Besök- och Inflyttarservice på Högsby bibliotek

Biblioteket i Högsby och inflytt från NederländernaBiblioteket i Högsby arbetar i mycket nära samverkan med Turistbyrån och Besök- och Inflyttarservice. Verksamheterna ligger i samma lokal och personalen får ta del av de uppgifter som ingår i samtliga dessa områden.

Internationell inflyttning för ökad tillväxt
Vi har gemensamt deltagit i en emigrationsmässa i Utrecht, Nederländerna. Där marknadsförde kommunerna regionens attraktionskraft under namnet Southeast Sweden. Detta samarbete, som har tydligt internationellt fokus för regionens utveckling, kommer att knyta samman följande fyra områden: Inflyttning, Näringslivsutveckling, Kompetensförsörjning och Turism. En majoritet av kommunerna i Kalmar län är med i det samarbete som 2008 påbörjade ett nytt samarbete för internationell inflyttning i form av ett projekt ”Internationell inflyttning för ökad tillväxt i Kalmar län”

Uppskattad inflyttaraktivitet
Under augusti månad genomförde vi en intressant och rolig aktivitet i det nya länsomfattande projektet. Då erbjöd vi ett 3-dagars paket som ett återbesök främst för de människor vi mötte på senaste mässan i Nederländerna, men även andra intresserade. Det var Högsby, Mönsterås, Kalmar och Nybro kommuner som fick besök av potentiella inflyttare från framförallt Nederländerna och Tyskland.  Anledning var det inflyttararbete som vi lagt ner och de emigrantmässor vi deltagit på nere i Utrecht i Nederländerna. 

För vår del i Högsby och Mönsterås kommuner började besöket med en biltur i Mönsterås kommun inkl studiebesök vid en förskola. Bilturen avslutades vid Aboda Klint med på lunch på Aboda Café.

Move-to-us – Minimässa på biblioteket
Vi bjöd in till vår ”Move-to-us” minimässa på biblioteket. Där gavs information av bl.a. representanter från Högsby kommun (allmän information om kommunen samt skola, entreprenörskap och utveckling). Mäklare, bostadsförmedlare och banker var representerade samt Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Mittpunkt Högsby ek.för. och Företagarna i Högsby m.fl fanns också på plats i biblioteket.

Mässan blev mycket uppskattad av både besökare och utställare. De 14 holländare och tyskar plus 5 barn som gästade oss var väldigt intresserade av att flytta till vår region. Eftermiddagen fortsatte med middag på Staby Gårdshotell och kvällen avslutades vid Emåns kant, Ruda gård med bad i vedeldad tunna och i Emån samt sång och musik.

Biblioteket en samlad resurs för inflyttare
Målet för oss var förstås att människorna som kom till oss skulle bli inspirerade att flytta hit. Att de skulle få bilda sig en uppfattning och få bra kontakter och kunskap om vilka vägar som kan underlätta en inflyttning. Dagen uppskattades väldigt mycket och eftersom biblioteket och våra andra verksamheter befinner sig i samma lokal fick vi samtidigt möjlighet att visa gästerna de många resurser vi har här t.ex. böcker och tidskrifter, offentliga datorer, bok på cd, filmer och musik. Allt i en familjär och välkomnande atmosfär.

Minskande invånarantal
Kalmar län har en negativ befolkningsutveckling. Under den senaste 25-års perioden har länet minskat sitt invånarantal med nästan 3 procent samtidigt som riket i övrigt har ökat med drygt 11 procent. Därtill har länet en relativt hög medelålder beroende på en stor invånarandel är över 65 år. I Högsby kommun har vi ett sjunkande invånarantal och idag är vi ca 5 800 invånare.

Det handlar bl.a. om att finna fler entreprenörer som vill etablera sig i eller flytta sin verksamhet till regionen, finna den spetskompetens som arbetsgivarna i länet söker och få besöksnäringen att växa genom att locka fler internationella besökare som kanske så småningom bli nya länsinvånare.

Migranter från Nederländerna
Under de senaste åren har potentiella nederländska migranter varit ett tydligt mål för svenska kommuner som önskar inflyttning. Anledningen till de svenska kommunernas intresse är att drygt 100 000 personer årligen emigrerar från Nederländerna. Den grundorsak till emigrationsflödet som oftast nämns är att Nederländerna är ett mycket ”trångbott” land.  

