Kulturrådsmedel till Barn & Unga Futurum.kom 2013

I förra veckan fick vi besked ett positivt besked från Kulturrådet om att projektet Barn & Unga Futurum.kom beviljats 200 000 kr för 2013! Planen för nästa steg i projektet är att detta år ska spetskompetensen, alla som arbetar på biblioteken med barn och unga-frågor få inspiration, nya kunskaper och kompetensutveckling.kulturradet_logo

Teman för spetskompetens 2013

Språk- och läsutvecklande metoder, läsfrämjande, barnbiblioteks roll igår, idag, 2020, Kreativ verkstad – med mer av boken/berättelser tillsammans med musik, drama, film, konst, slöjd med mera. Och så det som alla vill ha fler dagar och mer om – bemötande och delaktighet.

Julbild med barn och klappar

Det ska också ingå en inventering av goda exempel och metoder som redan används på våra bibliotek. På så sätt skapar

vi en gemensam idé- och metodbank av alla verksamheter som nu genomför. Allt publiceras på projektets blogg. Vi tänker att det är viktigt att visa upp hur mycket bra, spännande, roligt, läs- och språkfrämjande som redan görs. Sen kan var och en att sampla, låna, levla upp, utveckla det egna bibliotekets arbete med barn och unga.

Breddseminarier om barn och unga 2012

Projektets fas 2 under 2012 var en stor del av inriktningen på projektet fokuserad på att ge mer kunskap, tankar, kompetensutveckling till ”en majoritet av all bibliotekspersonal i Kalmar, Blekinge, Kronobergs län” kring barn, unga, bibliotek. Vårens breddseminarier tog upp barn, barnperspektiv, barnkonventionen under våren. Under september och oktober handlade de om unga och deras syn på vuxenvärlden, samhället, bibliotek.

Runt 70 % av all bibliotekspersonal i Blekinge, Kalmar, Kronobergs län deltog på breddseminarierna! De totalt 4 uppdrag på hemmaplan som var kopplade till seminariedagarnas ämnen har tagits upp på arbetsplatsträffar och andra möten på varje bibliotek. Så projektets målsättning har uppfyllts gott och väl. Resultaten finns att läsa i sin helhet på projektets blogg under rubrikerna Rummet, Digitalt, Bemötande, Unga.

Vilken julklapp, inte sant?

Vi önskar er härmed härliga helger // Pia och Therese för Regionbiblioteket i Kalmar län och Länsbibliotek Sydost

Årets Bokjuryvinnare

Den 23 april på Världsbokdagen presenteras resultatet från omröstningen i Bokjuryn. Bokjuryn innebär att alla barn och unga mellan 0-19 år för rösta på max 5 favoriter bland alla barn- och ungdomsböcker som kommit ut under föregående år. I år har över 31 000 barn på olika platser i landet varit med och röstat. Idén till Bokjuryn kommer ursprungligen från Nederländerna. I Sverige startade Bokjuryn 1997. Syftet är att stimulera barns och ungdomars läsning och läslust och visa respekt för ungas egna bokval. De författare som fått priset hittills, säger att det är ett av de bästa pris man kan få, eftersom det är barnen som väljer och inte vuxna litteraturkritiker.  

Så här gick det till på biblioteket i Asarum i Karlshamns kommun i måndags.

Bokjuryavslutning i Asarum 

Samma dag som den nationella omröstningen men en timme tidigare (Asarum ligger alltid lite före) presenterades 2011 års bästa barn- och ungdomsböcker på Asarums bibliotek.

Årets klart mest populära bok alla kategorier sammanslaget, var Ingelin Angerborns ”Rum 213” som hade mer än dubbelt så många röster som den bok som kom tvåa. I år var det fler barn och ungdomar i Asarum med och röstade än någonsin tidigare – från förskolan till högstadiet totalt 443 st.

Vinnarna i varje kategori var i Asarum (Sverige i övrigt inom parantes):

Bilderbok:  

Blake, Stephanie, Nej! Inte tandläkaren (Geraghty, Paul, Talon)

 6-9 Hcf:

Wänblad, Mats, Min vän Boris ( Widmark, Martin Simborgarmysteriet)

10-12 Hcg:

Angerborn, Ingelin, Rum 213 (Äntligen hade Sverige fått samma goda smak som Asarum!)

