”Svenskarna och internet 2010” har kommit

I dagarna publicerades rapporten ”Svenskarna och internet 2010. Den består av 70 sidor och kan laddas ner här. Rapporten grundar sig på telefonintervjuer med 2 000 hushåll. Det är 10:onde året som undersökningen görs och numera av .SE (Stiftelsen för Internetstruktur).

World Internet Project – 28 länder
Tidigare gjordes rapporten av World Internet Institute. Nu sker det för Sveriges del i samarbete med stiftelsen .SE men med fortsatt koppling till det det världsomspännande World Internet Project. Mer än 2 000 hushåll/land och 28 länder deltar för att på nära håll studera och utveckla en förståelse samt ta fram modeller för hur datorer, digital kommunikationsteknik, Internets och dess användare formar och förändrar vårt samhälle.

Svenskarna och internet 2010 mycket kortfattat:

  • Sverige intar förstaplatsen på tre globala IT-index
  • Vanligt med Internet under samtidigt tv-tittande
  • Användningen av mobilt internet ökar kraftigt, dock har antalet användare inte ökat särskilt mycket och 8 av 10 använder inte mobilen för att gå online
  • 8 av 10 googlar för att få svar om hälsan
  • Hälften av alla svenskar är med i sociala nätverk som framförallt har fått ökad betydelse hos de medelålders, 3,5 miljon svenskar är med och skapar innehållet
  • De unga kvinnorna dominerar bloggandet
  • De unga männen dominerar fildelningen (fildelningen åter på samma nivå som 2008)
  • Halva folket känner sig ej delaktiga i informationssamhället
  • en tredjedel använder inte internet för att betala räkningar
  • gruppen som inte alls använder sig av internet domineras av äldre kvinnor med låg utbildning och de som betraktar sig som helt okunniga i datorer, vars internetanvändning i hemmet är mycket begränsad och på arbetet nästan obefintlig

// Pia Malmberg-Kronvall

Annonser

IT-ministern om digital delaktighet i radions P1 idag

Anna-Karin Hatt, vår nya IT-minister, talar i radion om det delade ansvaret vad gäller att överbrygga den digitala klyftan. Delat ansvar låter ju bra – men hur finansieras det ansvaret? Borde inte det vara en huvudfråga för att det hela ska kunna förverkligas?

Lyssna själv till ”Många svenskar utan uppkoppling” Sveriges Radio P1 25 oktober.

Läs också Birgitta Hellman-Magnussons öppna brev till IT-ministern.

// Annette Mikkelsen, projektledare IKT-lyftet, Regionbiblioteket i Kalmar län

Glaskrisen – också forskningscirklar

GLASKRISEN: forskningscirklar, bibliotek och folkbildningen

Sedan knappt ett år tillbaka har Växjö universitet och Regionförbundet i Kalmar län diskuterat forskningscirklar som metod som bidrag till lösning av samhällsproblem. Efter sommaren går processen vidare med att vi startar ett pilotprojekt.

I forskningscirklar bidrar Universitetet med forskningskompetens och forskningsresultat. De äger rum på den / de platser där ett problem skall lösas. I cirklarna deltar forskare tillsammans med lokala företrädare.

I de forskningscirklar som Universitetet och Regionförbundet diskuterat kommer forskningsbibliotek och folkbibliotek att spela en central roll, liksom studieförbund.

Vid ett första möte med representanter från de fyra kommunerna: Nybro, Uppvidinge, Lessebo och Emmaboda diskuterades det fortsatta arbetet med utgångspunkt från glaskrisen. Ett nytt möte är utsatt till augusti då representanter för bibliotek, kommunledning och universitet är inbjudna.

//Christer Bergqvist

Europadagen 9 maj

I år tyckte vi på Mönsterås bibliotek att vi borde delta i Europadagen den 9 maj och nappade därför på EU-bibliotekariens förslag om en tipspromenad med EU-prylar som vinster. Frågorna anlände och var ganska svåra. För att ingen skulle behöva skämmas över sina skrala EU-kunskaper skrev vi ”Testa dina EU-kunskaper och få en present”.

Iklädda de blå t-shirtarna med EU-motiv försökte vi locka åtminstone våra trogna besökare att svara på frågorna. Vi lade ut facit så var och en fick rätta själva. Presenterna räckte gott och väl. Deltagarantalet blev sorgligt lågt. Vad gör vi? Ingen lånade heller av de framlagda EU-böckerna eller tog en broschyr. Ska vi trösta oss med att vi i alla fall har försökt att bidra till ett intresse för EU och Europa?

Även gymnasiebiblioteket hade tipspromenad med samma frågor. 57 deltagare och en elev med 11 rätt. Duktigt!

Inger Petersson

Mönsterås bibliotek