Nationellt folkbildningssamarbete får pengar

Regionbiblioteket i Kalmar län får tillsammans med Stockholms, Östergötlands, Värmlands och Jönköpings län 400 000 kronor av Kulturrådet, i ett första skede, till ett folkbildningsprojekt för att minska den digitala klyftan.

Projektet ”IKT-lyft” som startar i höst, är ett  3-årigt nationellt projekt och har alltså beviljats utvecklingsbidrag från Kulturrådet.  Syftet är att på sikt göra Internet och digital information till ett verktyg i vardagen för alla. Idag använder nästan en tredjedel av Sveriges befolkning inte Internet som ett vardagsredskap. De främsta anledningarna är generationsskillnader, skillnader i inkomst och utbildning och olika slags funktionshinder.

Delprojektet i Kalmar län kommer att ha två huvudinriktningar:

  • Att marknadsföra bibliotekens digitala resurser mot cirkelledare.
  • Att inleda ett samarbete mellan bibliotek, studieförbund och folkhögskolor för att fler ska få tillgång till samhällsinformation.

//Christer Bergqvist

Annonser

Folkbildning i nya kläder

Hej

Efter möte idag 23/2 mellan Regionförbundet, Regionbiblioteket och Länsbildningsförbundets AU kom vi fram till följande satsning i Kalmar län:

Spår 1. Marknadsföring av bibliotekens digitala resurser mot cirkelledare

Inom ramen för CFL-projektet ”öka den digitala delaktigheten”, tog Regionbiblioteket tillsamman med ett antal cirkelledare fram ett digitalt material (http://biblardig.wordpress.com/). Detta material skall nu från länets 12 bibliotek marknadsföras gentemot cirkelledare. Tillsammans med Sv och ABF i Kalmar och Oskarshamn har vi tagit fram en modell för detta samarbete. Modellen ska denna vecka testas i just Kalmar och Oskarshamn. För inbjudna cirkelledare från samtliga studieförbund kommer det digitala materialet att gås igenom . Om modellen fungerar går vi vidare till länets övriga kommuner. Vår målsättning är att i samarbete med studieförbunden nå ut massivt med detta material inom folkbildningen. Bakom projektet står Länsbildningsförbundet och Regionförbundet/Regionbiblioteket i Kalmar län. Projektet har fått stöd av Folkbildningsrådet.

Spår 2. Bildning i nya kläder, samarbete mellan bibliotek och folkbildning i Kalmar län
Ca 25 % av befolkningen är idag inte digitalt delaktiga. Allt mer samhällsinformation finns i dag på webben. Och inom en inte allt för avlägsen framtid kommer merparten av informationen enbart vara tillgänglig via webben. Länsbildningsförbundet och Regionförbundet/Regionbiblioteket vill inleda ett samarbete för att merparten av länets invånare, genom ett samarbete mellan bibliotek och folkbildningen skall få tillgång till samhällsinformationen. Ett nytt folkbildningsprojekt, men i nya kläder. Vår ambition är att få tillstånd en mängd kortare studiecirklar över hela länet och andra utbildningstillfällen med följande innehåll:
• Internet
• E-post
• Webbsidor med samhällsinformation

Bibliotekens roll skulle bli någon form av vägledare till samhällsinformationen i samarbete med folkbildningen. Projektet skall förmeras vid en workshop den 6 eller 7 april. Regionförbundet blir inbjudare och inbjudna blir studieförbund, folkhögskolor, bibliotek och representanter för Folkbildningsförbundet och Folkbildningsrådet.

//Christer Bergqvist, Regionförbundet/Regionbiblioteket i Kalmar län

”Paradigmskifte eller akademisk panik?”

Detta är titeln på en studie från Karolinska Institutets Universitetsbibliotek, vilket kanske inte säger så mycket.  Undertiteln ”Vad händer med biblioteket när nätgenerationen blir studenter?” är desto mer talande. Även om ni folkbibliotek kanske inte är den primära målgruppen för författarna, finns det  mycket som är relevant även för er.  T.ex. en beskrivning av nätgenerationen, unga och lärande och medievanor. Rapporten kan ni läsa här: http://www.kb.se/dokument/Bibliotek/projekt/paradigmskifte_el_akademiskpanik.pdf

Tack Thomas Olofsson på Kalmar stadsbibliotek för detta mycket intressanta tips! 🙂

//Nils Grönlund

Digital kompetens – ett utbildningsmaterial

Letar du efter ett speciellt mönster från 1800-talet? Kanske är du intresserad av fransk keramik? Vill du ha kontakt med språk-
intresserade i andra länder?