Ungdom: 

Strandberg, Mats Cirkeln (Även här – Sverige samma goda smak som Asarum)

Fakta:

Nulty, Ulrika, Hundar som jobbar (Övriga nationen och Asarum är överens här med)

Serier:

Kibuishi, Kazu, Amulett. Bok 1, Stenväktaren (Sverige och Asarum röstar lika)

Så allt som allt var Asarums barn och ungdomar i stort sett överens med övriga Sveriges.

/ Rolf Andersson, barnbibliotekarie Karlshamns bibliotek

Barn och unga prioriterade målgrupper enligt folkbiblioteksstatistiken?

Häromveckan publicerades preliminära resultat av Kungliga biblioteks statistik för folkbiblioteken. Jag har roat mig med att titta på en del av resultaten utifrån perspektivet Barn & Unga Futurum.kom för vår region. En del i projektet handlar om att se på resurser för bibliotekens verksamhet för barn och unga.

Biblioteken, resurserna, barn och unga
Barn är ungefär en femtedel av vår befolkning när man räknar på individer från 0-17 år. Detta gäller både för riket och för våra län (18-20 %). Barn och unga står för minst hälften av alla utlån när det gäller böcker, tidningar, tidskrifter. Bokbestånd för barn och unga ligger på runt en tredjedel av det totala bokbeståndet. Bibliotekens aktiviteter riktar sig till tre fjärdedelar till barn och unga. En femtedel av personalen arbetar med bibliotekens verksamheter för barn och unga.

Barn och unga är prioriterade målgrupper

Det står så i bibliotekslagen. Undrar om det finns en biblioteksplan, kulturplan, läsfrämjandeplan där det inte står så? Visar senaste folkbiblioteksstatistiken att det är så? Eller inte?

Hur kan vi mäta att vi verkligen prioriterar barn och unga? Nu när det nu står i nationella, regionala och lokala styrdokument.

Kvantitet och kvalitet
Statistik är statistik. Siffror och kvantitet. Kvaliteten då – hur mäter man den? Tja, det är väl ett forskningsområde som heter duga, mycket att fördjupa sig i som dessutom kräver omfattande resurser och tid. Kvantitetsmått kan dock på sitt sätt ge ingångar och fingervisningar till frågor kring kvalité.

Hur ska man exempelvis se på att procenttalet för andelen personal som arbetar med barn och unga ligger jämförelsevis lågt om man jämför utlåning och aktiviteter till samma målgrupp? Lånar barnböcker ut sig själva? Är den personal som arbetar med barn och unga så supereffektiva till självutplåningens gräns att de hinner med ”allt” trots små resurser? Har barn och unga inga kvalitetskrav?

Eller beror det helt enkelt på att det är lättare att nå målgrupperna barn och unga? Genom förskola, skola, fritids och för att de har mer fritid än vuxna? Krävs det faktiskt mer insatser och resurser för att nå målgruppen vuxna? Andra metoder? Annat utbud?

Nu till (de preliminära) siffrorna

Antal anställda (del- och heltid)
Blekinge 101 personer, 18 % män, andel biblioteksassistenter och övrig personal 41 %. 29 % arbetar med verksamheter för barn och unga.
Kalmar län 187 personer, 13 % män, andel biblioteksassistenter och övrig personal 51 %. 18 % arbetar med verksamheter för barn och unga.
Kronobergs län 145 personer, 12 % män, andel biblioteksassistenter och övrig personal 42 %. 12 % arbetar med verksamheter för barn och unga.
Procenttal för riket i genomsnitt: 16 % män, andel biblioteksassistenter och övrig personal 45 %. 19 % arbetar med verksamheter för barn och unga.

Andel av totalt antal av aktiviteter på inom bibliotek med barn och unga som målgrupp
Riket 68 %
Blekinge län 82 % (högst siffra inom ”sångstund”)
Kalmar län 72 % (högst siffra inom ”författarbesök”)
Kronobergs län 74 % (högsta siffror inom musik och teater)

Andel utlån till barn och unga av bibliotekets totala utlån av böcker, tidningar, tidskrifter
Riket 48 %
Blekinge län 55 %
Kalmar län 51 %
Kronobergs län 57 %

Andel av bokbeståndet som är till barn och unga
Riket 33 %
Blekinge län 38 %
Kalmar län 31 % (en kommun har ej redovisat utlån för facklitteratur)
Kronobergs län 37 %

Nyförvärv – procent av totala beståndet
Riket 5,9 %
Blekinge län 4,6 %
Kalmar län 5,0 %
Kronobergs län 5,1 %

Av nyförvärven går i genomsnitt 7 % till skönlitteratur för barn och unga. När det gäller facklitteratur är rikssiffran 7,2 %. Vår region ligger lägre där med 3,3-5,5 %.

