbetssätt. Detta kan bland annat ske genom ett fördjupat samarbete med skolan, högre grad av gestaltande inslag i förmedlingsarbetet, genom barns eget medskapande utifrån ett vidgat textbegrepp och användande av olika digitala fora (se tex Läsfrämjande arbete för barn och unga i en digital tid, Biblioteksbladet 08: 2007).

I en kort bakgrundsskiss måste utrymme även ges åt det faktum att en stor del av barnbibliotekariekåren (och med den erfarenheter och lång tradition av förmedlingsarbete) försvinner från arbetsmarknaden de närmaste åren.

De nytillträdande saknar de äldres erfarenheter men har samtidigt helt andra referenser, kunskaper och förhållningssätt till dagens digitala teknik.

Mot den bakgrunden vill vi ge bibliotekspersonal och deras pedagogiska förmedlarpartners i lokala nätverk i de 25 kommunerna i Sydostregionen

(Blekinge, Kronobergs och Kalmar län) möjligheter att utveckla, förbättra och fördjupa sitt läsfrämjande arbete genom fortbildning, samverkan och uppföljande gemensam tillämpning i

* Improvisationsteknik, kroppsspråk och röst- och talteknik
* dramatiserat bokprat
* grundläggande teknik, produktion och publicering av rörlig media

Målgruppen är sammantaget ett 80-tal personer i regionen:

barnbibliotekspersonal i samverkan med pedagogiska partners, dvs andra yrkesgrupper som möter barn och unga (F – 7 lärare, modersmålslärare, fritidspedagoger).

Medverkande blir skådespelare/teaterpedagog, litteratur-/berättarpedagog och medie-/filmpedagog, samtliga inom regionen.”

80 deltagare hade inneburit att samtliga kommuner ville vara med. Nu blir det inte riktigt så, utan deltagarantalet kommer förmodligen att landa på ett 40-tal från Blekinge, Kronobergs och Kalmar län. Och det är vackert så.

Resultatet av teori och praktik är tänkt att läggas ut på You Tube. Där är vi inte än, men vi kommer informera i god tid innan premiären. Under resans gång kan ni förstås även räkna med såväl underhandrapporter från projektledningen (undertecknad och Pia Malmberg – Kronvall) som förhoppnigsvia bidrag från dem som deltar.

Vi kör i gång under februari och beräknar vara klara med själva projektet under hösten 2010.

Lars Johansson

Annonser

Är framtidens bokformat redan här?

Vad är en bok egentligen? Text och snygga pärmar, X-antal CD i en box, eller något man laddar ner och läser på elektronisk väg? Allt detta och mer därtill, så som vi känner boken idag.

Ett kort och koncist svar några år fram i tiden är mediahybriden Quillr, vilken mycket väl kan bli framtidens standardformat för böcker. Läs mer om detta och klicka er vidare här:
http://omvarldsspaning.blogspot.com/2008/10/vad-r-quillr.html

Som Orbiter skriver kan ju barn- och ungdomar vara en naturlig målgrupp (T.ex. Demoteket?), men jag tror också att detta kan vara något för talbokslåntagare, i synnerhet dyslektiker och personer med begåvningshandikapp.

//Nils Grönlund

Bli en kunskapsspanare Du också!

Följande mycket intressanta inbjudan och information fick jag som ett medlemsmeddelande från Facebookgruppen ”Fråga biblioteket”:

”Hej!

Kunskapsspanarnas nya webbplats har ”legat ute” i några veckor nu, http://www.kunskapsspanarna Gå gärna in och titta! Biblioteksmedarbetare från olika håll i landet har bidragit med fördjupning till Kunskapskanalens programserier.

Inom kort räknar vi med att Kunskapskanalen kommer att börja marknadsföra webbplatsen. Hittills har information gått ut till alla som prenumererar på Kunskapskanalens tablå:
http://www.bwz.se/svt/b.aspx?vi=22&vid=142&ucrc=F4B92753

Vill du veta mer, eller delta själv, kontakta undertecknad.

Vänliga hälsningar Anna-Stina Axelsson”

Anna-Stina kontaktar ni enklast genom Facebook och varför inte passa på att bli medlem i ”Fråga biblioteket”?