Sverige uppfattas som ett mycket attraktivt val av nytt hemland, inte minst på grund av dess miljö, natur, bostadsmöjligheter, offentliga service och närhet till det ursprungliga hemlandet. Men det är en matchning mellan kompetens och yrke eller möjligheterna till företagande för att inflyttningen ska kunna öka till länet. I jämförelse med andra regioner i Sverige har kommunerna i sydost fördelen att det geografiskt sett ligger nära Nederländerna.

År 2008 flyttade cirka 1200 holländare (mest barnfamiljer) till Sverige, huvudsakligen till landsbygdskommuner. Utflyttning från europeiska länder till Sverige sker även från andra länder som t.ex. Tyskland och Danmark. Även från Belgien kan vi förvänta oss utflyttning delvis p.g.a. samma orsaker som för Nederländerna.  
// Carina Hansson, Högsby bibliotek

Annonser

Cross-over fortsätter och fördjupas i Växjö

Vi gratulerar Växjö som fått Kulturrådspengar till projektet Digitala boktips!

”För att nå barn till flyktingar, asylsökande och invandrare skapas i första hand en bank av digitala boktips på svenska samt två främmande språk, i andra hand kort, enkel information om vad biblioteket erbjuder. Genom barnen når biblioteken även föräldrarna”

Projektbibliotekarierna kommer att samverka med skolungdomar, modersmålslärare, invandrarföreningar och SFI – lärare.

Det kan sägas vara en vidareutveckling och fortsättning på projektet Läsfrämjande Cross over. Läs mer på Cross-over-bloggen
// Lars Johansson

Modern arabisk litteratur

En mycket lärorik och intressant insikt i den moderna arabiska litteraturen gav oss Henry Diab på den kursdag i Emmaboda som anordnades där den 11 september. Vi som hade möjlighet att vara med ( tyvärr alltför få tyckte Lars och jag som arrangörer) fick bl. a veta :
• att det franska inflytandet var stort hos de första större moderna författarna
• att mellankrigsperiodens tema var romantik och nationalism
• att under perioden: andra världskriget till idag handlar böckerna mycket om ideologi och konflikt
• många libanesiska och syriska författare flyttade till Kairo och verkade därifrån
• många kvinnliga författare trädde fram och blev populära under Libanonkriget

Ni som inte hade möjlighet att vara där kan via dessa länkar ta del av Henrys presentationer:
Modern arabisk litteratur
Kvinnliga arabiska författare

//Else-Britt

Att bygga upp det mångspråkiga biblioteket

Vad för sorts böcker läser våra ”icke-svenska” låntagare och vilken service vill de att det ska finnas på våra bibliotek?

Detta och mycket annat gavs svar på vid den dag som Internationella Biblioteket anordnade i Stockholm den 1 februari under rubriken ”Att bygga det mångspråkiga biblioteket”.

Kerstin Hagblom från Kalmar stadsbibliotek deltog för Regionbibliotek Kalmars räkning och här kan ni läsa hennes rapport: att-bygga-det-mangsprakiga-biblioteket.doc

Else-Britt Wilhelmsson

Barnlitteraturen blev min religion

Till alla dem som inte läser IBBY-bladet (2007:2), några tänkvärda ord från Mona Henning, som fått Barnboksakademins Eldsjälspris:

”Barnlitteraturen gav mig ett nytt liv… Via Elsa Beskows och Astrid Lindgrens texter upptäckte jag mossan och gräset, vitsippan och sommarvinden. Jag fick helt enkelt ett nytt sätt att tänka, ett nytt liv. Jag upptäckte naturen och förälskade mig i kylan, mörkret och regnet. Barnlitteraturen blev min religion. Barnlitteraturen har hjälpt mig integreras i Sverige, gett mig styrka och tro på mig själv och gett mig möjlighet att dela med mig av glädjen och läsnjutningen till andra människor i Mellanöstern.”

Läs mer om Mona Henning här: http://www.svb.se/SvB_papper/2005/Nummer_17/90508

/Margareta Hybbinette

Att hitta böcker till låntagare med andra modersmål än svenska

Om man går in på Kalmar stadsbiblioteks hemsida, http://www.kalmar.se/templates/Page.aspx?id=14748, så finns det information om huvudbiblioteket i Kalmar på lite olika språk. (Texten är kopierad från Internationella bibliotekets hemsida. IB har skapat en rad texter om och för  bibliotek, på olika språk, bara att kopiera och ändra för egna behov.)

Sist i texterna finns, på flera av språken, en dynamisk länk till Kalmars katalog och en sökning på nya böcker. Det finns också en länk till boktips på IBs hemsida. En liten hjälp då vi behöver hitta böcker till låntagare med andra modersmål än svenska

Kerstin Hagblom, Kalmar Stadsbibliotek