// Pia Malmberg-Kronvall

Barnaktiviteter under våren på Kalmar stadsbibliotek

Vår barnavdelning har under våren 2011 haft många uppskattade evenemang.

Kampanjdag – Futurum.kom

Lördag 22 januari hade vi kampanjdag i samband med Futurumprojektet. Under dagen fanns många olika aktiviteter att prova på. Helene Ingvarsdotter från Kulturskolan sjöng med barnen, Triangelteatern visade teaterföreställingen Pomperipossa, Rasmus Karlsson gjorde  ballongkonster och Kulturskolan hade teatersminkning för små barn.

Barnteater

Under våren har biblioteket haft flera barn- och musikteatrar. Föreställningarna har varit uppskattade och biljetterna har snabbt tagit slut. Teatrarna har visats både på Huvudbiblioteket, Smedbyfilialen och Kalmar teater. Arrangemangen har ordnats i samarbete med Länsmusiken och Kalmar teaterförening. Bl.a. har vi visat Buster- ett litet teaterliv, Tripp Trapp Trulloch jätte Dum-Dum och Häjkån Bäjkån.

Projektarbete och sportlovsaktiviteter

Ungdomar från Mjölnergymnasiet i Torsås spelar teaterMjölnergymnasiet visade sitt projektarbete på Stadsbiblioteket, en teaterföreställning som utspelade sig i havet och hette Skattjakten. Förställingen blev introduktion till påföljande vecka då vi hade Tema Havet i samband med sportlovet. Under veckan ordnades sagostund, tv-spelsvisning och olika tävlingar. Sportlovsveckan avslutades med tillverkning av bokmärken – mycket uppskattat och välbesökt.

 

Tv-spelskväll med KFF

En rolig kväll där barnen fick spela XBox 360, Playstation 3 och Nintendo Wii mot varandra och mot några av KFF:s spelare. Intresset för att låna olika tv-spel är stort då fler och fler låntagare upptäcker att vi lånar ut dessa. Nyligen började vi även med utlån av Nintendo DS. Reservationsköerna är långa och få spel står inne på hyllan.

 

Manga workshop

Manga workshop är en återkommande aktivitet på biblioteket. Lina Fagerström undervisade i mangateckning både på Huvudbiblioteket och på Smedbyfilialen. Samarrangerades med Folkuniversitetet.

Slöjdcafé

Detta var ett arrangemang för barn i åldern 9-14 år i samarbete med Kalmar läns hemslöjd och Studieförbundet Vuxenskolan. I anslutning till caféet visas just nu en fin utställning.

 

Påskaktiviteter

Under påsken hade vi tema Häxor och trollkarlar. Påskpyssel, bokmärkestillverkning, sagostund och tävlingar fanns för barnen.

 

Sommaravslutning med ballongkonster

Rasmus Karlsson kom och gjorde fina ballongfigurer till alla barn. Meningen var att han skulle stanna en timme på biblioteket med barnen kom i en strid ström och Rasmus stannade i hela två timmar!

/Caroline och Amira

Musikcafé för unga på Kalmar stadsbibliotek

Vi har anordnat musikcaféer för unga på biblioteket under det senaste året. Idén har vi fått som önskemål från vår fokusgrupp för unga. Vi har haft ungefär ett musikcafé i månaden och det har varit mycket uppskattat.

Unga talanger i länet får arena på biblioteket

Banden som spelat har bland annat kommit från Högalids folkhögskola och Oskarshamns folkhögskola. Andra band har haft anknytning till Monokrom i Kalmar och Heavenly Mountain Boys från Öland.

Många musikstilar

Det har mest varit pop och rock men även visor, jazz, bluegrass, country och reggae. Vårterminerna har avslutats med utomhuskonserter och vi har haft tur med vädret. Det finns många oupptäckta talanger i länet.

