Googles globala internetbibliotek- kulturgärning eller hot mot upphovsrätten?

Att ”Google Boksökning”, som projektet att skapa ett globalt internetbaserat bibliotek med 80 miljoner titlar kallas, redan är igång känner ni säkert till. Kanske inte lika känt är det att man samarbetar med bibliotek världen över, t.ex. Harvard University och Oxford University och att man redan har skannat in runt 7 miljoner titlar. Att tillgängliggöra denna mängd titlar för alla via Nätet och på alla språk måste ju enbart ses som positivt? Det måste väl vara alla biblioteks våta dröm att kunna lotsa sina låntagare till 80-miljoner titlar av gratis e-böcker utan dyra nättjänstabonnemang? Eller?

Pelle Snickars, docent och forskningschef på KB kallar projektet för en kulturgärning ”av närmast bibliska mått”” medan Europeana (http://www.europeana.eu), det europeiska digitala biblioteket som vi rapporterat tidigare om här på Bloggen, tillkom som en reaktion på ”en från EU-håll uttalad rädsla för att tappa en stor mängd kulturskatter till Google”

Inte helt överraskande är frågan om upphovsrätten en stötesten. Hela böcker kan man automatiskt komma åt om upphovsrätten inte gäller längre. Gäller upphovsrätten och inga andra avtal finns, kan man som användare bara komma åt kort bakgrundsinformation och ett par kortare stycken ur boken. Man får också information om var boken kan köpas och på vilket bibliotek den finns. I USA har stämningarna för kränkningarna mot upphovsrätten haglat, men nu tycks man ha enats. Avtalet har mycket konkreta verkningar här i Sverige.

I dag hålls ett seminarium i Författarförbundets regi för att diskutera avtalet från en nordisk synvinkel. Författarförbundet verkar för en stark upphovsrätt men Google-avtalet är något helt nytt som man måste ta ställning till.

Är månne upphovsrätten inne i en ny fas eller är det måhända dess dödsryckning vi ser? Oavsett vad man tycker, öppnar sig helt nya möjligheter för e-böcker som företeelse och för kulturförmedling á la 2000-tal. Det blir ännu mer tydligt att bibliotekets monopol på litteraturförmedling sedan länge är brutet och att rollen som litteraturförmedlare blir ännu mer otydlig.

//Nils Grönlund

Annonser

Europeiska bibliotekslänktips

Nu är demosidan av Europeana, http://www.europeana.eu ute. Den centrala portalen för tillgång till det europeiska kulturarvet har alltså bytt namn: Det som tidigare hette European digital library, EDL, heter numera Europeana. I november 2008 kommer den fulla versionen ut.

En annan, i mitt tycke, intressant sida är The European Library: http://www.theeuropeanlibrary.org Det går att välja svenska som språk , vilket verkligen är tillgängligt och visar att det verkligen är just en europeisk tillgång. Via moderorganisationen The European Libary Group, ges ett engelskspråkigt nyhetsbrev ut 6 ggr/år. För att prenumerera på detta nyhetsbrev, går man in på http://www.theeuropeanlibrary.org ,fliken ”Organisation” och underfliken ”Newsletter”. Det blev lite grötigt att direktlänka hit.

Kanske finns det här möjligheter att profilera regionens kultur och bibliotek ännu mer internationellt?

//Nils Grönlund

Sökmaskiner som allmängods!

I dagens DN kan man läsa att Wikipedias grundare Jimbo Wales är på väg att starta en sökmaskin – Search Wikia – som på sikt ska kunna utmana internetjätten Google.
– Under en tid var Googles sökmaskin överlägsen. Men Yahoo, Ask och andra rivaler har kommit ikapp. Sökmaskiner har blivit allmängods som kan utvecklas av vem som helst. Googles styrka ligger idag i varumärket, förklarar han.

Läs hela artikeln: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=646032

/StefanW