Statistik på längden och tvären

29_statSå här i början på ett nytt år är statistiksammanställningar något som ligger högt på agendan. Här är två färska sammanställningar.

Hur mycket skickas med röda lådorna?
År 2007 inleddes lånesamarbetet mellan biblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar. Med hjälp av ett transportsystem som binder samman biblioteken med leveranser tre gånger per vecka blev det enkelt för biblioteken att låna av varandra. Allt sedan dess har vi varje år samlat in statistik på hur mycket biblioteken har lånat av varandra. Siffrorna för 2014 är klara nu och de visar att 28 586 lån gjordes mellan de 25 biblioteken. Jämfört med 2013 är det en liten minskning på knappt 700 lån. Men sett över tid så har lånen ökat, 2007 gjordes 24 199 lån.

Om du är nyfiken på hur mycket biblioteken lånar av varandra så finns den detaljerade sammanställningen här (pdf).

Vad laddas ner från MTM?
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, är också klar med sin statistik över antalet nedladdningar och egna nedladdare. Här finns statistiken för samtliga kommuner och län i Sverige. Vad gäller Blekinge, Kronoberg och Kalmar så ökar såväl bibliotekens nedladdningar, antalet nedladdare och det de laddar ner. Enda minskningen står Blekinge för när det gäller nedladdningar på biblioteken. Men å andra sidan så har antalet egna nedladdare ökat ganska mycket där. Totalt laddades det ner 28 458 talböcker i de tre länen under 2014. Nästan precis lika många böcker som lånades ut mellan biblioteken via röda lådorna.

Om du vill få en översikt över den sammanlagda statistiken för länen jämfört med tidigare år så finns en sammanställning här (pdf).

//Maria Lundqvist, statistiknörd, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Annonser

Biblioteksstatistik 2012 – vad har ökat och vad har minskat?

Kungliga biblioteket har ansvaret för att samla in statistik för de offentligt finansierade biblioteken. Nu är sammanställningen för 2012 klar. Rapporten redovisar uppgifter om 2012 års verksamhet vid landets folkbibliotek, universitets- och högskole­bibliotek, nationalbibliotek, specialbibliotek, sjukhusbibliotek samt två övriga bibliotek. Skolbiblioteken redovisades senast 2012. Totalt sett berör rapportens resultat 1 538 bemannade bibliotek.

Några slutsatser är att de digitala lånen ökar och de fysiska lånen minskar, antalet bemannade bibliotek minskar och de fysiska besöken minskar. Särskilt att notera är att är utlånen av barnböcker har minskat med en halv mijlon.

Läs mer på http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/2013/05/28/rapport-bibliotek-2012-skriftlig-rapport-och-tabeller/ och på http://www.kb.se/aktuellt/nyheter/2013/Digitala-lan-okar-pa-biblioteken-och-fysiska-lan-minskar/.

//Maria Lundqvist

2011 års biblioteksstatistik är klar

Nu är Kungliga bibliotekets statistik för folk-, forsknings- och sjukhusbiblioteken 2011 publicerad. Här finns massor av siffror att ta del av. Till exempel att utlåningen och besöken vid folkbiblioteken ligger kvar på ungefär samma nivå som 2010. Totalt sett gjordes 69,7 miljoner lån och 67,3 miljoner besök på folkbiblioteken. Beståndet av medier på folkbiblioteken ligger kvar på drygt 39 miljoner medier.

Här kan du läsa mer.

//Maria Lundqvist

Folkbiblioteksstatistik för 2011

 En prelimenär sammanställning från KB över folkbiblioteksstatistiken för 2011 är klar. 280 av 290 kommuner har svarat. Den visar bland annat att utlånet av e-böcker har ökat med 38 procent sen 2010. Den totala utlåningen ligger i stort sätt oförändrat på 69 miljoner lån. Det samlade mediebeståndet ligger oförändrat kvar på 39 miloner medier. Nedläggningen av fililaler har minskat och antalet årsarbeten har ökat.

Den 12 juni kommer den definitiva sammanställningen att publiceras.

http://www.kb.se/bibliotek/Statistik-kvalitet/biblioteksstatistik/Bibliotek-2011/ finns sammanställningen.

Följ statistikarbetet på KB:s statistikblogg.

//Maria Lundqvist

Mätt och belåten

På konferensen Mötesplats inför framtiden i Borås i förra veckan hade jag förmånen att lyssna till flera anföranden som alla berörde samma sak: mätning av innehållet i den egna biblioteksverksamheten.

Regionbiblioteket i Västra Götaland har mellan 2006 och 2008 arbetat i projektet Mål och mått som syftar till att hitta nya metoder för att mäta kvaliteten på biblioteksverksamheten. I Stockholm drivs ett liknande projekt, Mäta och väga – mått för biblioteksverksamhet som i år har fått 300 000 kr från Kulturrådet.

Tanken är att de två projekten framöver ska slås ihop.

Visst är det svårt med statistik, tolkningar och framförallt vad man ska göra med siffrorna in i den egna verksamheten? Förhoppningsvis kan Linnéa Sjögren och Viveca Nyströms bok vara ett kommande arbetsredskap. För er som inte hade möjligheten att höra dem pusha för sin bokrelease kan jag tipsa om Nyttovärdering på bibliotek, deras blogg.

Själv skulle jag gärna vilja ha en analys kring bokklubbarnas framfart, den ökade bokförsäljningen, det faktum att stormarknaderna står för 16 % av den totala bokförsäljningen och kopplingen till biblioteksverksamheten. Hur kan vi få ökad kunskap om våra konkurrenter? Hur resonerar vi kring det faktum att andra upplevelseindustrier lockar våra besökare och var står vi om fem år?

Jag snubblade på denna artikel: ”Vi köper mer böcker men blir de lästa” från Forskning och framsteg nr 4 2008 och rekommenderar helt klart en snabbläsning.

Min förhoppning är att RBK tillsammans med intresserade bibliotek kan fördjupa sig i mätningar och strategier under nästa verksamhetsår.Vad sägs?

På återhörande /Elisabeth Aquilonius

Folkbiblioteksstatistik 2006

Kulturrådets folkbiblioteksstatistik för 2006 är sammanställd. Besöken på biblioteken ökar. Antalet bokutlån fortsätter att minska medan utlån av AV-medier ökar. Ett trendbrott är att antalet filialer ökade under året. Nytt för i år är att biblioteken fått tala om huruvida det finns en fastställd biblioteksplan i kommunen. Det finns det – men bara i 95 av landets 290 kommuner.

Läs mer i Kulturrådets rapport.

/Maria Lundqvist