Miljoner till ett Skolbibliotekarielyft i vår region!

MobiliseringLogotype för Europeiska Socialfonden

”Regionförbundet i Kalmar län har beviljats 3 414 984 kr ur Europeiska sociala fonden. Projektet ska under mobiliseringen våren 2012 göra en kartläggning av de behov av kompetensutveckling för idag och framtiden som yrkesverksamma bibliotekarier inom grundskola och gymnasium har i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötlands län. Rektorer, bibliotekarier, lärare, elever, myndigheter inom skola och handikapp involveras i denna kartläggning.”

Eftersom de styrande inte tänkt på skol- och gymnasiebibliotekarier när de planerat resurser till alla olika -lyft inom skolans värld – så gjorde vi det när det var dags för en utlysning av projektmiljoner från Europeiska socialfonden! En 23 sidor lång ansökan med bakgrundsanalys, jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv, BUDGET med stora och små och framförallt med många delposter, strategisk påverkan och spridning, mål, aktivitetsplaner, riskanalys och hantering med mera skickades in den 31 augusti på kvällen. Himla mycket jobb, men utan att tveka skulle jag göra om det igen.

Genomförande

”Resultatet genomförs i form av utbildning av målgruppen som ger nya och uppdaterade nyckelkompetenser genom traditionell utbildning och e-möten. Nätverk över kommun- och länsgränser och transnationellt ska byggas upp via e-möten från hösten 2012 till och med hösten 2013.

Förutom att stärka skolbiblioteksfolks egen kompetens kommer projektets indirekta målgrupper, elever och lärare, få ökad kompetens och stöd i verksamhet och lärande.

Visionen är att efter projektets slut kommer direkta och indirekta målgrupper ha fått ökade möjligheter att påverka samhället i positiv riktning genom livslångt lärande, ökad läsförståelse samt digital kompetens och delaktighet.

Processer och aktiviteter ska utvärderas löpande av extern utvärderare. Våren 2014 analyseras och sammanställs resultaten. Dessa presenteras vid en slutkonferens försommaren 2014.”

Glada Smileys på fingertoppar… och hur känns det?

Det var faktiskt lite svårt att ta in i fredags eftermiddag när vi precis fått första beskedet. Men bortåt halv 8-tiden började det landa. Idag måndag jobbar jag på med planering och information. Det känns alldeles fantastiskt : – )

Mer information om projektet finns på Regionbibliotek Kalmars projektwebb. // Pia Malmberg-Kronvall

Annonser

Chatt med Skolinspektionen om nya skollagen

Skolinspektionens chatt om nya skollagen 17 oktober 2011Skolinspektionens chatt den 17 oktober 2011 om nya skollagen innehöll även frågor om skolbibliotek. Personligen blev jag nog lite nedstämd av svaren… och ja, jag vet att Skolinspektionens uppdrag är att inspektera att och hur det som står i lagen genomförs. Och nej, i skollagen står inget om bemanning eller kompetens hos ev personal… Nedan följer direkt klipp från Skolinspektionens webb av chatten. // Pia

7. Skolbibliotek

Ingrid W: Skolbibliotek kan vara av olika kvalitet/omfånf/tillgänglighet. Vad menas egentligen med ett skolbibliotek det vill säga hur definieras ett skolbibliotek?
Ingegärd Hilborn: Skolbibliotek brukar definieras som en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet samt ska stöjda elevernas lärande. Det vill säga främja deras språkutveckling och stimulera till det.

Helena: Kan en biblioteksbuss ersätta ett skolbibliotek? Det står ngt om att skolbiblioteket ska vara i nära anslutning till skolan, men det står inte om det behöver vara där hela tiden..?
Ingegärd Hilborn: En bokbuss kan vara en del av lösningen för till exempel en glesbygdskola. Den behöver inte vara på plats hela tiden. Detsamma kan gälla en bokbåt i skärgårsmiljö.

Elisabeth F-Emilsson: Hej Ingegärd Jag vet att det står att eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek, ska jag tolka att skolbiblioteken ska vara öppna hela skoldagen? MVH Elisabeth F-Emilsson
Ingegärd Hilborn: Nej, det finns inget krav på att skolbiblioteket ska vara öppet hela dagen. Det viktiga är att eleverna har kontinuerlig tillgång till biblioteket och det används i undervisningen. Läs gärna mer här: Vägledning: Skolbibliotek

Malin Lättläst: Går det att uppfylla lagarna som gäller skolbibliotek även om man har ett bibliotek som saknar bemanning?
Ingegärd Hilborn: Lagen säger ingenting om bemanning. Men biblioteket ska ju användas kontinuerligt i undervisningen, som ska vara ledd av lärare.

Skolbibliotek i media – hur gillar vi det?

Den senaste tiden har skolbibliotek funnits med i olika former av media. Ryktet spred sig redan i Borås på Mötesplats inför framtiden – att Expressen skulle göra en artikelserie om SKOLBIBLIOTEK. Och vi var många som blev glada och smått upprymda!

