Skriva på bloggen

Välkommen som skribent och till att göra en bra blogg bättre! Precis som ämnet biblioteks- och informationsvetenskap och samhället i övrigt, spänner innehållet i denna blogg över ett stort, om än inte gränslöst, område.

Precis som samhället i övrigt gäller svensk lag och god nätetikett måste iakttas, vilket egentligen inte behöver påpekas men vi vill vara extra tydliga på denna punkt. Detta innebär t.ex. att skilja på sak och person, respektera yttrande- och åsiktsfriheterna även om man inte håller med talaren och att ha ett gentlemannamässigt förhållande till sin motpart samt att undvika yttranden av odemokratisk, rasistisk, diskriminerande, sexuell och kränkande natur m.m.

Följande innehåll och utformning skall bloggen ha enligt de av Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg definierade riktlinjerna:
• Biblioteksrelaterade nyheter som i första hand anknyter till verksamheten på biblioteken i regionen. I andra hand biblioteksnyheter från övriga Sverige och världen.
• Debattinlägg i biblioteksfrågor för att stimulera diskussioner.
• Inläggen som biblioteken skickar in kan vara ur vitt skilda synvinklar, dock inte av typen arrangemangstips.
• Inläggen ska vara signerade.
• Länka gärna till relevanta webbplatser.
• Det ska tydligt framgå när citeringar görs samt när det är extern information.
• Inläggen skall i förekommande fall innehålla korrekt källhänvisning.
• Komplettera gärna med en bild. Tänk på copyrightreglerna.
• Bloggens utformning skall i möjligaste mån följa de riktlinjer för tillgänglighet som VERVA:s ställer upp.

För att få ett inlägg publicerat, mejlar du det till Maria Lundqvist (maria.lundqvist@regionblekinge.se). Rubriksätt och tagga gärna! Det är dock inget måste.

För att kommentera krävs inget särskilt. Det är bara att börja kommentera! Kanske vill du ge svar på tal på ett inlägg, komma med en annan infallsvinkel eller så håller du helt enkelt med? Det viktiga är att just DU tycker till.

Annonser