Hör gärna av er för mer information om banden. Och så kan du lyssna här –  Yellow End,  Gerda Johansson trioSvante och Bella 
// Anna Hallberg

Ungdomssatsningar i Kalmar – Facebook och ungdomsblogg

Kalmar stadsbibliotek finns för unga på FacebookKalmar stadsbibliotek finns på Facebook. Efter en ”Gilla-kampanj” under våren närmar vi oss 200 vänner. För att locka nya följare till Facebook skapade vi en kampanj där alla som följer oss kunde vinna två biobiljetter. Kampanjen resulterade i en fördubbling av antalet vänner på Facebook!

Kalmar stadsbibliotek har även en blogg för unga. Här kan man läsa om nya medier, aktuella händelser och mycket annat roligt.

Kolla gärna både på vår Facebook och blogg – kommentera!

// Caroline och Amira, Kalmar stadsbibliotek

Fairycon – konvent om japansk subkultur i Kalmar

Den 29 april var det äntligen dags för Fairycon i Kalmar, ett konvent om japansk subkultur. Konventet arrangerades av föreningen Fairycon och Folkuniversitetet. Många ungdomar kom utklädda redan på morgonen och tittade på utställningar, deltog i manga workshop och umgicks.

Origami i världsklass

Dagens största dragplåster var Norio Torimoto. Han är en av världens mest framstående inom origamikonsten och 2000 så utnämndes han till en av endast nio origamimästare i världen av Nippon Origami Association. Han har varit inblandad i många origamiprojekt i länder runt om i hela världen, bl.a. USA, Kina, Tyskland, Polen, Italien, Lettland och Ungern, samt här i Sverige. Han höll en två timmar lång workshop och lärde ut hur man viker de mest fantastiska figurer.

Japansk film och karaoke

Hela dagen pågick japansk karaoke i sagorummet och japansk filmvisning i samlingssalen. Man kunde vandra runt på mindre föreläsningar om t.ex mode, manga och musik eller kanske lära sig spela mahjong.

Cosplay – modevisningar

På kvällen var det cosplay  – (en japansk form av performance eller maskerad. Deltagarna klär ut sig i dräkter och accessoarer för att föreställa en specifik figur eller idé) och Lolita-modevisning och då fick publiken se Keroro, Kakuzu, zombier och diverse Lolitor (blodiga eller söta).

När huvudbiblioteket stängde kl. 20 fortsatte konventet på gymnasieskolan CIS.

//Anna Hallberg

PS. Klicka på länkarna och skaffa dig en kort ”fortbildning” om svenska ungas intresse och kunskaper kring japansk subkultur

Unga och bibliotek – tv-spel, delaktighet, tillit – tankar efter 1 september 2010 Kalmar del 1

Känner våra unga sig delaktiga, sedda, trygga, välkomna om de kommer till våra bibliotek?

Stämmer våra kära mediebestånd med ungas kultur, önskemål, behov? Har vi på våra webbplatser eller bloggar nischade sidor för unga – ja dom där som är mellan 16-26 år? Var i det fysiska biblioteket har vi organiserat ytan för unga – vid barn- eller vuxenavdelningen?

Har alla bibliotek en särskild unga-plats? Vad bör finnas där? Skönlitteratur, manga, fantasy, fakta, film, musik, tv-spel, datorer, dator med direkt-ikoner till Global Grant, organisationer som Kumulus, Ungdomsstyrelsen, Medierådet, Kolla källan, Surfa Lugnt, BRIS, RFSU, UMO (Ung mottagning på nätet) osv.

Hur många bibliotek har någon form av ungt brukarråd/fokus-/referensgrupp?

Unga under LUPP – ungas villkor och ungdomspolitikens möjligheter i Kalmar län

Ungdomsstyrelsen har ett enkätverktyg – LUPP – lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Genom Kalmar län har varit pilotregion för detta och 10 av 12 kommuner samt Eksjö kommun har gjort LUPP-ar för elever i årskurs 8 samt år 2 på gymnasiet. Mats Trondman, Linnéuniversitet, har i samarbete med Åsa Johansson gjort analyser av resultaten. Man delar in resultatet i 5 sfärer –  tillit, erkännande, skola, fritid, delaktighet. Resultaten är oerhört tankeväckande, uppmanande och omskakande.