Kulturnytt om skolbibliotek

Så kom inslaget i P1:s Kulturnytt den 26 oktober… där en entusiastisk och mycket bokintresserad och – initierad rektor för en friskola berättar om hur hon deponerat sin egen boksamling till skolans bibliotek. Vilket fick många av oss att bli rätt upprörda på skolbib-listan. Bland annat för att ingen skolbibliotekarie tillfrågats som expert. Räcker det inte med Madeleine Hjorth från Nationella Skolbiblioteksgruppen? Eller att Skolinspektionens representant står fast vid att skolbibliotek är lagstadgat? Någon som funderat över att Kulturnytt valde just ut denna friskola för att spegla hur det kan gå till när friskolor försöker uppfylla lagen? Plus att sagde rektor även säger att om rektorn inte själv har gedigen kunskap om litteratur bör man nog delegera uppdraget. Sen kan man till och med tycka att alla skolor borde gå så långt som att föreslå att en utbildad bibliotekarie köps in för att driva ett bibliotek som del av en professionell pedagogisk verksamhet…

Expressen om skolbibliotek

Redan 25 oktober kom första artikeln om skolbibliotek i Expressen. Det började med hur en popstjärna i England kommer tillbaka till sitt gamla skolbibliotek för att lämna tillbaka en bok, som betytt mycket för honom genom åren. Lika stor betydelse hade skolbiblioteket för honom. Nästa kändis som talar om skolbibliotek är en akademiledamot, Kristina Lugn. Hon arbetade som skolbibliotekarie i mitten av 1970-talet. (men var hon utbildad! ;-).

Så var det då dags för Expressen.tv – del 3 Biblioteket som försvann. Annina Rabe, litteraturkritiker och engagerad i frågan bland annat, Gunilla Hammar Säfström, lärare i klass 9 bland annat, Fredrik Segerfeldt, liberal debattör. Men ingen skolbibliotekarie. Den liberale mannen kläcker ur sig både det ena och det andra, Domusnostalgi, egoperspektiv, skolbibliotek ett skyddsrum i högstadieskolornas korridorers krigszoner och att nu finns ju lap-tops i så gott som varje skolelevs knä – så varför behövs skolbibliotek. Både Annina Rabe och Gunilla Hammar Säfström ger honom kloka och lugna svar på tal – att en människa, lärare och bibliotekarie, vida överträffar en dator när det gäller att vägleda till litteratur, informationskompetens, kritiskt granskande och synsätt, att detta inte är något som kommer till eleven per automatik bara för att hon/han har en lap-top.

Vad är en skolbibliotekarie

Nej, det finns ingen definition i skollagen, möjligen kan man tolka fram en ur förarbetet till lagen. Vi behöver all draghjälp som finns att få och som talar för vikten av att ha både skolbibliotek och skolbibliotekarie. Men vi kan inte alltid räkna med att det är vi själva som står för formuleringar och tolkningar. För vi är jäviga och kan därmed lätt hamna i en sits där det tolkas som att vi talar i egen sak. Oavsett hur väl underbyggda argument vi använder från lagar, forskning och egna mångåriga erfarenheter.Lätt att bli uppbragd, förbannad, trött – men aldrig att man ska ge upp – särskilt inte nu när det finns folk utanför våra egna väggar vill ta debatt med och för oss.

Tycker jag, Pia Malmberg-Kronvall. Vad tycker du?

17 okt – chatta med Skolinspektionen

Skolinspektionens Ingegärd HilbornTa chansen och fråga Skolinspektionen om Skolbibliotek och skolbibliotekarier!

Syns vi, hörs vi – så finns vi…    Så här står det i senaste nyhetsbrevet från Skolinspektionen:

”Sedan 1 juli i år tillämpas nya skollagen. Vill du veta mer om hur den påverkar Skolinspektionens arbete? Passa på att chatta med Ingegärd Hilborn, juridisk expert på Skolinspektionen.

Nya skollagen innebär en del förändringar. Till exempel ökade sanktionsmöjligheter och nya uppgifter för Skolinspektionen. Det har också tillkommit krav vad gäller skolbibliotek och elevhälsa.

Chatten med Ingegärd Hilborn sker måndag 17 oktober klockan 14:30-15:30. Men redan nu kan du börja skicka in frågor här: www.skolinspektionen.se/chatt

// Pia Malmberg-Kronvall

GY2011 – ur gymnasiebibliotekariers perspektiv

Måndag 7 februari kom Skolverket till Kalmar för att informera drygt 800 lärare från södra Kalmar län och östra Blekinge om den stora gymnasiereformen GY2011.  Under förmiddagen gavs grundläggande information både och innehåll och bakgrund. Hela eftermiddagen ägnades åt fördjupning där man samlade lärarna för information kring varje program för sig.

Vi gymnasiebibliotekarier samlades, på lokalt initiativ, för att fördjupa oss på tvären – vad är gemensamt för högskoleförberedande program; vad är särskilt värt att uppmärksamma när det gäller de yrkesförberedande; vad i vilka ämnesplaner måste vi ha extra koll på och gymnasiearbetet! Vilka strategier behöver vi tänka på för att finnas med i våra skolors implementeringsarbete kring GY2011?