Biblioteksmedarbetare i Sydost! Förenen eder och bli kunskapsspanare. Rättare sagt, låt oss ta oss i kragen och inse att det är detta vi egentligen är. Vem är experter på omvärldsbevakning och kunskapsspaning om inte vi bibliotekarier? 😉

// Nils Grönlund

Invigning av Norgesbiblioteket i Second Life

23 september invigdes en ny ö i den virtuella världen Second Life. Norgesbiblioteket, en övergripande organisation som erbjuder support till alla bibliotek i Norge, har nu etablerat sig där och bjöd in partners och vänner till en visning av ön. Cirka 40 avatarer samlades på bibliotekets tak för att lyssna på presentationer av projektet och byggprocessen. Efteråt fick vi en guidning på ön och en dans- och musikföreställning av gruppen Avatar Metaverse Orchestra.

Projektledaren Ellen Høstmark Bustø (alias Ellen Whiteberry i SL) presenterade bakgrunden till projektet. Initiativtagaren till projektet var Vestfold fylkesbibliotek och flera aktörer i Norge har sedan anslutet sig. Målen med projektet är i huvudsak:
• är att ge bibliotekspersonal kunskap om och erfarenhet av att arbeta i en virtuell värld
• utveckla publika tjänster och testa dem i den virtuella miljön
• vara där användarna är
• erbjuda kurser, seminarier, utställningar och besök
• samarbeta kring innehållsutveckling och nya tjänster

Den virtuella ön består av ett välkomstområde med skyltar och information, ett bibliotekshus för möten, utställningar och tillgång till databaser och kataloger, en äventyrsskog som kommer att innehåller länkar om böcker bland annat och ett så kallat vinterland som är ett område där besökare fritt kan bygga 3D objekt.

En längre artikel om invigningen finns på:
http://virtueltbibliotek.wordpress.com/author/ellenstxt/

Bloggen Norgesbiblioteket i Second Life finns på: http://virtueltbibliotek.wordpress.com/

//Alastair Creelman, Högskolan i Kalmar (text och bild)

Möten över generationsgränserna i Oskarshamn: TV-spel som förenande faktor

I lördags hade vi TV-spelspremiär i Oskarshamn. Det var många som var
nyfikna på paketet, innehållandes hyllan med alla tv-spelen, som vi slagit
in kvällen innan.

Sedan blev det godis och spel i spelhörnan med 3
spelstationer. Flera undrade och önskade att vi alltid skulle ha denna
spelhörna. En pojke sa ”jag trodde aldrig att det kunde vara så kul på
biblioteket”. Men vi hade inte bara unga på besök, pigga pensionärer kom och visade wii-bowling och de var verkligen proffs! Läs mer här:
http://www.barometern.se/nyheter/oskarshamn/tv-spel-inte-bara-for-ungdomar-(865718).gm

Sporrade av framgången funderar vi på att göra som i Kalmar och anordna
spelkväll i samband med att vi får nya spel.

/Karin och Kicki, Oskarshamn

TV-spelspremiär på Kalmar stadsbibliotek

Den 9:e september var det premiär för tv-spelsutlåning i Kalmar. Intresset hade varit enormt i förväg och många hade varit och tittat på den hylla där vi hade ställt upp de spel som skulle släppas den 9:e.

På eftermiddagen fick personalen komma och testa alla spel och sedan hade vi tv-spelskväll mellan 16.30 och 19.30 för allmänheten. De tre stationerna vi hade var fullbokade hela kvällen. Vi fick sätta en max-gräns på en kvart för att kunna låta alla spela och många önskade sig en spelmiljö på biblioteket där man alltid kunde boka in sig.

Vår låda fylldes till bredden av inköpsförslag och kl. halv åtta när de fick börja låna försvann nästan alla spelen och det blev genast kö på de mest populära.
Lokaltidningarna har varit intresserade och skrivit om satsningen. Läs t.ex. mer här:
http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/biblioteket-lanar-ut-tv-spel(815650).gm
http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/unga-fick-spel-pa-biblioteket(842634).gm

Vi planerar att ha en spelkväll varje gång vi byter spel, dvs var tredje månad.

//Anna och Amira