Nu har du möjlighet att genom biblioteket lära dig att hitta information och idéer till dina kurser. Om du är intresserad kan du hitta likasinnade människor från regionen eller hela världen att byta tips och idéer med. Gå kursen ”Interaktion, kunskap och gemenskap” och lär dig mer om Internet och bibliotekens resurser. Gå in på webbsidan redan idag!http://biblardig.wordpress.com/ Ovanstående är hämtat ur en broschyr som bl.a. vänder sig till studieförbundens cirkelledare i Kalmar län.

Broschyren, som heter ”Att cirkla_pa_natet” är framtagen inom ramen för länsprojektet ”Öka den digitala delaktigheten” (http://www.cfl.se//default.asp?sid=2604). Ett led i projektet var att presentera bibliotekens digitala resurser för cirkelledare och det har nu gjorts av Jenny Englund, Carl-Johan Ljungberg och Ola Kumlin som jobbar på Oskarshamns bibliotek, Hultsfreds bibliotek samt Emmaboda bibliotek. Materialet kommer säkert att få många användningsområden.

Christer

Framtidens användarbeteende och medievanor?

Inspirerad av de senaste blogginläggen om Idébiblioteket, kreativa filmer för barn- och ungdomar, Freelib och dataspel och med ny teknik i åtanke, vill jag gärna delge er några trender vad gäller dagens samhälle och framtiden. Självklart påverkas biblioteken, vare sig man vill det eller inte. T.ex. utveckling av bibliotekets mobila tjänster (Varför inte boktips/bokprat i mobilen? eller bibliotekstjänster speciellt för mobilen?), fler bibliotek som medlemmar i olika communities för att möta användarna på deras egen planhalva och bloggen som självklara bibliotekrum där mötet med användarna på bibliotekets blogg är lika självklart som att möta användarna rent fysiskt i informationsdisken. Även som utbildningsverktyg för onlineundervisning är bloggar och communities synnerligen lämpade.

Länkarna berör sociala nätverk i allmänhet, sociala nätverk i mobilen, bloggosfären, communities (exemplet Facebook) som verktyg i onlineundervisning och en syn på hur vi i framtiden använder och konsumerar den nya tekniken och media. Det är naturligtvis omöjligt att sia om framtiden så därför kan t.ex. den i och för sig seriösa Youtube-filmen ändå upplevas som SF. Men visst är det möjligt? Här kommer länkarna:
http://mindpark.se/2008/01/16/framtidens-sociala-natverk/

http://mindpark.se/2008/01/07/sociala-natverk-i-mobilen/

http://www.casaleggioassociati.it/documenti/the_blogosphere_and_the_media.pdf

http://www.collegedegree.com/library/college-life/15-facebook-apps-perfect-for-online-education

http://www.youtube.com/watch?v=xj8ZadKgdC0

//Nils Grönlund

CFL berömmer Regionförbundets arbete med vuxnas lärande

Följande är hämtat ur en rapport utgiven av CFL: ”I Kalmar län pågår sedan ett antal år tillbaka en medveten och aktiv process för att utveckla vuxenutbildningen. Biblioteken har koordinerats kring lärandefrågor, nya mötesplatser och servicefunktioner har skapats, ansvariga för vuxenutbildningen i länet har bildat nätverk, det tvärsektoriella samarbetet ökat och ett antal nationella aktörer har visat intresse för den utveckling som sker i regionen. Detta i samverkan med bredbandsutbyggnaden och de aktiviteter som skett kring byggandet av en regional utbildningsportal ansluten till Netvux innebär att det finns unika möjligheter för regionen att skapa ”försprång” när det gäller den framtida vuxenutbildningen.”

Läs mer: http://www.cfl.se//images/pdf/lu/kalmar.pdf/

Christer Bergqvist

Folkbildningskonferens i Kalmar för att motverka den digitala klyftan

Den 11 februari inbjöd Kalmar Länsbildningsförbund, Regionförbundet och Folkbildningsrådet till en konferens på temat öka den digitala delaktigheten. Föreläsare var bl.a. riksdagsman Anders Åkesson, Christine Cars-Ingels, Folkbildningsrådet och Birgitta Callerud från CFL.

Vid konferensen presenterades också 5 projekt, med medel från CFL, som syftar till att öka den digitala delaktigheten i sydost. Ca 50 personer deltog på konferensen dagtid. Senare på kvällen sändes en något nedbantad version av konferensen från Högskolan i Kalmar, via länk, till 8 orter i Södra Sverige. På så sätt nåddes ytterligare ca 120 personer.

Tänk så mycket tid och utsläpp i miljön som sparades med hjälp av ny teknik! Dessutom var det en fullträff att anordna en konferens om digitala klyftan med just ny teknik, så att många fick se att det fungerar i praktiken. Om konferensen skall sammanfattas blir det så här: För att motarbeta klyftan måste folkbildning och bibliotek organisera ett nära samarbete.

Läs om projektet i Kalmar län: http://www.kalmar.regionforbund.se/Documents/Regionbiblioteket/digital-delaktighet.pdf

Christer Bergqvist