Examensmål och ämnesplaner – utan bibliotek?
Examensmålen för högskoleförberedande innehåller skrivelser som lyder ”i utbildningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att söka, sovra och bearbeta information med källkritiskt medvetenhet”.

Ämnesplanerna för engelska, samhällskunskap, svenska, svenska 2, historia, naturkunskap anger att eleven ska ”söka, värdera, välja och tillägna sig innehåll från olika källor för information, kunskaper, upplevelser”.

Men inte ett ord om bibliotek eller bibliotekarier. Samtidigt som vi vet från massor av forskning, nationellt och internationellt, att det är när pedagoger och bibliotekarier samverkar fullt ut som eleverna når en större måluppfyllelse och är bättre rustade för högskolestudier.

Gymnasiebiblioteken finns med i regionala lärandefrågor
Lennart Werner, områdesansvarig för lärandefrågor på Regionförbundet i Kalmar län inledningstalade. ”Hos oss på Regionförbundet finns också Regionbiblioteket som bland annat nätverkar med gymnasiebibliotekarier ute i regionens skolor.  När man säger bibliotek tänker man instinktivt på böcker men moderna bibliotek innehåller så mycket fler tjänster än bara böcker. Vi vill utveckla biblioteken till fysiska och digitala mötesplatser för livslångt lärande och varför inte grundlägga dessa vanor hos ungdomarna redan under gymnasieåren!”

Är du intresserad av att läsa mer om GY2011 ur gymnasiebibliotekariers perspektiv kan du göra det på bloggen Bibl i skolor… // Pia Malmberg-Kronvall

Friskola och integrerat bibliotek

Nu har elever och lärare återvänt till skolor och bibliotek och det mesta rullar igång efter en sommar som har varit lite för lugn i Hultsfred. Vi har saknat sommarens högtryck i biblioteket och eftersom vi har klarat oss med en anställd i utlåning och information så har vi haft tid till gallring, städning och lite omflytt. Ingen trängsel i hyllorna längre!

Nytt för hösten är att friskolan Prolympia har tagit över Centralskolan i Virserum och bedriver undervisning för alla på grundskolenivå, 6-åringar till och med år 9. Det finns inte längre någon kommunal skola i Virserum. Skolbyggnad och bibliotek är sålda till Prolympia och kommunbiblioteketet är numera hyresgäst! Det integrerade biblioteket har blivit en fristående filial utan egentligt uppdrag för skolan och vi har inte längre särskilda öppettider för skolbesök.

Att friskolan skulle köpa bibliotekarietimmar inklusive extra öppethållande av kommunen och stå för en del av mediekostnaderna avfärdades som ”ett skamligt förslag” i förhandlingarna och ledde inte till någon dialog.

Så ligger vårt fina filialbibliotek på fel plats för allmänheten men på rätt plats för en friskola som tackar och håller hårt i pengarna. Och samtidigt vill vi såklart att kommunens unga invånare ska få tillgång till biblioteket. Vi är ju till för alla!

Är vi flera som sitter i liknande dilemman?
// Yvonne Åremalm, Hultsfreds bibliotek

______________________________________________

PS. På Friskolorna Riksförbund finns en artikel från 2008 kring friskolor och kulturrådets bidragsregler.
Där finns också deras remissyttrande till nya skollagen. Om (skol)bibliotek skriver man:

2.11 Tillgång till skolbibliotek

Förbundet anser att beredningens förslag att alla skolor ska ha tillgång till skolbibliotek är otydligt utformat. Förbundet saknar en definition av ”skolbibliotek”. Ett krav på just ”skolbibliotek” skulle kunna vara kontraproduktivt i den meningen att alla skolor naturligtvis kan anordna ett skolbibliotek, men knappast alla skolor kan anordna ett sådant av god kvalitet och med en mångfald av titlar. Vad skiljer skolbiblioteket från vanlig biblioteksverksamhet? Förbundet anser därför att en lämpligare lydelse av bestämmelsen är att alla elever ska ha tillgång till bibliotek. Det kan antingen ske genom att en större skola särskilt anordnar bibliotek på skolan eller genom besök på kommunens bibliotek eller på annat sätt som huvudmannen finner lämpligt, så länge elevernas rätt till biblioteksverksamhet tillgodoses.”
// Pia Malmberg-Kronvall

Bibliotek – pedagogisk verksamhet och kreativ miljö i lärandemiljöer

Begrepp kring bibliotek och lärandeGemensamma ledord för bibliotek med verksamhet förskola, grundskola, gymnasium och högskola/universitet

  • samverkan med pedagoger och rektorer
  • individorientering
  • informations-, sök-, medie-, digital kompetens → medievetenhet
  • färdigheter till elev/student för att känna till, värdera, bedöma olika informationskällor
  • språkutveckling och läsande (av olika former av texter)

Detta kom 36 deltagare från bibliotek i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län fram till i Växjö den 22 juni 2010 under dagen ”Röda trådar eller rött nystan? En dag om bibliotekssamverkan”.

Du som är intresserad av frågor kring bibliotek och lärande kan läsa minnesanteckningar från dagen, med länkar till dokument, informationskällor och litteraturtips via denna pdf-fil
// Pia Malmberg-Kronvall