Läs hela rapporten här eller se filmer från Mats Trondmans föreläsningar för beslutsfattare och personal om läget för unga i regionen.
// Pia Malmberg-Kronvall

Barn och ungas tankar om media och internet

Torsdagen är den näst sista dagen av world summit 2010. Även denna dag var fylld av högintressenta föreläsningar. 4 dagar av vuxna experter, forskare, praktiker, pedagoger som diskuterar om hur media och internet för barn och unga bör vara.

Parallellt arbetar ett Global Youth Media Council med barn och unga från hela världen. Vid lunch tillkännagav de 6 identifierade problemområdet och med rekommendationer till dessa. Nu utmanar och uppmanar de oss att organisationer, verksamheter, länder, kommuner, regioner att anta dem. Här är de på engelska (i väntan på officiell svensk översättning):

 • [problem med] Limited access to the internet
  –>
  goverments, mobile operators and media multi nationals should work together to insure free or affordable internet access in schools and libraries
 • Making sure children are safe using the internet
  –> education about the danger on the internet, starting in primary school, including rights and obligations
 • Children and young people are not involved in making decisions
  –> more articles written by children and youth in national and local newspapers
  –> every contry should have a Youth Media Council – to comment on children’s TV content
 • Negative presentation of children and young people in the media
  –> media must adopt existing ethical guidelines on reporting on children and youth,  to include a balanced representation
 • Lack of media literacy
  –> Media education should be a part of the curriculum from an early age in every country
 • Commercial interest versus social responsability
  –>only products that are linked with children’s positive development should be associated with children’s media
  –> more non-commercial newspaper/radio/tv chanel, funded by foundation/goverment/charities

Jag satt med när the Global Youth Media council som finns på plats i Karlstad hade diskussioner med liknande grupper som satt i Nepal respektive Serbien via Skype. Det var återkommande samma frågor som togs upp.

De utmanar oss att anta rekommendationerna. Vilka är med i vår region?!!
// Pia Malmberg-Kronvall sista kvällen i Karlstad

Mer om barn, unga, medier och world summit

Renee Hobbs har blivit en av mina favoriter efter att ha hört henne 3 gånger, nåja 4 om man räknar med intervjun som finns på youtube.   Här kan du också lyssna till henne:

Barn tar fram etiska riktlinjer till journalister – Media Monitoring Africa

Onsdag 16 juni inleddes med att William Bird från Sydafrika talade om hur barn skildras i media, utnyttjas de av media eller stärker man dem? Media Monitoring Africa arbetar med att ta fram etiska riktlinjer för hur media skildrar barn.  Riktlinjerna tas fram tillsammans med barn och journalister. Läs mer på deras webbplats om riktlinjer att ta hänsyn till när journalister rapporterar om barn. Svenska Rädda Barnen har varit med i arbetet.

Det finns inga digitala natives – David Buckingham

Och barn kan inte jobba med datorer per automatik bara för att de är barn. Tänka sig! Att även barn måste kämpa med att lära sig teknik och program.  Det barn har är en annan nyfikenhet och prestigelöshet när det gäller att ta itu med ”ny” teknik och ”nya” medier – än de flesta av oss vuxna. Även barn och unga finns bland de som inte är digitalt delaktiga. Därför måste vi inom skola och bibliotek se till att identifiera både svårigheter och möjligheter med ny media och teknik, lära ut detta tillsammans med verktyg för kritisk granskning. I detta ingår också att skydda barn och unga från medias negativa sidor.  Ett sätt är att vi lär oss mer och framförallt tillsammans med våra barn och unga.  David Buckingham är tydligen inte helt okontroversiell när det gäller hur han ser på unga och digital kultur.  För mig är han definitivt uppfriskande! Nu när jag börjat vänja mig vid engelska kan jag till och med tänka mig att läsa och köpa någon av  hans böcker. Eller låna…

Detta var bara dagens inledning – sen fick jag vara med om nya sätt att se vad videogaming innehåller för lärande och färdigheter samt hur man i Norge jobbat med digitala verktyg i förskoleverksamhet. MYCKET intressanta grejer – återkommer om det!

// Pia Malmberg-Kronvall på plats i Karlstad